Przerwy w pracy – sprawdź, ile czasu zgodnie z prawem gwarantuje ci Kodeks pracy

Praca dołącz do dyskusji (55) 12.10.2018
Przerwy w pracy – sprawdź, ile czasu zgodnie z prawem gwarantuje ci Kodeks pracy

Edyta Wara-Wąsowska

Przerwy w pracy – ich długość i częstotliwość – uregulowane są przepisami Kodeksu pracy. Przynajmniej jedna przerwa dziennie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jeśli pracuje co najmniej 6 godzin na dobę. Co ciekawe, karmiące matki mogą liczyć na dłuższe przerwy.

15 minut przerwy, jeśli pracujesz co najmniej 6 h na dobę

W Kodeksie pracy uregulowano m.in. kwestię systemu i rozkładu czasu pracy oraz kwestię okresów odpoczynku. Art. 134 stanowi, że:

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.

Oczywiście w rozumieniu Kodeksu pracy pracownik to osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Przerwa jest wliczana do czasu pracy. Należy jednocześnie pamiętać, że o tym, o której jest przerwa, decyduje pracodawca. Równie dobrze może się rozpoczynać już po dwóch godzinach od rozpoczęcia pracy jak i po pięciu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca nie reguluje tej kwestii w regulaminie pracy – wtedy pracownik może wykorzystać 15 minut przerwy w dowolnym momencie. Uwaga – przerwa należy się pracownikowi podczas wykonywania obowiązków pracowniczych. To oznacza, że w grę nie wchodzi np. przychodzenie 15 minut wcześniej do pracy czy wychodzenie wcześniej.

5 minut przerwy co godzinę, jeśli pracujesz przed monitorem użytkowym

Przerwy w pracy dla pracowników wykonujących obowiązki przed monitorem użytkowym są uregulowane dodatkowymi przepisami. Podstawą prawną w tym przypadku jest par. 7 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zgodnie z zawartą w nim dyspozycją pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca tak organizuje pracownikowi sytuację, że ten nie spędza godziny wyłącznie na obsłudze monitora, ale także na innych czynnościach.

Przerwy w pracy. Karmiące matki mogą liczyć na dodatkową

Karmiąca matka, która pracuje co najmniej 6 godzin na dobę, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu pracy. Jeśli karmiąca złoży wniosek do pracodawcy i zostanie on rozpatrzony pozytywnie, przerwy mogą być udzielane łącznie. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 187 Kodeksu pracy.

Jeśli chodzi o przerwy w pracy, nieco inne przepisy obowiązują też osoby młodociane (czyli takie, które ukończyły 15 lat, a nie ukończyły 18) i niepełnosprawne. Pierwsza grupa może liczyć na 30-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy, jeśli ich dobowy czas pracy przekracza 4,5 h. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 202, par. 31. Z kolei osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dodatkową, 15-minutową przerwę (którą mogą poświęcić np. na gimnastykę usprawniającą). Co ważne, dodatkowa przerwa nie jest uzależniona od czasu pracy. Kwestię przerwy dla osób niepełnosprawnych reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z 2011 r. (art. 17). Tym samym osoba niepełnosprawna ma prawo do 30 minut odpoczynku w czasie pracy.

55 odpowiedzi na “Przerwy w pracy – sprawdź, ile czasu zgodnie z prawem gwarantuje ci Kodeks pracy”

 1. i czemu bezprawnik klamie w kwestii pracy przy monitorze? Pracodawca nie ma obowiazku udzielic przerwy w pracy 5 min na kazda godzine. Jest to nieprawda. Pracownik ma prawo do odpoczunku od monitora ale nie do przerwy w pracy.

  • „§ 7. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:
   1) łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie
   obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nieprzekraczaniu godziny
   nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
   2) co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze
   monitora ekranowego. „

  • Więc co z osobami które nie robią nic innego niż „patrzenie” w monitor? Np programista taki, albo grafik? W czasie tych 5 minut masaż karku kierownikowi?

 2. Lipa z tymi przerwami w Polsce. Dlatego pracowałem w Polsce tylko rok. Za granicą mam 3 przerwy, w sumie godzina przerw i muszę tak mieć, bo ja nie zamierzam jechać do pracy, potem 8h, potem wracać do domu i zjeść porządnie dopiero po 10 godzinach jeżeli nie było korków wracając z pracy. F**k polish slave system. Czy najedzony, wypoczęty pracownik nie będzie bardziej produktywny?

 3. Pracuje 11.5 godziny, jest to praca przed monitorem, z pieniędzmi, stanowisko samodzielne, bez pomieszczenia socjalnego. W takim wypadku jak długa przerwa nam się należy? Pracodawca daje nam 15min

 4. A co z pracownikami fizycznymi? Nie mam na myśli budowlańców itp, tylko osoby które są przez 8 godzin na nogach, nie mają pracy siedzącej. Cały dzień chodzą, schylają się, stoją nad stołem w niefizjologicznych pozycjach, niejednokrotnie dzwigaja i krótko momówi padaja im kręgosłupy i nogi?

 5. A jeśli pracuje się na warszawskiej budowie po 12 godzin dziennie i ma się tylko 15 minut przerwy? Inspekcjo pracy czemu na to pozwalasz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *