Niepłacenie podatku od sprzedaży mieszkania jest możliwe. Trzeba tylko spełnić określone warunki

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Niepłacenie podatku od sprzedaży mieszkania jest możliwe. Trzeba tylko spełnić określone warunki

Podatek od sprzedaży mieszkania jest obowiązkiem fiskalnym, który należy do sprzedawcy nieruchomości. Jednakże mogą wystąpić okoliczności, kiedy uiszczenie go nie będzie konieczne.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od sprzedaży mieszkania?

Podatek od sprzedaży mieszkania odnosi się do osób fizycznych. Musi być rozliczony z fiskusem zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie. Jest to 19% liczone od osiągniętego dochodu. Od zapłaty podatku można się uchronić, jeśli:

  • podatnik przeznaczy całą sumę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (są na to przewidziane 3 lata liczone od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż mieszkania). Jeśli będzie to tylko część tej kwoty, istnieje możliwość obniżenia podatku,
  • sprzedano mieszkanie po 5 latach podatkowych od chwili jego nabycia. Wtedy nie jest też konieczne składanie zeznania podatkowego,
  • podatnik sprzedał mieszkanie taniej niż kupił.

Art. 30e. 1. Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. 2. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. 3. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomości lub praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c dochód ustala się u każdej ze stron umowy na zasadach, o których mowa w ust. 2.

Odliczenia od podatku dotyczącego sprzedaży mieszkania

Za koszty uzyskania przychodu można uznać:

  • cenę zakupu mieszkania,
  • wydatki poniesione w związku z remontem czy modernizacją nieruchomości,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • opłaty za sporządzenie aktu notarialnego.

Jeśli mieszkanie zostało nabyte bez żadnego wkładu własnego, na przykład odziedziczone po krewnym, do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć:

  • wartość podatku od darowizn oraz spadków,
  • zapłacony zachowek,
  • opłacone długi spadkowe.

Obniżenie kwoty dochodu, od którego wysokości zależy podatek jest możliwe, jeśli w rozliczeniu poda się wszelkie koszty uzyskania przychodu. Podatek od sprzedaży mieszkania trzeba złożyć na formularzu PIT-39.

Art. 30e. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: 1) dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub 2) dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. 5. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.