Rzuciliśmy się na samochody do 50 tys. złotych

Moto Zakupy Dołącz do dyskusji
Rzuciliśmy się na samochody do 50 tys. złotych

Najnowszy raport OTOMOTO Insights za pierwszy kwartał 2024 roku przedstawia liczne zmiany i tendencje, które miały miejsce na polskim rynku motoryzacyjnym. Na szczególną uwagę zasługuje kilka kluczowych obszarów, które świadczą o wzroście i stabilizacji rynku.

Pierwsze miesiące 2024 roku przyniosły pozytywne zmiany w nastrojach konsumenckich. Wzrost płac przyczynił się do poprawy siły nabywczej Polaków, co skutkowało skróceniem czasu potrzebnego na zarobienie na samochód. Pozytywne nastroje konsumentów przełożyły się na zwiększoną liczbę rejestrowanych samochodów. Zwiększyła się również liczba osób rozważających zakup auta, co pokazuje wyraźny wzrost zainteresowania rynkiem motoryzacyjnym.

W I kwartale 2024 roku zaobserwowano znaczący wzrost zarówno podaży, jak i popytu na samochody. Liczba aktywnych ogłoszeń na platformie OTOMOTO wzrosła o 20% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wzrost podaży był napędzany głównie przez użytkowników prywatnych, co mogło wynikać z chęci wymiany samochodu na nowszy model.

Wzrostowi podaży towarzyszył również wzrost popytu. Statystyki wizyt na platformie OTOMOTO oraz unikalnych interakcji ze sprzedającymi pokazują, że liczba osób zainteresowanych zakupem pojazdu również znacząco wzrosła. W styczniu 2024 roku liczba użytkowników platformy wzrosła o 33% w porównaniu do grudnia 2023 roku.

Spadek cen samochodów

Pod kątem cenowym, I kwartał 2024 roku przyniósł pozytywne zmiany dla kupujących. Średnie ceny samochodów spadły, co było wynikiem większej podaży tańszych aut. Mediana cen samochodów w marcu 2024 roku spadła o 5% w porównaniu do końca IV kwartału 2023 roku. Największe spadki odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, pomorskim i podlaskim.

Zwiększona dostępność kredytów

Wzrost siły nabywczej Polaków przełożył się również na zwiększoną średnią kwotę kredytów na sfinansowanie zakupu pojazdu. W I kwartale 2024 roku osoby należące do pokoleń Z i Y, czyli najmłodsi dorośli konsumenci, stanowiły niemal połowę wszystkich kredytobiorców. Zwiększona dostępność kredytów oraz stabilne warunki finansowe sprzyjały większej aktywności na rynku motoryzacyjnym.

Szczególnie wysokim zainteresowaniem cieszą się samochody w najniższych przedziałach cenowych – do 50 tysięcy złotych. Porównując ostatni kwartał 2023 roku z pierwszymi trzema miesiącami 2024 roku widać, że modeli mieszczących się w tym kryterium wartości można było znaleźć o 2,5 p.p. więcej. Jednakże względu na duże zainteresowanie właśnie takimi samochodami, w dziennych statystykach ogłoszeń nie widać, żeby najtańsze samochody stanowiły większość – “upolowanie” perełki w dobrej cenie jest więc dużym wyzwaniem.

I kwartał 2024 roku był okresem dynamicznych zmian na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Wzrost nastrojów konsumenckich, zwiększona podaż i popyt na samochody, a także spadek cen aut stworzyły korzystne warunki zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Te pozytywne tendencje mogą przyczynić się do dalszego wzrostu rynku w nadchodzących miesiącach.