Czy rencista może założyć działalność gospodarczą bez obaw o wysokość swojego świadczenia?

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji (18)
Czy rencista może założyć działalność gospodarczą bez obaw o wysokość swojego świadczenia?

Osoba będąca na rencie nie zawsze musi zadowolić się tylko tym, co otrzyma w ramach świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma żadnych przeciwwskazań, poza czysto zdrowotnymi, by rencista założył własną działalność gospodarczą. Wiele osób jednak obawia się tej decyzji, myśląc, że mogą stracić przez to rentę. Czy rencista może założyć działalność gospodarczą bez obaw?

Założenie własnej firmy może być ciekawym i często jedynym sposobem na dorobienie sobie do renty. Renta jest przyznawana nie tylko z powodu problemów zdrowotnych, lecz czasem może być ona skutkiem śmierci członka rodziny. Zresztą nawet w przypadku świadczeń z powodów uszczerbków na zdrowiu, nie oznacza to od razu, że ktoś nie może wykonywać żadnych działań związanych z zarobkami. Zwłaszcza dziś, w czasach internetowych, prowadzenie firmy nie musi wiązać się z dużą aktywnością fizyczną.

Przychód może zmniejszać rentę, ale w przypadku działalności gospodarczej wylicza się go w sposób korzystny dla świadczeniobiorców

Głównym pytaniem, jakie rodzi się u osób, które chciałyby założyć firmę, jest to czy może to wpłynąć na otrzymywanie przez nich renty, która jest często małym, ale stałym dochodem, od którego może zależeć, być albo nie być świadczeniobiorcy.

Okazuje się, że teoretycznie fakt, że prowadzimy działalność gospodarczą jako rencista, może rzutować na wysokość świadczenia. Mniejsza renta lub jej całkowite anulowanie może mieć miejsce w dwóch przypadkach:

  • jeżeli uzyskamy przychód przekraczający 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS – wtedy renta zostanie zmniejszona,
  • jeżeli uzyskamy przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS – wtedy renta zostanie zawieszona.

Jednak w przypadku prowadzenia własnej działalności przychodem nie są kwoty faktycznie zarobione, a to, jaką kwotę podamy do ZUS jako podstawę do obliczania składek. Oznacza to, że jeżeli rencista zdecyduje się na opłacanie podstawowych, najniższych danin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to jego przychodem będzie kwota 3155,40 złotych, która jest niższa od tych wykazanych powyżej, skutkujących obniżeniem renty. Wynika z tego, że rencista może założyć działalność gospodarczą bez obaw o wysokość świadczenia.

Faktyczne zarobki przedsiębiorcy-rencisty nie mają więc znaczenia. Czy ktoś zarobi tysiąc, czy milion w trakcie miesiąca, nie zmniejszy to jego świadczenia z ZUS, jeżeli jako podstawę do oskładkowania wskaże tę najniższą z możliwych, co jest bardzo częstą praktyką u prowadzących firmę.

Rencista może założyć działalność gospodarczą bez przeszkód, ale o tym, jakie będzie płacił składki, zadecyduje typ świadczenia

Prowadzenie działalności wiąże się, co do zasady, z opłacaniem co miesiąc składek do ZUS w stałej kwocie, niezależnie od tego, czy firma przynosi dochody, czy nie. W przypadku rencistów może jednak dojść do zwolnienia z części danin.

Jeżeli mamy do czynienia z rentą:

  • rodzinną, uzyskaną z powodu śmierci członka rodziny,
  • wojskową lub policyjną, uzyskaną z powodu niezdolności do służby,
  • rolniczą,

to nie ma potrzeby opłacania składek innych niż zdrowotna. Opłacanie składek emerytalnych, rentowych i chorobowych jest w takiej sytuacji dobrowolne. Warto jednak pamiętać, że jeżeli ktoś zdecyduje się opłacać składkę emerytalną i rentową, to musi też wtedy zdecydować się na ubezpieczenie wypadkowe.

Jeżeli jednak ktoś ma rentę z powodu niezdolności do pracy, to musi opłacać wszystkie składki: emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną. Jedyną dobrowolną jest chorobowa, czyli sytuacja jest taka sama jak przy osobie, która nie ma renty, a jest jedynie przedsiębiorcą.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej jest możliwe u rencisty w jednym szczególnym przypadku. Musi on opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz uzyskiwać przychód w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50% najniższej emerytury, co obecnie daje kwotę w wysokości 600 złotych.