Komu przysługuje sanatorium za darmo? Sprawdź, czy jesteś w gronie szczęśliwców

Prawo Dołącz do dyskusji
Komu przysługuje sanatorium za darmo? Sprawdź, czy jesteś w gronie szczęśliwców

Koszty wypoczynku w sanatorium zazwyczaj nie są wygórowane, jednak i tak mogą być sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Niektórzy z tej formy wypoczynku mogą skorzystać bezpłatnie. Sprawdź, komu przysługuje sanatorium za darmo.

Sanatorium za darmo – kto może z niego skorzystać?

Wyróżniamy dwa typy leczenia uzdrowiskowego: pobyt w szpitalu uzdrowiskowym i pobyt w sanatorium. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym jest bezpłatne, natomiast wyjazd do sanatorium – nawet w ramach skierowania – zwykle wiąże się z częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie. Prawo do udziału w bezpłatnym turnusie sanatoryjnym przysługuje wyłącznie określonym grupom i dotyczy:

 • osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez ograniczenia wiekowego);
 • dzieci i młodzieży do 18 lat albo do 26 roku życia (jeśli kontynuują naukę), a także dzieci uprawnionych do renty rodzinnej;
 • pracowników zakładów, które w produkcji stosowały azbest, zatrudnionych w tych zakładach 28 września 1997 roku albo wcześniej.

Sanatorium za darmo a skierowanie

Aby wyjechać do sanatorium na koszt państwa, konieczne jest skierowanie od lekarza. Przy jego przyznawaniu lekarz bierze pod uwagę stan zdrowia pacjenta i to, czy cierpi on na chorobę, która wymaga tej formy relaksu. Skierowanie jest dokumentem, który potwierdza potrzebę wypoczynku zdrowotnego i jest podstawą do ubiegania się o turnus.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sanatoriach na wyjazd czeka się średnio, w optymistycznym wariancie, około roku. Poza kolejnością do sanatorium mogą pojechać m.in.:

 • świadczeniobiorcy z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi’”,
 • świadczeniobiorcy z tytułem „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • inwalidzi wojenni,
 • uprawnieni żołnierze, u których uszczerbek na zdrowiu wynosi przynajmniej 30 proc.,
 • kobiety w ciąży,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

Na priorytetowy program rehabilitacji leczniczej mogą liczyć również osoby objęte prewencją rentową, której celem jest niedopuszczenie do uszczerbku na zdrowiu czasowo lub trwale wyłączającym chorego z rynku pracy.

Pobyt w sanatorium a warunki w ośrodku

Bezpłatne sanatorium to dla wielu osób jedyna szansa na poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Darmowy turnus wcale nie jest jakościowo gorszy od tego w standardowym trybie.

Turnus dla dorosłych w sanatorium trwa 21 dni, a czas rehabilitacji uzdrowiskowej jest 7 dni dłuższy. W przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych świadczeniodawca powinien zabezpieczyć wykonanie każdemu świadczeniobiorcy co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych w okresie rozliczeniowym.

Warunki lokatorskie zależą od dostępnej opcji. Najtańszym wariantem zarówno w sezonie niskim, jak i wysokim jest pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, najdroższym – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

Za co w sanatorium NFZ nie zapłaci?

Bezpłatnymi zabiegami są tylko te związane z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania. W cenę pobytu wliczone jest korzystanie przez pacjenta z zabiegów przewidzianych na typ jego schorzenia. A także konsultacji specjalistów – m.in. lekarzy, psychologów i dietetyków.

Co do zasady państwo nie zapłaci za usługi dodatkowe, typu: wypożyczenie ręczników, zmiana pościeli, dostęp do kosmetyków do pielęgnacji ciała bądź do leków nierefundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak samo nie pokryje kosztów dodatkowych obowiązujących w lokalizacji ośrodka (opłat klimatycznych), przejazdu do i z sanatorium czy pobytu opiekuna.

Przed wyjazdem do sanatorium warto dokładnie zapoznać się z ofertą ośrodka i cennikiem usług bonusowych oraz skonsultować się z lekarzem, który pomoże nam wybrać odpowiedni turnus sanatoryjny.