Polacy nie wiedzą co się zmieniło w pracy zdalnej

Praca Dołącz do dyskusji
Polacy nie wiedzą co się zmieniło w pracy zdalnej

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, które weszły w życie 7 kwietnia 2023 roku, nie są powszechnie znane wśród pracowników polskich firm, jak wynika z badania przeprowadzonego przez polską platformę ClickMeeting.

Chociaż przepisy wprowadzają znaczące zmiany, takie jak możliwość wykonywania pracy zdalnej w miejscu wybranym przez pracownika i obowiązek pracodawcy do pokrywania kosztów związanych z pracą zdalną, to jednak wiele osób pozostaje w ciemności na temat tych przepisów.

Badanie ClickMeeting ujawniło, że jedynie 55% respondentów jest świadomych nowelizacji Kodeksu Pracy dotyczących pracy zdalnej. Niemal połowa ankietowanych (44%) nie została poinformowana o zmianach, podczas gdy 36% uzyskało te informacje bezpośrednio od swoich pracodawców.

Eksperci namawiają do informowania pracowników na temat zmian zachodzących w prawie pracy

Anna Zielińska z ClickMeeting zwraca uwagę na konieczność lepszej komunikacji wewnętrznej w firmach, sugerując, że pracodawcy powinni wdrażać programy informacyjne i organizować szkolenia dla pracowników. Krótkie i zrozumiałe materiały oraz często zadawane pytania (FAQ) mogłyby pomóc w rozwiewaniu wątpliwości i budowaniu zaufania między pracownikiem a firmą.

Choć nowelizacja wprowadziła możliwość okazjonalnej pracy zdalnej do 24 dni w roku i obliguje pracodawców do pokrywania kosztów energii i internetu związanych z pracą na odległość, wiele firm nie wprowadziło jeszcze tych zmian. 66% respondentów stwierdziło, że nie zauważyło żadnych zmian w swoich miejscach pracy po wprowadzeniu nowych regulacji. Z drugiej strony, 24% miało możliwość pracy w trybie hybrydowym, 12% otrzymało dodatkowe wynagrodzenie za pracę zdalną, a 10% dostało niezbędny sprzęt do pracy zdalnej.

Interesujące jest to, że mimo niewielkiej wiedzy na temat nowych regulacji, opinie pracowników dotyczące wprowadzenia zmian w ich firmach są podzielone. 30% respondentów nie jest zainteresowanych wprowadzeniem zmian, 22% chciałoby je zobaczyć w swojej firmie, a 29% nie ma pewności co do swojego stanowiska w tej kwestii.

Choć nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadziła istotne zmiany w zakresie pracy zdalnej, wiele polskich firm i ich pracowników wciąż nie jest w pełni świadomych tych zmian. Wskazuje to na potrzebę lepszej komunikacji i edukacji w tej dziedzinie.