Rękojmia na samochód używany. Za jakie wady odpowiada sprzedawca używanego samochodu?

Moto Dołącz do dyskusji (185)
Rękojmia na samochód używany. Za jakie wady odpowiada sprzedawca używanego samochodu?

Nawet sprzedaż 15-letniego samochodu nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność za jego wady. Sprzedawca samochodu używanego, który posiada wady mechaniczne lub prawne odpowiada za nie na takich samych zasadach, jak sprzedawca nowych samochodów. Kupującemu przysługuje rękojmia na samochód używany.

Wady ukryte samochodu

Przyzwyczailiśmy się myśleć, że kupując nowy samochód otrzymujemy gwarancję, która później stanowi podstawę roszczenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad. Problem wad przy zakupie używanych samochodów jest pomijany, w końcu taki samochód swoje już przejechał i ma prawo do usterek. Nie jest to jednak do końca prawda. Oczywiście kupując kilkuletni samochód nie powinnyśmy spodziewać się, że będzie on w stanie technicznym porównywalnym do świeżo wyprodukowanego. Pewne oczekiwania powinniśmy jednak mieć. Zwłaszcza, że sprzedawcy używanych samochodów to często prawdziwi mistrzowie marketingu. Po paru miesiącach okazuje się jednak, że zachwalana igła zbyt często odwiedza mechanika.

Rękojmia na samochód używany

Zgodnie z przepisami nie jesteśmy na szczęście w takiej sytuacji bezradni. Przysługuje nam prawo do rękojmi za wady rzeczy kupionej niezależnie od tego czy samochód był nowy, czy używany oraz niezależnie od tego czy sprzedawca był osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą. Odpowiedzialność sprzedawcy powstaje z mocy samego prawa, jest to odpowiedzialność ustawowa oparta na zasadach ryzyka. Oznacza to, że nie ma tutaj znaczenia czy sprzedawca wiedział o wadzie, czy nie.

Okres ochronny trwa 2 lata. Sprzedawca może jednak ograniczyć go do roku, ale musi o tym wyraźnie poinformować kupującego. W ciągu roku od zakupu w przypadku powstania wady domniemywa się, że istniała ona już w momencie zakupu. Kupujący ma natomiast rok na zgłoszenie wady sprzedającemu.

Uprawnienia kupującego w przypadku wystąpienia wady

Kupujący, który stwierdził wystąpienie wady ma kilka możliwości dochodzenia swoich praw. Może żądać wymiany pojazdu na wolny od wad, usunięcia wady (naprawienia), obniżenia ceny bądź odstąpić od umowy. Wybór pomiędzy tymi sposobami jest jednak ograniczony. Jeżeli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego usunie wadę lub wymieni rzecz na nową, wolną od wad kupujący nie może odstąpić od umowy. Oczywiście w przypadku samochodów używanych ich wymiana jest raczej niemożliwa.

To ograniczenie nie będzie jednak obowiązywać jeżeli jest to już kolejna naprawa, wtedy kupujący może zażądać natychmiastowego odstąpienia od umowy.

Uprawnienia sprzedawcy samochodu używanego

Oczywiście nie tylko kupującemu przysługują pewne prawa. Również sprzedawca może odmówić wykonania świadczenia żądanego przez kupującego, jeżeli doprowadzenie samochodu do zgodności z umową w sposób wskazany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym alternatywnym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorcą, sprzedawca może odmówić wymiany pojazdu na wolny od wad lub usunięcia jego usterki także wtedy, gdy koszty takiego świadczenia przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.