Rozliczenie PIT 2024 – jak to zrobić i o czym pamiętać?

Podatki Praca Dołącz do dyskusji
Rozliczenie PIT 2024 – jak to zrobić i o czym pamiętać?

Każdego roku miliony Polaków stają przed obowiązkiem złożenia zeznań podatkowych, rozliczenie PIT 2024 to też przygoda, która na nas czeka jeszcze nawet w lutym. Ten proces jest nieodzownym elementem prawidłowego funkcjonowania społecznego i ekonomicznego kraju. Nieterminowe złożenie zeznań podatkowych może pociągać za sobą kar finansowych lub inne sankcje ze strony urzędu skarbowego. Aby to zrobić właściwie, niezbędne jest poznanie i zrozumienie przepisów, które regulują ten proces.

Czym jest PIT?

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z podatków bezpośrednich. Obejmuje on różne rodzaje dochodów, takie jak wynagrodzenia za pracę, dochody z kapitałów czy też z działalności gospodarczej. Dochód definiowany jest jako nadwyżka sumy uzyskanych przychodów nad kosztami ich uzyskania w określonym roku podatkowym. Termin „PIT” odnosi się także do deklaracji rozliczeniowych, jakie podatnicy składają do Ministerstwa Finansów.

Aneta Miszczak, ekspertka Intrum, wyjaśnia, że wśród najpopularniejszych formularzy PIT wymienia się PIT-36, skierowany do podatników prowadzących działalność gospodarczą, oraz PIT-37, służący do rozliczenia rocznych zarobków, który wypełnia się na podstawie druku PIT-11, informującego o wysokości pobranych zaliczek na podatek oraz wypłaconego wynagrodzenia.

Kroki do rozliczenia PIT 2024

Jeśli otrzymałeś PIT do rozliczenia, istnieje kilka czynników, które musisz wziąć pod uwagę. W pierwzsej kolejności należy określić, z jakiego PIT-u powinno się skorzystać, zależnie od rodzaju osiąganego dochodu. Oprócz popularnych formularzy, takich jak PIT-36 i PIT-37, istnieje wiele innych, np. PIT-16 dla podatników wybierających kartę podatkową, PIT-38 dla rozliczenia przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych itp. Można złożyć deklarację osobiście w urzędzie skarbowym lub online, korzystając z aplikacji takich jak e-pity czy Twój e-PIT. Istnieje także możliwość rozliczenia małżonka wraz z deklaracją. Przed zatwierdzeniem deklaracji warto zweryfikować, czy wszystkie dane zostały zaciągnięte prawidłowo oraz, czy nie przysługują dodatkowe ulgi i odliczenia. Jeśli wszystko się zgadza, zatwierdzamy dokument i wysyłamy do rozliczenia – podpowiada Miszczak..

Terminy składania PIT

Należy pamiętać o kilku istotnych dla polskich pracowników oraz pracodawców terminach:

  • 15 lutego – możliwość rozliczenia PIT,
  • 29 lutego – termin przesłania informacji PIT-11 przez płatników,
  • 30 kwietnia – ostateczny termin składania deklaracji.

Ulgi przysługujące podatnikom

Polskie prawo podatkowe przewiduje wiele ulg podatkowych, mogących zmniejszyć podatek lub zwiększyć jego zwrot. Wśród popularnych ulg wymienia się ulgę dla młodych, ulgę abolicyjną, ulgę związaną z wydatkami na cele rehabilitacyjne, ulgę za użytkowanie Internetu oraz ulgę od darowizn na cele pożytku publicznego.

Kary za niedotrzymanie terminów i złe rozliczenie PIT 2024

Nieterminowe złożenie deklaracji lub całkowity brak rozliczenia z urzędem skarbowym może skutkować poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, może być to postrzegane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Skutki obejmują kary finansowe, utratę prawa do ulg oraz grzywnę lub pozbawienie wolności. Rozliczenie podatkowe w Polsce może być procesem skomplikowanym, ale zrozumienie podstawowych zasad, terminów i dostępnych ulg podatkowych może znacznie ułatwić to zadanie. Ważne jest, aby być świadomym swoich praw i obowiązków oraz korzystać z dostępnych narzędzi oferowanych przez rząd.