Unia chce ułatwić podróżowanie osobom z niepełnosprawnościami. W taki sposób zamierza to zrobić

Moto Zdrowie Dołącz do dyskusji
Unia chce ułatwić podróżowanie osobom z niepełnosprawnościami. W taki sposób zamierza to zrobić

Parlament Europejski opracowuje inicjatywę mającą na celu ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie Unijnej Karty Osoby Niepełnosprawnej oraz nowej Unijnej Karty Parkingowej. Obydwa dokumenty mają być wydawane bezpłatnie, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, i być sporym krokiem naprzód w integracji społecznej i mobilności w obrębie Unii Europejskiej.

Proponowane regulacje mają zapewnić, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z tych samych specjalnych warunków podczas krótkich podróży, co mieszkańcy danego państwa członkowskiego, w tym z dostępu do miejsc parkingowych.

Podróżowanie osób z niepełnosprawnościami ma być prostsze

Pomimo pozytywnego odbioru inicjatywy co rusz pojawiają się kolejne obawy dotyczące jej realizacji w praktyce. Podobnie jak w przypadku innych projektów unijnych, i w tym przypadku implementacja nowych rozwiązań może napotkać przeszkody, szczególnie w sferze cyfrowej. Wyzwaniem pozostaje stworzenie wspólnej bazy danych na poziomie Unii Europejskiej oraz zapewnienie dostępu do tego zasobu służbom mundurowym wszystkich państw członkowskich.

Przypadek Polski, w której do tej pory nie udało się stworzyć krajowej bazy kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, pokazuje, jak trudne może być wdrożenie takich rozwiązań. Problematyczne okazuje się również egzekwowanie przestrzegania przepisów – w obecnych warunkach ani policjant, ani strażnik miejski nie są w stanie szybko zweryfikować uprawnień osoby posługującej się konkretną kartą. To niestety jest poważnym problemem, ponieważ otwiera szerokie pole do nadużyć.

Wkrótce ruszą prace

Prace nad wprowadzeniem nowych dokumentów mają rozpocząć się w najbliższym czasie. Pierwszy etap obejmie negocjacje z Radą Europejską i uzyskanie stanowisk wszystkich krajów członkowskich w sprawie zaproponowanych modyfikacji. Autorzy inicjatywy zakładają, że karty będą wydawane na wniosek osoby uprawnionej, z terminem realizacji wynoszącym maksymalnie 60 dni dla Europejskiej Karty Niepełnosprawności i o połowę krótszym dla Europejskiej Karty Parkingowej. Wersje cyfrowe dokumentów miałyby być dostępne jeszcze szybciej, bo już w ciągu 15 dni od złożenia wniosku. Dążą także do tego, aby procedury i informacje dotyczące ubiegania się o karty były dostępne w przystępnych formatach, w tym w języku migowym i alfabecie Braille’a.

Mimo wyzwań wprowadzenie Unijnej Karty Osoby Niepełnosprawnej oraz nowej Unijnej Karty Parkingowej wydaje się obiecującym krokiem w kierunku równości i integracji społecznej, oferując osobom z ograniczoną mobilnością większą niezależność i swobodę w podróżowaniu oraz dostępie do usług publicznych w całej Unii Europejskiej.