Rejestr BDO: kto w końcu musi się do niego wpisać? Rzecznik MŚP apeluje, by zwolnić z tego obowiązku małe i średnie firmy

Firma Gorące tematy Środowisko dołącz do dyskusji (632) 09.12.2019
Rejestr BDO: kto w końcu musi się do niego wpisać? Rzecznik MŚP apeluje, by zwolnić z tego obowiązku małe i średnie firmy

Edyta Wara-Wąsowska

Rejestr BDO, czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, wywołuje wątpliwości wielu przedsiębiorców. Niektórzy nie wiedzą, czy muszą w końcu dokonać wpisu do rejestru, czy też ten obowiązek ich nie dotyczy. 

Rejestr BDO: czym właściwie jest i czemu ma służyć?

Rejestr BDO stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie: BDO). Baza ma na celu gromadzenie informacji i zapewnienie elektronicznej realizacji obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Rejestr BDO został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru będą w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Z tego powodu to właśnie teraz mnożą się wątpliwości przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy powinni dokonać wpisu do tego rejestru.

Nazwa rejestru sugeruje, że obowiązek spoczywa właściwie na wszystkich firmach, które produkują lub wprowadzają na rynek jakiekolwiek towary posiadające opakowanie. To samo zresztą sugeruje strona Ministerstwa Finansów. Jak można przeczytać, obowiązek dokonania wpisu do rejestru obejmuje przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady i dokonują ich ewidencji,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach/opony/oleje smarowe/pojazdy/sprzęt elektryczny i elektroniczny/baterie/akumulatory,
 • produkują opakowania, importują je lub kupują w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych UE.

Drugi i trzeci punkt raczej nie pozostawia wątpliwości. Nieco gorzej jest z punktem pierwszym, czyli ewidencją odpadów. Pomóc może odpowiedź na pytanie, kto musi prowadzić ewidencję odpadów. W tym celu warto zajrzeć do ustawy o odpadach.

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów?

W art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach znajdziemy odpowiedź na pytanie, kto jest zwolniony z ewidencji odpadów.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1) wytwórców:
a) odpadów komunalnych,
b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1;
4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Istotny jest w tym kontekście ust. 5 art. 66 ustawy o odpadach:

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień w przypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów.

Zaglądamy zatem do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W załączniku do rozporządzenia określono rodzaj odpadów i ilość w skali roku, jakiej nie można przekroczyć, by móc korzystać z prawa do nieprowadzenia ewidencji odpadów. Wymieniono m.in. odpadowy toner drukarki, drewno, szkło czy tworzywa sztuczne. Narzucono jednak konkretne ograniczenia (odpowiednio 0,1 mg na rok w wypadku tonera i do 5 Mg na rok w pozostałych wymienionych wyżej wypadkach).

Kto nie musi dokonywać wpisu do rejestru BDO?

Na stronie MF znajdziemy też dodatkową wskazówkę, którzy przedsiębiorcy nie muszą dokonywać wpisu do rejestru BDO. Pomijając firmy, które na mocy ustawy o odpadach i przywołanego rozporządzenia nie muszą prowadzić ewidencji odpadów, są to także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne, biura rachunkowe, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych). Tym samym wiele mniejszych firm może odetchnąć z ulgą.

Ponadto MF przypomina również, że odpady, które powstają w części socjalnej dla pracowników nie podlegają ewidencji. Są traktowane tak samo jak odpady komunalne w gospodarstwach domowych. Nie trzeba się zatem obawiać, że sam fakt zatrudniania pracowników i „generowania przez nich odpadów” zmusza do wpisu do rejestru BDO.

Z obowiązku dokonywania wpisu do BDO zwolnione są również firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę. Jeśli zatem coś się zepsuje i trzeba będzie to wymienić, a naprawy i wymiany dokona zewnętrzna firma, to właśnie ona będzie wytwórcą odpadów.

Nawet przewodnik MF budzi wątpliwości, dlatego rzecznik MŚP chce zwolnienia małych i średnich firm z obowiązku

O ile prześledzenie odpowiednich przepisów i zapoznanie się z poradnikiem MF może rozwiać niektóre wątpliwości, o tyle – na pewno nie wszystkie. Z tego względu Rzecznik MŚP apeluje do ministra klimatu, by w ogóle wyłączyć z obowiązku wpisu do rejestru BDO małe i średnie firmy. Biuro rzecznika informuje, że do tej pory nie dotarły do przedsiębiorców bardziej szczegółowe wytyczne. Sam rzecznik wskazuje z kolei, że faktycznie granice podlegania obowiązkowi nie zostały dostatecznie zarysowane. Argumentuje również, że samo prowadzenie ciągłej ewidencji w formie elektronicznej może być kolejnym już obowiązkiem dla przedsiębiorców. Dla małych firm oznacza to spore obciążenie.

Zamiast ministra klimatu do sprawy odniosła się minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Stwierdziła, że „taki gest”, czyli wyłączenie niektórych firm z obowiązku wpisu do rejestru BDO, być może zostanie wykonany. Mogłoby to się stać jeszcze pod koniec 2019 r. Jednocześnie zaznaczyła, że mimo wszystko konieczne jest uszczelnienie rynku odpadami.

Wychodzi zatem na to, że przedsiębiorcy, którzy nadal mają wątpliwości co do wpisu do rejestru, muszą uzbroić się w cierpliwość. Można też spróbować wykonać test na stronie BDO, a w razie dalszych wątpliwości – skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

632 odpowiedzi na “Rejestr BDO: kto w końcu musi się do niego wpisać? Rzecznik MŚP apeluje, by zwolnić z tego obowiązku małe i średnie firmy”

 1. u nas w firmie raz na pół roku musimy z tego powodu przeliczać kartoniki wysyłkowe, i woreczki (a wysyłamy powiedzmy rocznie kilkaset np.ekspresów do kawy)

  a po parkach walają się miliony butelek bezzwrotnych od perły i Carlsberga

  Prawa są nasze jako pajęczyna: bąk się przebije, a na muchę wina.

   • Taka sama jednostka jak kilogram. Po „kilo” (tysiąc) jest „mega” (milion). Podobnie jak przedrostki stosowane w informatyce. A że branża informatyczna rozpowszechnila przedrostek mega(bajt), więc nie powinieneś mieć az takiego problemu ze zrozumieniem jego znaczenia.

    • Idź do hurtowni stali i powiedz że chcesz kupić „pół Mega-grama” profili stalowych. Na 99% będzie zdziwienie co wygadujesz.
     Masz oczywiście rację, istnieje przedrostek „Mega” i jest to oficjalna jednostka ale w przemyśle ukuło się pojęcia „tona”.
     Ja np. dziwię się czemu ludzie nie mówią po polsku „kontyg” tylko zapożyczenie z j. angielskiego „weekend”.

