Składki ZUS w 2021 r. rosną, ale i tak wolniej niż zakładano. Podwyżka mocniej odczuwalna dla początkujących przedsiębiorców

Firma Dołącz do dyskusji (680)
Składki ZUS w 2021 r. rosną, ale i tak wolniej niż zakładano. Podwyżka mocniej odczuwalna dla początkujących przedsiębiorców

Przedsiębiorców znowu czekają podwyżki, jeśli chodzi o składki ZUS – chociaż nadal nie wiadomo wszystkiego. Ile wyniosą składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej?

Składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej: preferencyjne składki

Wysokość preferencyjnych stawek ZUS jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia – dlatego też w tym roku, razem ze wzrostem płacy minimalnej, rosną również preferencyjne składki ZUS. Podstawę wymiaru składek stanowi w tym przypadku 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Tym samym – ze względu na fakt, że pensja minimalna w 2021 wynosi 2800 zł brutto – najniższą podstawą wymiaru składek jest kwota 840 zł. To z kolei oznacza, że:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne nie może być niższa niż 163,97 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe – nie niższa niż 67,20 zł,
  • ubezpieczenie chorobowe – nie niższa niż 20,58 zł,
  • na ubezpieczenie wypadkowe – nie niższa niż 13,03 zł (przy czym kwota ta wzrasta od 1 kwietnia do 14,03 zł).

Należy przy tym pamiętać, że nie wiadomo jeszcze, ile ostatecznie wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość zostanie podana dopiero w połowie stycznia 2021 r.

Suma składek (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, bez uwzględniania składki zdrowotnej) wynosi zatem 264,78 zł. To o 17,98 zł więcej niż w 2020 r.

Składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej: pełne składki ZUS

Podwyżki składek ZUS w 2021 dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencji, wyglądają nieco inaczej. Wszystko przez to, że podstawa wymiaru dla pełnych składek jest uzależniona od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok – a nie od pensji minimalnej. Na rok 2021 jest to kwota 5259 zł. Z kolei podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 60 proc. tej kwoty, czyli w tym wypadku – 3155,40 zł. To z kolei oznacza, że składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej nie korzystającej z preferencyjnych składek będą nie niższe niż:

  • 615,93 zł – jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie emerytalne,
  • 252,43 zł – w przypadku składki na ubezpieczenie rentowe,
  • 77,31 zł – jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie chorobowe,
  • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (przy czym należy pamiętać, że tylko do 31 marca – od 1 kwietnia wysokość składki będzie symbolicznie niższa i wyniesie 52,70 zł),
  • 77,31 zł – jeśli chodzi o składkę na Fundusz Pracy.

Jeśli uwzględnimy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, suma podanych wyżej składek to 1075,35 zł. W porównaniu do składek ZUS w 2020 r. (bez uwzględniania składki zdrowotnej) oznacza to podwyżkę zaledwie o 6,21 zł.

Do sumy powyższych składek należy jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która na razie nie jest znana.