Do Polski przybywają dzieci, które mogą, a nawet powinny chodzić do szkoły

Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (55)
Do Polski przybywają dzieci, które mogą, a nawet powinny chodzić do szkoły

Ukraińskie dzieci nie powinny zaniedbywać edukacji. Polskie szkoły otwierają się dla obywateli Ukrainy, również tych nieznających języka polskiego. Jak wygląda przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół? Jakie dokumenty są potrzebne?

Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół

Minister Edukacji przekazał, że odbył rozmowę z ukraińskim Ministrem Oświaty i Nauki, w której zgodzili się co do potrzeby zapewnienia ukraińskim dzieciom edukacji w Polsce. Szef MEiN w wywiadzie dla PAP zapowiedział, że dla uchodźców utworzone zostaną oddziały przygotowawcze, w których będą się oni uczyć języka polskiego. Do pomocy Ministerstwo chce zaangażować ukraińskich studentów studiujących na polskich uczelniach.

Zanim to jednak nastąpi, polskie szkoły już teraz gotowe są przyjąć wszystkie dzieci, które chcą podjąć taką naukę. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) mogą być przyjęci do szkół publicznych oraz objęci opieką, a także nauczaniem na tych samych warunkach co polskie dzieci. Przyjęcie do szkoły będzie możliwe w ciągu całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywać się będzie na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół odbywać się będzie bez względu na podstawę pobytu na terenie Polski.

Z nauki w szkole już teraz mogą skorzystać nawet dzieci, które nie posługują się językiem polskim. Dla takich uczniów szkoła może zorganizować dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego posługującego się danym językiem. Dzieci mogą również realizować naukę w oddziale przygotowawczym i korzystać z zajęć wyrównawczych. Dla dzieci przewidziana jest także pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

Chcąc zapisać dziecko do szkoły, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Publiczne szkoły podstawowe w rejonie, w którym mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmują je z urzędu. Szkoły podstawowe spoza regionu oraz szkoły ponadpodstawowe w zależności od ilości miejsc. W razie problemów rodzice mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkołę — gminy lub powiatu. Ustalenie klasy następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli dziecko nie ma takich dokumentów, wystarczy oświadczenie rodziców.

Podobnie jak w przypadku innych form pomocy dla mieszkańców Ukrainy, tak i w tym przypadku warto wspierać i przekazywać potrzebne informacje. Może się okazać, że pobyt ukraińskich dzieci w szkole będzie nie tylko zachowaniem normalności, ale w przyszłości pomoże wychować zupełnie inne pokolenie. Ukraińskie dzieci będą uczyły się języka polskiego, będą obcować z polską kulturą i poznawać historię. W zamian będą dawać polskim dzieciom wiedze o Ukrainie i ich punkcie widzenia. Nie ma lepszej okazji do wychowania w jedności i wspólnocie. Stąd już prosta droga do zbudowania nie tylko lepszego sąsiedztwa, ale również zupełnie innego spojrzenia na wspólną przeszłość.