 2. Nie napiszę, co to tym sądzę, bo flugi i bluzgi by poleciały!! Zaznaczę tylko, że sam formularz rejestracyjny to 32 strony, a w nich odnośniku do ustaw i rozporządzeń !! I Pani Grażynka, co ma wykształcenie zawodowe i mały zakład fryzjerski musi przez to przebrnąć!!!!!

  • Jeżeli Grażynka prowadzi działalność, której zasady prowadzenia reguluje jakaś ustawa to powinna być z nią zapoznana. Wniosek ma 32 strony bo obejmuje szeroki zakres działalności. Ty wypełniasz tylko te, które pasują do Twojej działalności.

   • Chyba masz niewielkie pojęcie o prowadzeniu własnej działalności.
    Mały przedsiębiorca, a właściwie w świetle ustawy mikro czyli taki który zatrudnia do 10 osób musi mierzyć się z takim samym ustawodawstwem jak ogromne spółki zatrudniające tysiące osób.

    Nie chodzi tutaj o proste reguły dotyczące wszystkich pokroju nie kradnij, nie zabijaj itd. Chodzi o prawo którego respektowanie wymaga sporych nakładów finansowych.

    Jedna tylko konsultacja z radcą prawnym to 300 zł, czasem potrzebna jest indywidualna interpretacja przepisów to kolejne 40 zł i w praktyce ujawnienie urzędowi swoich rozterek co może kosztować podatnika nawet utratę firmy.

    Mały przedsiębiorca którego płynność finansowa jest ściśle związana z tym co ma na swoim koncie może pozbyć się środków na prowadzenie działalności na 3 miesiące bo jakiś urzędnik nagle wpadnie na pomysł, że nie podoba mu się rozliczenie.
    Mnie już tak raz zablokowano konto i mimo, że okazało się że to urzędnik popełnił błąd to byłem od niego odcięty przez 70 dni !

    Nie wiem czy zdajesz sobie z tego sprawę ale to właśnie na barkach mikro, małych i średnich przedsiębiorców leży cały nasz dochód. Duże firmy mogą pozwolić sobie na optymalizację, są w Polsce spółki których całkowity roczny podatek wynosi mniej niż 0,01% obrotu. Są też takie które podatków nie płacą wcale mimo, że ich szyld widnieje w każdym Polskim mieście.

    Natomiast ja, mikro-przedsiębiorca płacę łącznie ok. 56,3% podatku. Fajnie tak ?
    Nie dosyć, że ponad połowa tego co zarobię muszę oddać fiskusowi to jeszcze mam mieć obowiązki takie jak ogromna spółka która podatków nie płaci.
    Nie dziw się zatem, że w Polsce kupujesz Rosyjski węgiel, Niemieckie warzywa, Chińskie telefony i Francuskie albo Niemieckie samochody bo właśnie takim myśleniem prezentujesz to co dzieje się u nas od 30 lat czyli dobijanie inicjatywy.

  • A może jeszcze by wprowadzić nano firmy?

   Takie w których nie pracuje ani jedna cała osoba, tylko np. szef na 1/32 etatu.

   • Ja piszę poważnie, a ty sobie żartujesz.
    Po co mowa o Małych i Średnich, skoro się nie wspomina o najmniejszych czyli mikro.

    Mikroprzedsiębiorstwa to firmy z przychodem rocznym do 2 mln EURO, czyli przeszło 8 milionów złotych.

 3. Czyli co,kosmetyczka która używa kosmetyków tylu, kremy, lakiery ,zmywacze do paznokci nie musi się rejestrować, takie opakowania są chyba odpadami komunalnymi ?

  • to dotyczy wytwórców, producentów,
   jak dodajesz coś od siebie – produkujesz i pakujesz kanapki w papier i folię, topłacisz za to zeby gdzieś były właśnie służby komunalne i sortownia która się tym zajmie po tym jak klient wyrzucił.
   w zależności czy to jest biodegradowalne opakowanie, recyklingowalne czy po prostu komunalny odpad to jest różna stawka.

   za opakowania po środkach kosmetycznych u kosmetyczki zapłacili już ich producenci/importerzy -bo ich też to dotyczy.

   a kosmetyczka płaci tylko za wywóz nieczystości stałych komunalnych, sortowanych lub nie.

   • guzik prawda, oddajesz puste opakowania to musisz mieć kartę odbioru odpadów, jak przekroczysz minimum, które jest mikroskopijne to rejestrujesz się w BDO nie mając pojęcia o co chodzi- kto to wymyślił?

    • To zależy dla kogo mikroskopijne, dla przeciętnego fryzjera,kosmetyczki,czy biura rachunkowego to te limity są bardzo duże, problem jest czy te ich buteleczki,kartoniki to odpady komunalne czy jakieś inne.
     Właściwie to jest pytanie czy rejestrować się czy nie,bo przy tych ilościach śmieci są zwolnione z prowadzenia rejestru odpadów.

     • Ale identycznie odpady produkujesz w domu,mówię o opakowaniach po kremach, lakierach do paznokci itp.,co w tym niebezpiecznego.
      Niebezpieczne to są odpady powstałe przy przerywaniu tkanki łącznej,zakrwawione waciki,igły itp

     • Tu masz cytat od jakiegoś urzędnika zajmującego się tym

      „. W mediach straszy się właścicieli zakładów kosmetycznych, że muszą się
      zarejestrować, bo inaczej dostaną karę. Jednak to nie zawsze prawda. Na
      przykład fryzjerzy, którzy mają tylko opakowania po kosmetykach jako
      śmieci, nie wytwarzają odpadów innych niż komunalne. Z kolei zakłady
      kosmetyczne o szerszej ofercie, bardzo często mają śmieci o charakterze
      medycznym. Wtedy wpis obowiązuje – zaznacza Styn.”
      Ale ,zeby nie było tak kolorowo,to np pojemnik po aerozolu (czyli typowy odpad fryzjerski jest odpadem niebezpiecznym, czyli dalej niepewność.
      Zresztą z tego co piszą w necie, nikt nie wie gdzie wrzucać aerozole z gospodarstw domowych.

     • Fryzjerzy mają trochę więcej odpadów niebezpiecznych np. opakowania po kremie fryzjerskim/wodzie utlenionej, opakowania po farbach do włosów (często zawierających amoniak), barberzy mają odpady medyczne w postaci żyletek (golenie). Kosmetyczki niestety również produkują odpady niebezpieczne, nawet te najbardziej podstawowe – paznokcie. Opakowania po acetonie, po tych cleanerach wszystkich (rozpuszczalnikach), same lakiery często w składzie mają substancje niebezpieczne. Niestety w teorii jest tak, że zarejestrować muszą się WSZYSCY.

