Skarbówka pomoże w wyliczeniu PIT. Ustali korzystniejszy dla podatnika sposób rozliczenia

Podatki Dołącz do dyskusji
Skarbówka pomoże w wyliczeniu PIT. Ustali korzystniejszy dla podatnika sposób rozliczenia

Podatnicy mogą mieć problem w rozliczeniu PIT za 2022 r. Wszystko za sprawą wielokrotnych zmian podatkowych. Jest jednak i dobra wiadomość – skarbówka pomoże w wyliczeniu PIT i ustaleniu najkorzystniejszego dla podatnika sposobu rozliczenia. 

Skarbówka pomoże w wyliczeniu PIT

Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu wywołały prawdziwy chaos – zwłaszcza, że w połowie roku rządzący zdecydowali się na wprowadzenie kolejnych. Tak był choćby z ulgą dla klasy średniej. Miały z niej skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową.

Sposób wyliczenia ulgi dla klasy średniej był jednak tak skomplikowany, że ostatecznie w połowie roku rząd poddał się i postanowił zlikwidować ulgę, a zamiast tego obniżyć podatek PIT z 17 do 12 proc. W związku z tym podatek za rok 2022 oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej z nową, niższą stawką w wysokości 12 proc. Uwzględnia się przy tym oczywiście również nową kwotę wolną od podatku (w wysokości 30 tys. zł) oraz próg dochodowy wynoszący 120 tys. zł. Dla nadwyżki dochodów od tej kwoty stawka podatku wynosi 32 proc.

Co jednak, jeśli okazałoby się, że stosowanie ulgi dla klasy średniej przez cały rok byłoby dla podatnika korzystniejsze, niż obniżka stawki PIT? Ministerstwo Finansów dopuszcza taką możliwość i twierdzi, że ulga dla klasy średniej może być lepsza dla mniej więcej 1 podatnika na 1000. Z tego względu skarbówka pomoże w wyliczeniu PIT, a dokładniej – skontroluje, co faktycznie byłoby dla podatnika lepszym rozwiązaniem. Jeśli okaże się, że korzystniejsze byłoby zastosowanie ulgi dla klasy średniej, to skarbówka z urzędu przeprowadzi tzw. hipotetyczne rozliczenie podatku. Organ podatkowy zwraca podatnikowi różnice między zeznaniem złożonym bez uwzględnienia ulgi, a zeznaniem, w którym ulga wystąpiła.

Jak informuje Ministerstwo Finansów,

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności. Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu.

Tym samym dobra wiadomość dla podatników jest taka, że skarbówka pomoże w wyliczeniu PIT – i niejako za podatnika wybierze korzystniejszą dla niego opcję.

Zeznania podatkowe do 2 maja 2023 r.

Na złożenie zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 podatnicy będą mieć czas do 2 maja 2023 r. Rozliczenia będzie można dokonać za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Podatnicy, którzy nie naniosą żadnych zmian we wstępnie przygotowanym zeznaniu, nie muszą nic robić – po 2 maja rozliczenie PIT-37 zostanie automatycznie zaakceptowane.