Dostać skierowanie do sanatorium jest łatwo, ale wciąż trzeba odczekać przynajmniej kilka miesięcy

Codzienne Zdrowie Dołącz do dyskusji
Dostać skierowanie do sanatorium jest łatwo, ale wciąż trzeba odczekać przynajmniej kilka miesięcy

Jeżeli chcesz podreperować sobie zdrowie, to dobrym pomysłem może być skierowanie do sanatorium. Tylko jak takie zdobyć? Na dobrą sprawę wystarczy odwiedzić swojego lekarza rodzinnego albo lekarza specjalistę. Następnie decyzję w naszej sprawie podejmie NFZ. Najtrudniejszym etapem może być mozolne oczekiwanie na swoją kolej.

Skierowanie do sanatorium jest wystawiane przez NFZ wyłącznie w formie elektronicznej

O zdrowie warto dbać. Jednym z popularnych sposobów na jego podreperowanie jest pobyt w sanatorium. Leczenie uzdrowiskowe w zasadzie stanowi kontynuację leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Uzdrowiskami są miejscowości dysponujące różnego rodzaju naturalnymi czynnikami leczniczymi, które wspomagają kurację. Mogą to być wody mineralne, borowiny, albo po prostu szczególne właściwości klimatyczne. Właśnie dlatego sanatoria cieszą się takim uznaniem kuracjuszy: łączą walory lecznicze z turystycznymi.

Tylko jak właściwie się do takiego miejsca dostać? Skierowanie do sanatorium stosunkowo łatwo uzyskać. Wystarczy wizyta u naszego lekarza rodzinnego. Może je wystawić także lekarz specjalista, który akurat prowadzi naszą terapię. Wniosek zawiera opis naszego stanu zdrowia oraz wyniki ostatnich badań. Teoretycznie możemy nawet poprosić o przydzielenie nam turnusu we wskazanej miejscowości albo przynajmniej preferowanego przez nas regionu.

Warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2023 r. skierowanie do sanatorium wystawia się w formie elektronicznej. Wniosek wystawiony przez naszego lekarza automatycznie trafia do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie podlega dalszej weryfikacji ze strony lekarza balneologa. Ten wyraża, lub nie, na nasze leczenie w uzdrowisku. Decyzję powinniśmy otrzymać w ciągu 30 dni, zarówno na naszym Internetowym Koncie Pacjenta, jak i w formie tradycyjnego pisma przesłanego na nasz adres.

Załóżmy, że decyzja była pozytywna. Co z naszą sugestią dotyczącą preferowanego uzdrowiska? Nie jest ona wiążąca dla NFZ, ale Fundusz zapewnia, że w miarę możliwości stara się iść na rękę pacjentom. Kluczowe jest oczywiście to, by kierunek leczniczy danego uzdrowiska był zgodny z głównym profilem leczenia danego pacjenta.

Czas oczekiwania na turnus zależy od naszego województwa i obecnie wynosi od 3 do 12 miesięcy

Skierowanie do sanatorium albo szpitala uzdrowiskowego na NFZ w większości przypadków obejmuje kurację liczącą 21 dni. Kuracje rehabilitacyjne dla dorosłych trwają 28 dni, a pobyt dziecka w szpitalu uzdrowiskowym 27 dni. Możliwe jest także leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci trwające od 6 do 18 dni. Skierowanie mogą otrzymać jedynie pacjenci na tyle sprawni, by odbyć podróż do uzdrowiska, zdolni do szeroko rozumianej samoobsługi oraz korzystania z oferowanych na miejscu zabiegów.

Jak wygląda kwestia odpłatności za pobyt w uzdrowisku? To zależy od tego, na jaką formę leczenia zostaniemy skierowani. W przypadku pobytu w szpitalu uzdrowiskowym NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Skierowanie do sanatorium osoby dorosłej na leczenie uzdrowiskowe wiąże się z kolei z częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie. Wysokość opłat jest co do zasady uzależniona od wybranego standardu pokoju. Jeżeli pobyt dziecka w sanatorium wiąże się z obecnością dorosłego opiekuna, to ten płaci za siebie. Bez względu na formę leczenia transport na miejsce stanowi koszt po stronie pacjenta.

Na pobyt w sanatorium na NFZ trzeba trochę poczekać. Styczniowe dane Funduszu podpowiadają, że czas oczekiwania na pobyt różni się w zależności od województwa. Najkrócej czeka się w warmińsko-mazurskim, bo ok. 3 miesięcy. W przypadku województwa śląskiego to już nawet 12 miesięcy, a mazowieckiego i lubuskiego 11. NFZ uruchomił oficjalną przeglądarkę skierowań na leczenie uzdrowiskowe dostępną na platformie gov.pl. Na wszelkiego rodzaju inne strony internetowe oferujące podobne usługi lepiej uważać. W grę może wchodzić wyłudzenie naszych danych osobowych.

Skierowanie do sanatorium można również otrzymać w ZUS. To dość specjalny typ rehabilitacji dostępny dla osób, którym grozi utrata zdolności do pracy. Siłą rzeczy występują pewne odrębności. Wniosek składa się w oddziale ZUS. Potrzebne będzie także orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej. Osoby skierowane przez ZUS nie ponoszą żadnych kosztów rehabilitacji. Analogiczna możliwość jest dostępna w KRUS.