     • No i spoko, ale popatrz jak to ma się do wypowiedzi urzędnika którą zacytowałem.
      Dla świętego spokoju warto się zarejestrować, bo kopać się z koniem nie ma sensu,
      najlepsze jest to,ze oni jeszcze tego systemu nie odpalili ,chyba 16 grudnia ruszy jakiś test.

     • System w wersji pilotażowej jest uruchomiony od początku grudnia, wcześniej były pilotaże dla podmiotów wybranych przez różne stowarzyszenia i organizacje, których uwagi potem zostały wdrożone do systemu, lub będą wdrożone. 16 grudnia jest realase wersji produkcyjnej, okres niedogodny owszem, ale teoretycznie przedsiębiorcy będą mieli dwa tygodnie na zweryfikowanie danych wprowadzonych przez urzędy marszałkowskie i dodanie kolejnych użytkowników systemu. Niestety nie ma praktyki jeszcze i każda odpowiedź każdego urzędnika jest jak na razie interpretacją. Jeżeli jest się TYLKO wytwórcą odpadów i wytwarza się TYLKO odpady inne niż komunalne, inne niż niebezpieczne oraz zawierające się w tabeli rodzajów odpadów zwolnionych z ewidencji odpadów i mieści się w rocznej ilości [mg] to nie jest obowiązany do wpisu.

      Pamiętaj też, że sam obowiązek wpisu do Rejestru BDO był do końca lipca 2018.

     • Taaa, pamiętam o tym od teraz ;),
      kurła,dostałem maila niedawno z tym całym BDO,a nie w tamtym roku.

     • No urzędy marszałkowskie trochę odpuściły temat poinformowania o tym wszystkich przedsiębiorców właściwych dla ich regionu.

      Dodatkowo póki wszystko było na papierze powstały trochę inne niepisane zasady. Podmioty odbierające odpady same wystawiały KPO więc w papierach byli zarówno przekazującym jak i przejmującym odpady. Ilości się zgadzały więc jakoś to funkcjonowało, ale no odpady brały się z kosmosu.

      BDO i ustawa o odpadach to jest (pomijając ustawę o ochronie środowiska) ostatni przystanek dla wszystkich przedsiębiorców, problem jest taki, że przedsiębiorcy działający w taki i takim sektorze nie znają ustaw na podstawie, których działają.

      Gdyby każdy spełniał obowiązki, które nakłada na nich odpowiednia ustawa to BDO i odpadówka byłaby prosta. W tym momencie żeby korzystać z tej ostatniej wszyscy nagle muszą spełnić swoje obowiązki, nałożone na nich już dawno temu.

     • W Rzeszowie fryzjerzy podlegają pod BDO bo wytwarzają produkty stwarzające zagrożenie … dla zdrowia ??? Chyba chodzi o choroby skóry, ewentualnie nieumyślne skaleczenia. Powiedział mi o tym rzeszowski kaletnik i byłem w szoku że fryzjerzy będą musieli gospodarować włosami jak lekarze odpadami pooperacyjnymi w szpitalach. Dużo zależy od samorządów, czasem chcą zmusić ludzi do czegoś w celu demonstracji władzy choć z ustawy wprost to nie wynika.

     • Wszystko zależy od gospodarza – czytaj: Prezydenta Miasta… Chyba nie wiesz jak duże wpływy mają samorządowcy na egzekwowanie przepisów.

     • No bez jaj ,przecież to jest ogólnopolska ustawa,nie może sobie włodarz jakiś interferować na swój sposób przepisów, równie dobrze mógłby zdecydować, że branie heroiny w podkarpackim jest dozwolone bo mamy bogatą tradycję kompotu.

     • BDO chyba dotyczy WSZYSTKICH przedsiębiorców bez wyjątku, jest tylko rozróżnienie na małą i dużą biurokrację. Przy małej biurokracji jest mniej raportów o odpadach, przy odpadach szkodliwych jest więcej papierów. Te więcej papierów to chyba jeszcze udokumentowane odbiory i elektroniczne raporty. Jak ktoś uzna że masz coś szkodliwego to wypełniasz więcej papierów.

     • STi widzę że jesteś osobą kompetentną w/w temacie. Właśnie siedzę nad wnioskiem o wpis do rejestru, i po przeanalizowaniu pytań z wniosku oraz ustawy mam kilka wątpliwości .
      Prowadzę działalność z zakresu informatyki/elektroniki/automatyki usługi/serwis/sprzedaż, co do usług informatycznych to OK niema wątpliwości,gorzej ze sprzedaż i naprawą.
      1.Jeżeli sprzedaję oryginalne produkty przez internet to wiadomo tabela 4., a co jeżeli kupują towar X, a dla mnie jako elektronika wartość stanowią elementy składowe danego produktu, które demontuje, lub demontuje i naprawiam, a następnie dalej sprzedaje – to już jestem wytwórcą, wprowadzającym…?
      2.Jako sprzedawca jestem też obligatoryjnie zobowiązany, do przyjęcia starego sprzętu – czyli zbierający…?
      3.Na koniec serwis/naprawa jak to ująć?
      Jestem po dwóch rozmowach z urzędem marszałkowskim, i w sumie dalej niewiele wiem.
      Z góry dziękuje za wskazówki.

     • Żeby Ci pomóc potrzebuję trochę więcej informacji. Nie bardzo rozumiem punkt 1, co to są za elementy składowe? Kupujesz produkt, demontujesz, składasz i wprowadzasz do obrotu? Jakiego typu to są produkty? Jeżeli powstaje z tego sprzęt elektroniczny to obowiązuje Cię również dział IV tab1 jako wprowadzający sprzęt.

      Jeżeli sprzedajesz produkty przez internet to jesteś obowiązany do rejestracji w dziale VI tab4 tylko w sytuacji:
      a) Wprowadzasz te produkty jako pierwszy na PL rynek.
      b) Dokonujesz dodatkowego pakowania/przepakowywania sprzedawanych produktów – zerknij na definicję opakowania w ustawie o opakowaniach.

