Obowiązkowa opłata dla posiadaczy samochodów firmowych. Czy leasingobiorcom się upiecze?

Firma Moto Dołącz do dyskusji
Obowiązkowa opłata dla posiadaczy samochodów firmowych. Czy leasingobiorcom się upiecze?

Abonament RTV w Polsce jest opłatą, którą muszą uiszczać osoby posiadające odbiorniki radiowe i telewizyjne, zarejestrowane na użytek domowy. Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, obowiązek ten dotyczy przede wszystkim gospodarstw domowych. Osoby fizyczne, które posiadają radioodbiorniki w domach, mają obowiązek rejestracji tych urządzeń i płacenia abonamentu RTV.

Samochód prywatny

W przypadku samochodów prywatnych, kluczową kwestią jest to, czy radioodbiornik w samochodzie jest traktowany jako osobny odbiornik, który należy rejestrować i opłacać abonament. Przepisy wskazują, że abonament RTV obejmuje wszystkie odbiorniki znajdujące się w gospodarstwie domowym, bez konieczności rejestrowania każdego urządzenia oddzielnie. Oznacza to, że jeśli osoba fizyczna płaci abonament za radioodbiornik w domu, nie musi dodatkowo płacić za radio w samochodzie.

Samochód firmowy a leasing

Sytuacja komplikuje się w przypadku samochodów używanych przez przedsiębiorców w celach służbowych, szczególnie gdy pojazd jest leasingowany. Firmy, które posiadają radioodbiorniki w swoich pojazdach służbowych, są zobowiązane do płacenia dodatkowego abonamentu RTV za te urządzenia, jako że nie są one objęte opłatą dokonywaną przez gospodarstwa domowe.

W przypadku leasingu, obowiązek płacenia abonamentu może być różnie interpretowany w zależności od umowy między firmą leasingową a użytkownikiem pojazdu. Z reguły, jeśli samochód leasingowany jest na firmę, to firma leasingowa jako właściciel pojazdu jest odpowiedzialna za opłacanie abonamentu RTV za radio w samochodzie. Jednak w praktyce firmy leasingowe często przerzucają ten obowiązek na leasingobiorców poprzez odpowiednie zapisy w umowie leasingowej.

Co z radioodbiornikiem w samochodzie firmowym?

Osoba fizyczna nie musi płacić osobnego abonamentu RTV za radioodbiornik w prywatnym samochodzie, jeśli opłaca abonament za radio w domu. Odbiorniki w samochodach prywatnych są traktowane jako część gospodarstwa domowego i nie wymagają dodatkowej rejestracji ani opłaty. Natomiast w przypadku samochodów firmowych, obowiązek płacenia abonamentu RTV spoczywa na firmach, które są właścicielami lub użytkownikami tych pojazdów, w zależności od umowy leasingowej. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z warunkami umowy leasingowej, aby uniknąć niejasności i potencjalnych problemów związanych z obowiązkiem płacenia abonamentu RTV.