Polskie kobiety są praktycznie nadludźmi. Czemu więc nie przekłada się to na ich sukcesy?

Praca Dołącz do dyskusji
Polskie kobiety są praktycznie nadludźmi. Czemu więc nie przekłada się to na ich sukcesy?

Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce jest tematem, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Pomimo postępów w dziedzinie równouprawnienia, kobiety nadal napotykają na szereg wyzwań, które różnią się znacząco od tych, z jakimi mierzą się mężczyźni. Analiza sytuacji zawodowej kobiet wskazuje na liczne problemy, obejmujące edukację, wynagrodzenia, emigrację oraz opiekę nad bliskimi.

Edukacyjnie kobiety w Polsce mają przewagę nad mężczyznami. Są lepiej wykształcone, co znajduje odzwierciedlenie w statystykach pokazujących, że znacznie więcej kobiet niż mężczyzn dostaje się na uczelnie wyższe i kończy studia. Mimo to, społeczeństwo polskie nie do końca zdaje sobie sprawę z tej dysproporcji, często bagatelizując edukacyjne osiągnięcia kobiet.

Równocześnie, kwestia wynagrodzeń pozostaje problematyczna

Choć różnice w zarobkach między kobietami a mężczyznami są mniejsze niż powszechnie przypuszczano (według WEI wynoszą około 10%, ale moim zdaniem pisanie o różnicach w zarobkach kobiet i mężczyzn jest w Polsce bez sensu. Opieramy się na raportach z zagranicy, a u nas tej różnicy nie ma), nadal istnieje powszechne przekonanie, że dyskryminacja płacowa kobiet jest znacznie większa. To może wskazywać na brak świadomości społecznej dotyczącej rzeczywistej skali problemu lub na głęboko zakorzenione stereotypy dotyczące roli i wartości pracy kobiet. Większość Polaków uważa istnienie luki płacowej za niesprawiedliwe, natomiast połowa jest zdania, że kobiety same ponoszą za to odpowiedzialność, wybierając gorzej płatne prace. Jednak zdecydowana większość badanych przeszacowuje rozmiar tej luki.

Ciekawym zjawiskiem jest feminizacja emigracji, czyli fakt, że kobiety stanowią większość osób wyjeżdżających za granicę w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobkowych. To wskazuje na ich wysoką mobilność i gotowość do podejmowania wyzwań, a także może świadczyć o poszukiwaniu lepszych warunków życiowych lub większej doceniania ich pracy za granicą.

WEI na Dzień Kobiet: Fakty o nierównościach

WEI na Dzień Kobiet: Fakty o nierównościach Rozmowa z dr Katarzyną Szumlewicz oraz prezentacja raportu „Kobiety mają pod górkę? Fakty o społecznej pozycji kobiet i mężczyzn”.Zapraszamy oglądania transmisji i do lektury naszego raportu https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2024/03/RAPORT-Kobiety-maja-pod-gorke.-Fakty-o-spolecznej-pozycji-kobiet-i-mezczyzn.pdf

Posted by Warsaw Enterprise Institute on Friday, March 8, 2024

W kontekście obowiązków domowych i opiekuńczych, kobiety w Polsce ponoszą znacznie większe obciążenie niż mężczyźni

Częściej rezygnują z pracy zawodowej, by zająć się opieką nad starszymi członkami rodziny lub dziećmi, co ma bezpośredni wpływ na ich możliwości zawodowe i finansowe.

Chociaż kobiety w Polsce są wykształcone i ambitne, nadal napotykają na bariery w pełnym wykorzystaniu swojego potencjału zawodowego. Walka o równość nie oznacza eliminacji różnic między płciami czy zmuszania kobiet do rezygnacji z ich preferencji zawodowych. Chodzi raczej o stworzenie takich warunków, które umożliwią wszystkim, niezależnie od płci, równy dostęp do możliwości rozwoju zawodowego i osobistego, a także sprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy. Znaczącym krokiem ku temu jest zmiana społecznych postaw i stereotypów, które nadal utrudniają osiągnięcie pełnej równości.