      Jeżeli prowadzisz sprzedaż za granicę możesz również podlegać pod tab5 w tym samym dziale.
      2. Nie jesteś obligatoryjnie zobowiązany do przyjęcia starego sprzętu, możesz być nieprofesjonalnym zbierającym, ale wtedy musisz mieć umowę z podmiotem, który ma pozwolenie na zbieranie takiego typu odpadów. Musisz zapewnić odpowiedni poziom odzysku po prostu, możesz zrobić to w taki sposób, albo za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektronicznego.
      3. Jeżeli chodzi o serwis to też wszystko zależy od tego co jest robione. Jeżeli wytwarzasz odpady w toku prowadzenia tego serwisu/naprawy to rejestrujesz się jako wytwórca odpadów. Jeżeli później naprawiasz zdemontowany sprzęt i wprowadzasz go dalej do obrotu to on musi stracić status odpadu. Jeżeli prowadzisz serwis na miejscu u klienta i tam powstają odpady z tego tytułu to dopisujesz adres klienta do działu XII jako miejsce prowadzenia działalności.

      Tak jak napisałem na początku, za mało informacji :)

 4. No dobra, akurat nie wytwarzam więcej niż 5 kg, pustych opakowań po tonerach, ale co to oznacza? Czy mam mieć jakiś dowód na to? Przecież to jest totalna głupota, mało mam roboty na co dzień?

 5. Oczywiście kto zwolniony z obowiązku ? Rolnicy jak zwykle „Święte Krowy” w dodatku gmina ma obowiązek odebrać od nich odpady po nawozach folie itd za darmo tonami. Elita rolnicza.

  • Rolnicy zostali zwolnieni tylko do 75 ha, czyli ci „mali”, nie zostali też zwolnieni sami „z urzędu”. Wniosek o to został złożony jakoś na początku 2019 roku, były prowadzone rozmowy w Ministerstwie na ten temat przez parę miesięcy.

 6. Hmm a jeśli wytworzę rocznie jedno prototypowe urządzenie elektroniczne i sprzedam je klientowi to też mam się rejestrować?

  • Jesteś wprowadzającym sprzęt, niezależenie od ilości. Obowiązują Cię przepisy ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zapoznaj się z nimi. Obowiązuję Cię umowa z organizacją odzysku elektronicznego oraz zabezpieczenie finansowe.

  • Jeżeli nie przekroczysz 5 kg rocznie (16 02 14) i oddasz je do podmiotu mającego status nieprofesjonalnego zbierającego to nie musisz wystawiać KPO, nie musisz posiadać wpisu.

   • Jeszcze raz dziękuję. Nie wiem ile waży mój komputer ale widzę że mogę go też zezłomować po kawałku ;-) na wypadek gdyby był cięższy :-) Jak na razie działa – i oby jak najdłużej :-)

    • Nie ma problemu, ale to tylko jako wytwórca odpadów (dział XII). Pamiętaj jeszcze o obowiązku wpisu z działu IV tabela 1 jako wprowadzający sprzęt. Nie kojarzę żadnych zwolnień dla tego działu, ale może znajdziesz coś w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

    • Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014. Rodzaje odpadów i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

   • Witam, mąż prowadzi działalność gospodarczą, sprzedaż materiałów: okna pcv, drzwi, grzejniki co, część towaru ( nie ma tego dużo ) wjeżdża na paletach, które później wykorzystuje do wysyłki do klienta, jest opakowane w strecz i zbandowane taśmą. Większość towaru wjeżdża ( każde okno luzem w streczu i tak też odsprzedaje do klienta ) No i jest biuro, w którym urzęduje, ktoś mi powiedział, że muszę zgłosić zużywające się w nim żarówki i tonery ( ok 3 szt rocznie ) Czy wobec tego muszę też to zgłosić, dzwonię od kilku dni do Urzędu, ale albo zajęte albo nie odbierają ?! Czy jeśli nie przekroczę rocznie 5 kg, to nie muszę tego nigdzie zgłaszać ? dobrze zrozumiałam ?

 7. A jak się ma sprawa sprzedaży internetowej wysyłkowej.

  90% rzeczy wysyłanych w opakowaniach od producentów – przychodzi w kartonie i tym samym kartonie jest wysyłane.

  10% jest wysyłane w kopertach bąbelkowych które pozyskiwane są (kupowane) u producenta/importera w PL więc teoretycznie to on wprowadza te opakowania.

  Do tego taśma klejąca do zaklejania tych kartonów w ilościach nie przekraczających 50 kg rocznie.

  No i tonery w ilości bo ja wiem – 5-6 rocznie – czyli nie wiem czy to przekracza kilogram.

  • Sprzedaż internetowa to wprowadzanie produktów w opakowaniach (dział VI tabela 4), kartony, które przychodzą do Ciebie od producentów i są wykorzystywane przez Ciebie do wysyłki do klientów są zapewne dodatkowo zaklejane przez Ciebie lub owijane w folię stretch, i jedno i drugie niestety spełnia definicję opakowania. Zapoznaj się z ustawą o opakowaniach. Powinieneś spełniać jeszcze jeden warunek określony w tej ustawie – zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Możesz robić to samodzielnie (nie polecam), możesz robić to za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań (nie tak źle), albo skorzystać z „pomocy de minimis” (polecam), wtedy gmina przejmuje na siebie Twój obowiązek, jeżeli nie przekraczasz tymi opakowaniami 1 tony rocznie, dowiedz się w urzędzie marszałkowskim jak to załatwić.

   Koperty bąbelkowe wprowadza producent, owszem i on się z tego rozlicza jako wprowadzający opakowania, Ty wprowadzasz produkty w tych opakowaniach to jest inna kwestia. Taśma klejąca, jak wyżej – opakowanie.

   Puste tonery wytwarzane przez Ciebie są odpadem niekomunalnym, zweryfikuj ile tego wychodzi rocznie w kg, jeżeli nie przekroczysz 5 kg to jesteś zwolniony z ich pełnej ewidencji, ale prowadzisz uproszczoną ewidencję – KPO. Jedyną opcją na zwolnienie z jednego i drugiego jest przekazywanie tych odpadów do nieprofesjonalnego zbierającego, ale tu też przydałoby się jakieś potwierdzenie.

   • Czyli co muszę dokładnie zgłosić rozumiem, że w Urzędzie Marszałkowskim?

    Tonery,
    Koperty,
    i taśma klejąca?

    Nic innego nie mam.
    Jak zrobić to najprościej, żeby było z głowy.

    Czy tutaj nie ma jakiegoś zwolnienia, łączna ilość wprowadzanych przeze mnie odpadów – nie przekracza 100 kg (bo koperty, taśma i tonery) które zużywam w rok nie ważą więcej. Reszta kartonów jest od producenta jako zbiorcze i ja je tylko oklejam etykietą i wysyłam dalej bez jakiejś ingerencji.

    • Odcięło mi kawałek mojej odpowiedzi wcześniejszej, nie wiem gdzie się podziała :/

     Odpady wytworzone a produkty w opakowaniach, które wprowadzasz to dwie różne rzeczy i tego się w żaden sposób nie sumuje.

