Tajemnica korespondencji nie zawsze obowiązuje. Kiedy pracodawca może czytać maile pracowników?

Praca Dołącz do dyskusji
Tajemnica korespondencji nie zawsze obowiązuje. Kiedy pracodawca może czytać maile pracowników?

Czy pracodawca może czytać maile pracownika? To pytanie pojawia się bardzo często. W końcu poczta elektroniczna jest popularnym narzędziem wykorzystywanym przez pracowników i nie zawsze wysyłamy z niej jedynie służbowe, oficjalne wiadomości. Jak daleko może sięgać wygląd w naszą korespondencję?

Pracodawca może czytać maile pracownika

Czytanie maili przez pracodawcę tak naprawdę należy podzielić na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy czytania maili służbowych, druga prywatnych. Między pracownikiem a pracodawcą istnieje zależność służbowa. Pracownik z racji tej podległości może być przez pracodawcę kontrolowany, nie ma określonych sposobów kontroli. W ramach sprawdzania wykonywanych obowiązków pracodawcy przysługuje prawo do przejrzenia poczty służbowej i zapoznania się z pisanymi mailami służbowymi. Jednak o takiej możliwości pracownik powinien zostać poinformowany wcześniej. Ogólne zasady przeprowadzania kontroli powinny znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub w umowie o pracę. Bezsprzecznie mail służbowy przeznaczony jest wyłącznie do załatwiania spraw służbowych. Maile, co do których służbowego charakteru nie ma wątpliwości, mogą być czytane przez pracodawcę. Nawet jeżeli zawierają elementy prywatnej korespondencji. W końcu między pracownikami często może odbywać się bardziej prywatna wymiana wiadomości.

Bywa jednak tak, że pracownik ze służbowego maila wyśle wiadomość prywatną. Jeżeli pracodawca, sprawdzając służbową pocztę pracownika, poweźmie podejrzenie, że jest to wiadomość prywatna, nie ma prawa jej odczytać. Jeżeli odczyta ją przez pomyłkę albo nieświadomie, nie ma prawa rozmawiać o jej treści z pracownikiem. Odczytanie prywatnej wiadomości, nawet na służbowej poczcie, jest złamaniem tajemnicy korespondencji.

Oczywiście korzystanie z poczty służbowej do celów prywatnych nie jest dozwolone, choć nie wynika to bezpośrednio z żadnych przepisów. Pracownicy powinni mieć jednak tego świadomość. Pracodawca, jeżeli chciałby wprowadzić taką zasadę w oficjalnej formie, może wprowadzić zakaz korzystania z poczty służbowej w regulaminie pracy.

Kontrola poczty służbowej

Podobnie uregulowana jest kwestia odczytywania prywatnej poczty otworzonej na służbowym komputerze. Pracodawca nie ma prawa wglądu w jej zawartość bez względu na to, na jakim komputerze została ona otworzona. Zapoznanie się ze znajdującymi się na niej wiadomościami, godzi w prywatność pracownika i łamie tajemnice korespondencji, która jest bardzo mocno chroniona w polskim prawie. To z kolei skutkuje możliwością dochodzenia przez pracownika zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.