Szykują się kolejne zmiany w CEIDG. To istotna wiadomość zwłaszcza dla nowych przedsiębiorców

Firma Państwo Dołącz do dyskusji
Szykują się kolejne zmiany w CEIDG. To istotna wiadomość zwłaszcza dla nowych przedsiębiorców

partner-logo

Obecnie osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą, mogą to zrobić na trzy sposoby – udać się z odpowiednim wnioskiem do urzędu, wysłać wniosek listownie lub zarejestrować działalność drogą elektroniczną. Jak się okazuje, rząd chce to zmienić. Możliwa ma być rejestracja firmy wyłącznie online.

Rejestracja firmy wyłącznie online

Jak zarejestrować firmę (a dokładniej jednoosobową działalność gospodarczą) obecnie? Konieczne jest złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najczęściej przyszli przedsiębiorcy albo udają się do urzędu (gdzie pracownicy, w razie jakichkolwiek trudności i wątpliwości, pomagają ze złożeniem wniosku) albo całą procedurę przechodzą elektronicznie. Okazuje się, że już wkrótce drugi sposób może być jedynym dostępnym.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ukazała się tam zapowiedź rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw. Okazuje się, że jednym z punktów projektu ma być wprowadzenie przepisów, które sprawią, że rejestracja firmy będzie możliwa wyłącznie online.

Jak można przeczytać w opisie, zdaniem autorów projektu, „doświadczenia ostatnich lat potwierdzają, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwości załatwienia spraw wykorzystując usługi elektronicznie”. Autorzy zwracają też uwagę na fakt, że w 2020 r., w szczytowym okresie lockdownu (kwiecień 2020) blisko 70 proc. wniosków dotyczących rejestracji działalności składano online. W związku z tym

W ramach projektu przewiduje się wprowadzenie możliwości składania wniosków o wpis w CEIDG tylko online i rezygnację z formy papierowej. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to jest oczekiwanym następstwem postępującej elektronizacji usług publicznych, natomiast aby wyjść naprzeciw potrzebom obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych, planowane jest rozłożenie procesu całkowitej elektronizacji w czasie. Okres pandemii pokazał, że przedsiębiorcy oraz infrastruktura technologiczna CEIDG są gotowe do przejścia na pełny proces elektroniczny w zakresie rejestracji działalności.

Nie wiadomo zatem do końca, kiedy ostatecznie zostanie wdrożona rejestracja firmy wyłącznie online. Pewną wskazówką może być informacja o tym, że od 1 października 2026 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

Rozwiązanie może być przez niektórych uznawane za kontrowersyjne. O ile wprowadzanie ułatwień w procesie załatwiania różnych formalności drogą elektroniczną jest jak najbardziej mile widziane, o tyle zmuszanie do drogi online może nie mieć tak pozytywnych efektów. Mowa zwłaszcza o starszych osobach, które chcą otworzyć niewielką działalność wykonywaną wyłącznie stacjonarnie.

Zmiany obejmą również spółki

Warto przy tym wspomnieć, że w projekcie zawarto również rozwiązania dotyczące spółek cywilnych. Proponowane przepisy mają obejmować dwa zasadnicze obszary – uproszczenie procesu i elektronizację przekazywania informacji o spółce cywilnej oraz publikację kompleksowej informacji o spółce cywilnej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2022 r.