     Rejestrujesz się w dziale VI tabela 4 – Wprowadzający produkty w opakowaniach, tu uzupełniasz rodzaj opakowań w jakie pakujesz swoje produkty.

     Dodatkowo musisz określić jak spełnisz obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (ustawa o opakowaniach, ona Cię obowiązuje i tam masz wszystkie obowiązki, jakie musisz spełnić).

     Masz trzy opcje albo samodzielnie (nie polecam), możesz podpisać umowę z organizacją odzysku opakowań (nie najgorzej), albo skorzystać z „pomocy de minimis” (polecam najbardziej) to jest pomoc dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają poniżej 1 tony opakowań rocznie, więcej znajdziesz w ustawie opakowaniowej, załatwia się to w urzędzie marszałkowskim.

     O tonerach już Ci napisałem, możesz też mieć jarzeniówki (odpad niebezpieczny – rtęć).

     • Dzięki.

      No, ale z tym odzyskiem to już nie rozumiem całkowicie. Działalność prowadzona w domu (śmieci z działalności nie ma bo wszystko idzie do klientów w zasadzie) reszta wrzucana normalnie do odpadów komunalnych – płacę za śmieci jako osoba prywatna.

      Więc jak rozumiem wpisuje w ten odpowiedni dział koperty bąbelkowe + taśma klejąca przezroczysta.

      Opakowań (czyli kartonów które otrzymuje od innych, w których przychodzi towar nie liczę i nigdzie nie uwzględniam)

      Tonery przekazuje co firmy, która je skupuje więc rozumiem, że dowód wysyłki wystarcza.

     • Właśnie się dogrzebałem do nowych rewelacji które trochę mogą Ci pomóc;
      „każdy przedsiębiorca
      wprowadzający na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w
      drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne ma
      obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów
      opakowaniowych i poużytkowych. Obowiązek ten dotyczy także
      przedsiębiorców, którzy pakują produkty wytworzone przez innego
      przedsiębiorcę i wprowadzają je na rynek krajowy.”
      ALE;
      „Ustawa dodatkowo precyzuje, że przez przedsiębiorcę wprowadzającego na
      rynek krajowy produkt w opakowaniach należy także rozumieć
      przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o
      powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane…”,czyli z tego wynika,ze nie musisz działu VI wypełniać.
      Edit,no i się pospieszyłem, to dotyczy tylko sklepów stacjonarnych,ehh.

     • Czyli w końcu musi się rejestrować czy nie ? Gdzieś czytałem, ze jeżeli waga opakowań nie przekracza 1 tony to nie trzeba. Czy ktoś może to zweryfikować ?

     • Ale chodzi Ci o opakowania któr e wprowadzasz(np w drodze wysyłki ),czy które „produkujesz”, czyli takie które masz np na zapleczu sklepu ? to są dwie zupełnie inne rzeczy.

     • Jeszcze jedno znalazłem, faktycznie jest tak zapis;

      Zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
      (Dz. U. 2016 r, poz. 1863) przepisów ustawy w zakresie uzyskania
      wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym
      dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających
      recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
      eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrz-wspólnotową dostawę odpadów
      opakowaniowych nie stosuje się do przedsiębiorców wprowadzających
      produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili
      do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.

      Art. 7 ust. 1 mówi, iż w zakresie, w jakim przepisy ustawy dotyczące
      opłaty produktowej nie mają zastosowania do przedsiębiorców, o których
      mowa w art. 6 ust. 3, stanowi to pomoc de minimis.

      Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty
      produktowej, obliczanej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty
      produktowej dla opakowań
      Tylko na boga nie mogę zrozumieć art 7,co za bełkot…

     • Dziekuję. Własnie o ten przepis mi chodziło. Czyli jeśli chodzi o wprowadzanie produktów w opakowaniach na podstawie tego zapisu to nie trzeba się rejestrować do BDO? A może trzeba tylko nie będzie opaty ?

     • Od producenta nie, on już zapłacił za wprowadzanie swojego opakowania (przynajmniej powinien ;) ),Ty masz zapłacić za to co Ty wprowadzasz od siebie.

     • Wytłumaczyłem Ci to przecież w poprzedniej odpowiedzi. A jak nie wytłumaczyłem to na pewno napisałem jakie masz opcje. Tak jak olaf napisał od producenta nie rozliczasz opakowania chyba, że producent jest za granicą i wprowadzasz wtedy:
      1. Produkt w opakowaniu (jako wprowadzony do kraju)
      2. Produkt w opakowaniu w opakowaniu (xd) (jako dodatkowo zapakowany przez Ciebie).
      Jeżeli producent jest Polski i dostajesz produkt od niego to on sam powinien się z tego rozliczyć.

   • Witam,
    Proszę o wytłumaczenie jednej kwestii, z góry dziękuję za odpowiedź.

    Prowadzę internetową sprzedaż detaliczną; gwoli ścisłości.

    „Sprzedaż internetowa to wprowadzanie produktów w opakowaniach”
    Przez „wprowadzenie” mam rozumieć wprowadzenie produktu( i tym samym opakowania) na rynek? Czy, aby ten produkt nie został już wprowadzony przez producenta/ dystrybutora na rynek polski.
    Kupiłem produkt w opakowaniu od producenta i odsprzedaję go klientowi detalicznemu. Wydaję mi się, że wprowadzenie nastąpiło w momencie sprzedaży owego produktu przez producenta. Czyli de facto ja nie wprowadzam tego produktu.
    Kolejna rzecz: kartony o folia bąbelkowa, w które pakuje produkty jest z „odzysku”, czyli nie ma obowiązku rejestracji. Natomiast taśma klejąca i stretch faktycznie wprowadzam bezpośrednio na rynek, bo nigdy wcześniej nie było nic pakowane w nie. Czy w tym przypadku jest jakiś limit wagowy, ponieważ sami dobrze wiemy ile waży taśma i stretch…

    Pozdrawiam.

