Przekształcenie użytkowania wieczystego – Sejm podniósł bonifikatę do 98%

Nieruchomości Dołącz do dyskusji (252)
Przekształcenie użytkowania wieczystego – Sejm podniósł bonifikatę do 98%

Wszystko wskazuje na to, że bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego w wielu rejonach będzie zależeć od decyzji władz samorządu. To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy, gdzie bonifikata ma wynieść 98%. Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste jest już zniesione

Przekształcenie użytkowania wieczystego: Sejm przyjął nowelizację

Sejm zdecydował się przyjąć senacką nowelizację o przekształceniu użytkowania wieczystego. Nowelizacja zakłada, że bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego nie będzie niższa niż to, co zaproponuje lokalny samorząd. To oznacza, że jeśli np. władze jakiejś gminy podejmą decyzję o bonifikacie w wysokości 70%, to właśnie taka wysokość bonifikaty będzie obowiązywać. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ do tej pory ustawa zakładała, że wysokość bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa będzie wynosić 60%. A coraz więcej samorządów decyduje się na podniesienie bonifikaty. Najlepszym przykładem jest Warszawa, w której – po zawierusze w radzie miasta – ostatecznie stanęło na bonifikacie w wysokości 98%. Jeśli samorząd zdecyduje o wyższej bonifikacie niż ustawowa, to obowiązkiem wojewody będzie wyrównanie do zaproponowanej stawki na całym obszarze.

Prztyczek w nos dla samorządów, które nie były tak wspaniałomyślne dla mieszkańców

Część samorządów, jeszcze pod koniec 2018 r. – czyli przed automatycznym przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów na własność gruntów – postanowiło wprowadzić podwyżki. Wszystko po to, by po nowym roku nowi właściciele zapłacili więcej za przekształcenie użytkowania wieczystego (zgodnie z ustawą jest ono odpłatne). Senacka nowelizacja jest również odpowiedzią takie postępowanie samorządów. Wystarczy, że powiadomienie o podwyżce dotarło do zainteresowanego już po 1 stycznia – zgodnie z nowelizacją automatycznie zostaje umorzone. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – przyszło po terminie, w momencie, w którym nie było już użytkowania wieczystego. Przez „dotarcie powiadomienia” rozumie się skuteczne doręczenie.

Dzięki nowelizacji zostaną ujednolicone również zasady dotyczące bonifikat na przekształcenie gruntów pod garażami i miejscami postojowymi. Jednocześnie jeśli garaże lub miejsca postojowe będą znajdować się na gruncie Skarbu Państwa, to wysokość bonifikaty będzie wynikać z ustawy, a nie z decyzji samorządu.

Osoby, które po 1 stycznia stały się właścicielami gruntów, nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności. Najpóźniej do roku od przekształcenia otrzymają odpowiednie zaświadczenie, które zostanie wysłane na podany przez nich wcześniej adres.