Polacy oddadzą d… (dane osobowe) za przysłowiowy talon na balon

Prywatność i bezpieczeństwo Dołącz do dyskusji
Polacy oddadzą d… (dane osobowe) za przysłowiowy talon na balon

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów, co czwarty Polak jest gotów udostępnić swoje dane osobowe w zamian za dodatkowe korzyści. W zamian za atrakcyjną zniżkę czy darmowy produkt najczęściej podajemy adres e-mail (76%), imię i nazwisko (64%) oraz numer telefonu (61%). Co dziesiąty Polak byłby nawet gotów udostępnić numer PESEL (9%).

Zdecydowana większość Polaków (94%) uważa, że dane osobowe mają dużą wartość. 53% respondentów stwierdziło, że należy je chronić za wszelką cenę, podczas gdy 41% uznaje, że można je udostępniać w pewnych sytuacjach.

Różnice demograficzne w rozdawaniu danych

Kobiety są bardziej ostrożne w udostępnianiu swoich danych osobowych niż mężczyźni. 59% kobiet chce chronić swoje dane, w porównaniu do 47% mężczyzn. Najbardziej ostrożne są osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (57%), a najmniej z wyższym lub licencjatem (47%).

Wiek i miejsce zamieszkania również mają wpływ na podejście do ochrony danych. Najbardziej skłonni do chronienia danych są respondenci w wieku 45-54 lata (58%) oraz mieszkańcy miast od 21 do 100 tysięcy mieszkańców (57%) i wsi (57%). Najmniej ostrożni są młodzi ludzie w wieku 18-24 lata (43%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tysięcy osób (44%).

W grupie gotowej do udostępniania danych osobowych dominują mężczyźni (47% w porównaniu do 35% kobiet). Osoby z wykształceniem wyższym lub licencjatem (48%) są bardziej skłonne do udostępniania danych niż osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (33%).

PESEL na szali promocji

Zaskakująco, co dziesiąty Polak jest gotów udostępnić numer PESEL za dodatkowe korzyści. Najbardziej skłonne do tego są osoby w wieku 35-44 lata (15%). Seniorzy (65-74 lata) oraz młodzi ludzie (18-24 lata) są znacznie bardziej ostrożni, zaledwie 4% i 6% odpowiednio zgodziłoby się na udostępnienie PESEL-u. Miejsce zamieszkania również wpływa na gotowość do udostępniania PESEL-u – 15% mieszkańców miast od 21 do 100 tysięcy osób jest gotowych udostępnić te dane, podczas gdy na wsi tylko 2%.

Podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska czy numeru telefonu w zamian za korzyści może wydawać się niegroźne, jednak hakerzy mogą wykorzystać te dane do popełnienia przestępstw. Bartłomiej Drozd z firmy organizującej badanie ostrzega przed vishingiem, czyli wyłudzaniem informacji przez telefon. Przestępcy mogą podszywać się pod znane firmy lub instytucje, wykorzystując technologie umożliwiające fałszowanie numeru telefonu.

Za co sprzedają się Polacy?

Spośród respondentów, którzy zgodziliby się na udostępnienie danych osobowych, 58% zrobiłoby to za darmowy produkt lub usługę, a 56% za stałą zniżkę. Mniej chętnie udostępnilibyśmy dane za jednorazową zniżkę (33%) czy spersonalizowaną ofertę (27%).