    • Witam, w przypadku wprowadzenia samego produktu to jak najbardziej on został wprowadzony już przez producenta, gdyby był przekazywany dalej przez Pana w dokładnie tym samym opakowaniu nie byłoby to wprowadzaniem produktu w opakowaniu. Jednak ze względu na dodatkowe pakowanie lub przepakowywanie produktu staje się Pan kolejnym wprowadzającym, i jako opakowanie uznaje się wszystko co dotyka produktu i nie jest jego integralną częścią, definicja opakowania według ustawy jest dosyć brutalna… W Pana wypadku faktycznie jedynym opakowaniem jakie wprowadza Pan wraz z produktem będzie dodatkowy stretch i taśma klejąca, czyli opakowanie z tworzyw sztucznych. Zachodzi możliwość zwolnienia z rejestracji na pewno w przypadku pomocy de minimis (do 100 kg rocznie wprowadzanych opakowań, obowiązek odzysku przejmuje gmina). Co do opakowań wcześniej opisanych przeze mnie w stylu koperty bąbelkowej z PP lub plastikowej od kuriera, według ostatniej interpretacji departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Klimatu właścicielem takiego opakowania jest podmiot pakujący, więc nie zachodzą przesłanki do zwolnienia z obowiązku rejestracji podmiotów wykorzystujących opakowania tego typu.

     Pozdrawiam

     • STi proszę o wyjaśnienie, co ma Pan na myśli pisząc, że „zachodzi możliwość zwolnienia z rejestracji na pewno w przypadku pomocy de minimis (do 100 kg rocznie wprowadzanych opakowań, obowiązek odzysku przejmuje gmina)„. Podpowie mi Pan gdzie szukać podstawy prawnej?

      Czy mam rozumieć, że wprowadzając niewielkie ilości dodatkowych opakowań Towar z polskiej hurtowni, opakowany przez producenta i tylko owinięty folią stretch i taśmą klejącą przeze mnie (może uzbiera się tego ze 3kg w ciągu roku), można być zwolnionym z obowiązku rejestracji?

      Czy może jednak trzeba się zarejestrować, a po zakończonym roku po
      prostu, wraz ze sprawozdaniem złożyć wniosek o pomoc de minimis?

   • Jeszcze jedna analogia i idąca za nią wątpliwość. Napisał Pan, że
    „Koperty bąbelkowe wprowadza producent, owszem i on się z tego rozlicza jako wprowadzający opakowania”
    To czy przypadkiem taka sama zasada nie powinna dotyczyć taśmy klęjącej i stretchu? Koperta bąbelkowa też wcześniej nie była używana do celu, do którego jest wyprodukowana( tak samo jak stretch i taśma klejąca). Wprowadził na ryenk wszystkie te „środki do pakowania” producent sprzedając je mnie.

 8. Co z kwiaciarnią? Kupujemy półprodukty plastik guma żeby złożyć w jedną całość stroiki, bukiety, pakowanie prezentów itp. ?

  • Też mnie to interesuje. Sprzedawane stroiki, cebule kwiatowe, znicze itp pakuję do reklamówki, za którą kasuję klienta. Podlegam pod bdo???

   • Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu
    detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa
    sztucznego, objęte opłatą recyklingową, powinni uzyskać wpis do Rejestru-BDO na
    wniosek. W tym zakresie należy wypełnić dział I, pozostałe dane dotyczące toreb
    z tworzywa sztucznego należy zaktualizować po 1 stycznia 2020r. w systemie BDO,
    kiedy to zostanie uruchomiony odpowiedni formularz dedykowany torbom foliowym.

    Pakowanie kwiatów (jako wprowadzający produkty w opakowaniach) to ciężki temat, nie ma jeszcze jednoznacznej opinii. Jak na razie traktuj się tylko jako jednostka handlu detalicznego.

 9. Dla czego biblioteki, urzędy, itp nie wpisują się do BDO używają 3 razy więcej XERO i drukarek niż przeciętny punkt xero. Czy to zabujstwo smal biznes.

 10. Trudno dziwić się temu, że wielu/wiele prowadzących działalność nie wie jak to ugryźć. Śmiem wątpić, czy ten kto tworzył te nie jasne przepisy wiedział co chce osiągnąć. Odnosząc sie do drobnych zakładów (np.kosmetyczne) do końca nie wiadomo o co w tym wszystkim chodzi. Pierwsza wersja mówi o obowiązku rejestracji. Poprawka z 5-go grudnia 2019 mówi, że obowiązkowi rejestracji nie podlegają tylko te które nie wytwarzają odpadów niebezpiecznych w postaci np. igieł. Gdzieś ktoś uważa, że wacik po zmywaczu do paznokci też jest odpadem niebezpiecznym. Czy wreszcie ktoś może JASNO I CZYTELNIE określić co jest w końcu bezpieczne a co nie? Kto wreszcie bez niejasności ma się rejestrować, a kto nie? Dosyć już tych bubli prawnych wypuszczanych przez ludzi, którzy nie potrafią czytelnie określić o co im chodzi.

 11. Od 2015 roku tonery traktowane są jako zużyty sprzęt elektroniczny, więc nie podlegają pod zwalniające rozporządzenie. Autor artykułu wprowadza w błąd.

  • Podlegają pod 16 02 14 (zużyte urządzenia) i wytwarzane do 5 kg rocznie jak najbardziej obejmuje je to rozporządzenie.

 12. W czy wymieniając opony w samochodzie służbowym muszę się rejestrowac w BDO czy nie? Bo sprawa olejów i klimy wykonywanej u specjalisty na podstawie faktury jest jasna.

 13. W przewodniku znalazłem przykład o zmianie żarówek. Stąd prowadząc mały pensjonat (5 pokoi), gdzie zmieniam co jakiś czas spaloną żarówkę podlegam pod BDO?
  Czy opakowania po proszku / butelki po płynie do płukania również?
  Potwierdźcie proszę lub wyprowadźcie mnie z błędu. Czy z tego wynika, iż wymianę żarówek powinienem zlecić firmie zewnętrznej, aby nie podlegać pod BDO? Nadmienię, że wykorzystuję tylko żarówki LED.

  • Żarówki w rozsądnych ilościach to odpad komunalny. Tu bardziej chodzi o świetlówki zawierające w sobie rtęć. Te odpady, które wymieniłeś spełniają przesłanki definicji odpadu komunalnego. Napisałem coś przed chwilą, wkleję Ci może pomoże :)

   W wyniku każdej prowadzonej działalności mogą powstawać odpady,
   które mogą podlegać pod obowiązek ewidencji odpadów (wszystkie inne niż
   komunalne na przykład świetlówki, tonery, przeterminowane produkty spożywcze,
   zużyty sprzęt elektroniczny, opakowania zawierające pozostałości substancji
   niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, puszki po lakierach, opakowania po
   farbach, elementy zużytego sprzętu itp.), które między innymi są przekazywane na
   Karcie Przekazania Odpadów. Rozporządzenie Ministra
   Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, określa dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Został w nim określony roczny tonaż dla odpadów, mogących obowiązywać działalność. Jeśli podmiot nie
   przekracza tych ilości, nie musi się rejestrować z zakresu działu XII – jako wytwórca odpadów. Jednak, jeśli podmiot wytwarza inne odpady niż wymienione, lub w większych ilościach niż wskazane w ww. Rozporządzeniu konieczne jest uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO. W tym celu należy wypełnić dział XII- wytwórca odpadów. Wpis w tym zakresie nie podlega pod opłatę rejestrową ani roczną. Jeśli wytwarzane są wyłącznie odpady komunalne wówczas nie obowiązuje wpis do Rejestru-BDO.

 14. Proszę o pomoc. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – sprzedaż detaliczna w sklepie stacjonarnym o powierzchni ok. 25m2. Czy podlegam obowiązkowi wpisu do BDO jeśli sprzedaję: m. in. sprzęt komputerowy, tusze, tonery, baterie. W sklepie nie używam foliowych toreb.

  • Sprzedaż wysyłkowa? Dodatkowe pakowanie? Skąd bierzesz sprzedawane produkty? Jakiś serwis dla klienta? Drukarka?

   Plus patrz wyżej odpowiedź dla a_pablo.

   • Brak sprzedaży wysyłkowej. Mam jedynie papierowe torby do pakowania większych zakupów. Towar kupowany od polskich dystrybutorów, hurtowników. Sam nic nie importuję do Polski, ani nie produkuję. Świadczę także usługi serwisowe. Na stanie jedna drukarka – zużywam kilka tonerów w roku.

    • Torby papierowe – tu wystarczy żeby klient sam pakował sobie zakupy. Nie jesteś pierwszym wprowadzającym, nie dokonujesz też żadnego dodatkowego pakowania – dział IV Cię nie obowiązuje. Może za to obowiązywać dział XII jako wytwórca odpadów, tonery do 5 kg rocznie są zwolnione z ewidencji, pytanie co z tym serwisem? Co robisz z częściami wyciąganymi ze sprzętów? Jeżeli tego też się nie uzbiera 5 kg rocznie to jesteś zwolniony z wpisu.

     • Z serwisu powstaje więcej niż 5kg rocznie. Uszkodzone części są odbierane przez firmy utylizujące elektrośmieci – ja otrzymuję KPO. Tak samo robię ze zużytymi tuszami i tonerami zostawianymi przez klientów. Te są odsyłane do dostawcy – ja otrzymuję KPO.

     • To wpisujesz się jako wytwórca odpadów w dziale XII wpisujesz w tabelę miejsce wytwarzania odpadów (sklep) i kody odpadów, które wytwarzasz. I teraz tak:
      1. Ty wystawiasz KPO firmom, które odbierają od Ciebie odpady, Ty jesteś przekazującym, oni są przejmującym.
      2. KPO są Twoją ewidencją, prowadzisz ją tylko w ten sposób do 5 Mg rocznie (100 kg w przypadku odpadów niebezpiecznych).
      3. Do 15 marca każdego roku wysyłasz sprawozdanie do marszałka.

      Wszystkie te czynności od nowego roku będziesz wykonywał elektroniczne.

      Co do tonerów odbieranych od klientów, wychodzi że jesteś nieprofesjonalnym zbierającym, musisz mieć umowę z firmą, do której wysyłasz te tonery, ta firma musi być też uprawniona do utylizowana lub odzysku tonerów.

     • Dziękuję bardzo za poświęcony czas na odpowiedzi. Podsumowując.
      1. Muszę się zarejestrować w BDO i uiścić opłatę rejestracyjną.

      2. Wpisuję się tylko w dziale XII jako wytwórca odpadów i podaję kody na uszkodzone sprzęty, części komputerowe/elektroniczne. Czy podaję tu też kod na tonery/tusze ?
      3. Muszę mieć podpisaną umowę na odbiór z firmą do której wysyłam zużyte tonery. Samo KPO nie wystarczy?

      4. Nadany nr BDO muszę zacząć umieszczać na fakturach i paragonach?
      5. Firma, która kupuje u mnie nowe tonery i zostawia zużyte wystawia KPO, ja natomiast wystawiam KPO przy przekazaniu odpadów dalej. Od 1.1.2020 robimy to w BDO? Jeśli klient nie zużywa (nie wytwarza) więcej niż 5kg odpadów rocznie to nie musi wystawiać KPO przy oddawaniu starych tonerów?
      6. Do 15 marca wysyła się przez BDO sprawozdanie za zeszły rok o przekazanych/wytworzonych odpadach?
      7. Rejestracji mogę dokonać online korzystając z epuap? Wizyta w urzędzie nie będzie konieczna?

      Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Dziś mimo kilkugodzinnych prób nie udało mi się dodzwonić z tymi pytaniami do Urzędu Marszałkowskiego.

     • Nie ma problemu.
      1. Jeżeli wyszło, że obowiązuje Cię tylko dział XII to jesteś zwolniony ze wszelkich opłat.
      2. Podajesz kody na odpady, które wytwarzasz powyżej tonażu z rozporządzenia o rodzajach i ilościach odpadów zwolnionych z ewidencji. Jeżeli chcesz coś oddawać na podstawie KPO a nie przekraczasz ilości z rozporządzenia (czyli teoretycznie jesteś zwolniony z obowiązku) to wpisujesz kody tych odpadów do wniosku.

      3. Jako nieprofesjonalny zbierający musisz mieć umowę – sprawdź jakie obowiązki ma nieprofesjonalny zbierający.
      4. Nie, nie musisz umieszczać numeru na tych dokumentach.
      5. Robicie to dalej w BDO. Jeżeli nie wytwarza więcej niż 5 kg rocznie to może Ci to przekazać jako nieprofesjonalnemu zbierającemu.
      6. Dokładnie, sprawozdajesz odpady, które zgłosiłeś.
      7. Możesz dokonać rejestracji przez epuap, wizyta w urzędzie nie będzie konieczna.

     • Witam prowadzę jedno osobową firmę mianowicie zajmuję sie sprzedaż biżuterii w tym roku nie zamawiałam żadnego towaru wysyłam w bardzo małych ilościach . Towar wysylam w opakowaniach kartonowych z odzysku. Nie mam pojecia co wpisać i jak wypełnić formularz BDO. Proszę o pomoc STI

 15. witam
  Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć czy jak prowadzę firmę dźwigową to muszę się rejestrować?

  • Jeżeli w toku prowadzonej działalności powstają odpady inne niż komunalne to tak. Chyba, że… Patrz inne moje odpowiedzi.

 16. JA też mam pewne wątpliwości… Prowadzę sklep z kosmetykami, obecnie nie mam w sprzedaży „foliówek” tylko torby papierowe. Zastanawiam sie czy tez muszę się rejestrować. Odpady mam niewielkie, zwykłe komunalne

 17. Witam.

  Opakowania z tworzyw sztucznych po tuszach do drukarki atramentowej (tusz z butelki przelewany do zbiornika w drukarce) – jeśli posiadam coś takiego w biurze, to podlegam rejestracji w BDO? Chodzi o opakowania po tuszach.

 18. Witam,prowadzę sezonową działalność gastronomiczną sprzedając lody włoskie,gofry,zapiekanki,hot dogi,napoje typu cola,fanta i mam pytanie,czy w związku z tą działalnościa muszę rejestrować firmę w BDO.Dodam,że teren dzierżawię od miasta,a za wywóz śmieci płace osobną fakturę.

 19. Witam. Prowadzę firmę instalacyjną, podpisuję umowy z klientami, że pozostałości po montażu zostają na budowie u klienta. Jest to odpad budowlany i rozbiórkowy np. gruz, kawałki styropianu, opakowanie po farbie, aerozolach, kartusze gazowe propan butan do palników. Czy podlegam BDO?

  • Jeżeli zostają u klienta to wystarczy, że w umowie z nim umieścisz odpowiedni zapis. Wystarczy coś w stylu „odpowiedzialność za wytworzone przez usługodawcę odpady przechodzi na usługobiorcę”. W tym wypadku nie musisz się rejestrować w BDO. W razie czego odpady budowlane z rozbiórek i remontów też są zwolnione z ewidencji do 5t.

 20. Jakbyś przekraczał te wartości to byłbyś zobowiązany do prowadzenia ewidencji pełnej na karcie ewidencji odpadów. Do tych limitów Twoją ewidencją jest KPO – uproszczona ewidencja.

 21. Prowadzę jednoosobową działalność – jest to sklep komputerowy. Nigdy nie miałem foliowych woreczków, ani żadnych innych w obrocie. Po prostu robie zamówienie w hurtowni i odsprzedaję dalej. Do tego jest serwis komputerowy czyli usługi związane z naprawami komputerów. Dodam, że jest to niewielki sklep. Wobec tego czy mam konieczność rejestracji ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 22. Witam, prowadzę firmę remontową. Jest to mała firma, zatrudniająca 2 osoby. Prace, które wykonujemy najczęściej są w nowym budownictwie. Odpadami które „produkujemy” to gruz, puszki po farbach, opakowania po klejach, zużyte wałki, pędzle itp. Uważam że te odpady nie przekraczają 5 ton. Czy powinienem się rejestrować? Najczęściej jak wytwarzymy np gruz to zamawiany jest kontener na koszt klienta.

 23. Witam, prowadzę firmę remontową. Jest to mała firma, zatrudniająca 2 osoby. Prace, które wykonujemy najczęściej są w nowym budownictwie. Odpadami które „produkujemy” to gruz, puszki po farbach, opakowania po klejach, zużyte wałki, pędzle itp. Uważam że te odpady nie przekraczają 5 ton. Czy powinienem się rejestrować? Najczęściej jak wytwarzamy np gruz to zamawiany jest kontener na koszt klienta.

 24. Witam ja też mam z tym problem prowadzę mały sklep spoż-przemysłowy i nie wiem czy to zamieszanie całe mnie dotyczy?pomocy jestem ciemna w tym .

 25. A może ktoś wie coś na temat firmy która tworzy stoiska targowe? Z tego co przekopałam Internet nie musimy się rejestrować w BDO.. Chętnie bym jednak przeczytała opinię mądrych głów.

 26. Prowadzę warsztat ślusarski i w wyniku prowadzonej działalności powstają odpady w postaci złomu stalowego. Czy w związku z tymi odpadami powinienem zarejestrować się w BDO?

 27. Ok, to co z tymi zakładami fryzjerskimi? napisane jest, że nie ma obowiązku chyba, że są odpady niebezpieczne, z kolei np. puszka po lakierze jest niebezpieczna i podlega już wpisowi, więc ok ale czym się różni moja tubka farby do włosów od tej którą kupi Pani Grażyna i w domu po farbowaniu wyrzuci ją do zwykłego kubła na śmieci? jej tubka już nie jest niebezpieczna?

 28. Witam prowadzę jedno osobową firmę mianowicie zajmuję sie sprzedażą biżuterii internetowe i nie wiem co mam wpisać w BDO ponieważ wszystko wysyłamy juz w gotowych kupionych kartonach .

 29. Mam pytanie jeżeli posiadam kilka punktów które wytwarzają odpady to czy poniższy zapis dotyczy danego miejsca wytwarzania odpadu czy spółki która ma kilka miejsc wytwarzania odpadu? Jeżeli spółki to tylko w danym województwie czy w całej Polsce ?
  Uproszczona ewidencja odpadów jeżeli w ciągu roku nie generują odpadów niebezpiecznych w ilości większej niż 100 kg, a inne odpady nie przekraczają 5 ton rocznie.

  Jeżeli posiadam opakowania po papierze, kartony w których przychodzą mi produkty i potem wyrzucam. To czy to jest odpad komunalny ? Wcześniej normalnie odbierane było wraz z innymi śmieciami.
  Czy zapis zwalniający z ewidencji 15 01 01 dotyczy właśnie tych odpadów?

  Będę wdzięczna za pomoc

 30. W tym momencie nie trzeba już wypełniać wniosku papierowego który faktycznie potrafił miec kilkadziesiąt stron. Wszystko odbywa się elektronicznie, co wiele upraszcza. Weszło też rozporządzenie z limitami dzięki któremu część zwłaszcza małych firm została zwolniona z prowadzenia ewidencji i rejestracji w BDO.

  Warto pamiętać, że cała sprawa nie kończy się na dokonaniu wpisu. Po uzyskaniu numeru trzeba prowadzić na bieżąco ewidencję. Ogólnie mamy księgowość odpadową do wykonania.

  Osoby potrzebujące pomocy zapraszam-
  pozwoleniatransport@gmail.com

 31. To i ja zapytam: załóżmy, że sprzedaję przez Internet produkt: gry planszowe. Elementy gry (karty, plansze) drukuje i następnie pakuję w pudełko (wycięte przeze mnie z zakupionej tektury). Wysyłam do Klienta w zakupionym od producenta kartonie. Czy muszę się wpisać do BDO?

 32. Prowadzę mały sklep spożywczy 50m2 w który używam foliówek poniżej 15 mikronów oraz sprzedaję torby wyłącznie papierowe. Przeterminowanej żywności praktycznie brak jedyne co wyrzucam to uszkodzone warzywa. Kartony zabierają klienci część z zakupami resztę na rozpałkę.
  Śmieci komunalnych, czy foli mam bardzo mało i odbiera to gmina z którą mam podpisaną umowę na wywóz. Czy podlegam rejestracji w BDO ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *