Składki ZUS w 2021 r. rosną, ale i tak wolniej niż zakładano. Podwyżka mocniej odczuwalna dla początkujących przedsiębiorców

Firma dołącz do dyskusji (11) 04.01.2021
Składki ZUS w 2021 r. rosną, ale i tak wolniej niż zakładano. Podwyżka mocniej odczuwalna dla początkujących przedsiębiorców

Edyta Wara-Wąsowska

Przedsiębiorców znowu czekają podwyżki, jeśli chodzi o składki ZUS – chociaż nadal nie wiadomo wszystkiego. Ile wyniosą składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej?

Składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej: preferencyjne składki

Wysokość preferencyjnych stawek ZUS jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia – dlatego też w tym roku, razem ze wzrostem płacy minimalnej, rosną również preferencyjne składki ZUS. Podstawę wymiaru składek stanowi w tym przypadku 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Tym samym – ze względu na fakt, że pensja minimalna w 2021 wynosi 2800 zł brutto – najniższą podstawą wymiaru składek jest kwota 840 zł. To z kolei oznacza, że:

  • składka na ubezpieczenie emerytalne nie może być niższa niż 163,97 zł,
  • na ubezpieczenie rentowe – nie niższa niż 67,20 zł,
  • ubezpieczenie chorobowe – nie niższa niż 20,58 zł,
  • na ubezpieczenie wypadkowe – nie niższa niż 13,03 zł (przy czym kwota ta wzrasta od 1 kwietnia do 14,03 zł).

Należy przy tym pamiętać, że nie wiadomo jeszcze, ile ostatecznie wyniesie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jej wysokość zostanie podana dopiero w połowie stycznia 2021 r.

Suma składek (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, bez uwzględniania składki zdrowotnej) wynosi zatem 264,78 zł. To o 17,98 zł więcej niż w 2020 r.

Składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej: pełne składki ZUS

Podwyżki składek ZUS w 2021 dla przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencji, wyglądają nieco inaczej. Wszystko przez to, że podstawa wymiaru dla pełnych składek jest uzależniona od wartości prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kolejny rok – a nie od pensji minimalnej. Na rok 2021 jest to kwota 5259 zł. Z kolei podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 60 proc. tej kwoty, czyli w tym wypadku – 3155,40 zł. To z kolei oznacza, że składki ZUS w 2021 dla działalności gospodarczej nie korzystającej z preferencyjnych składek będą nie niższe niż:

  • 615,93 zł – jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie emerytalne,
  • 252,43 zł – w przypadku składki na ubezpieczenie rentowe,
  • 77,31 zł – jeśli chodzi o składkę na ubezpieczenie chorobowe,
  • 52,37 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (przy czym należy pamiętać, że tylko do 31 marca – od 1 kwietnia wysokość składki będzie symbolicznie niższa i wyniesie 52,70 zł),
  • 77,31 zł – jeśli chodzi o składkę na Fundusz Pracy.

Jeśli uwzględnimy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, suma podanych wyżej składek to 1075,35 zł. W porównaniu do składek ZUS w 2020 r. (bez uwzględniania składki zdrowotnej) oznacza to podwyżkę zaledwie o 6,21 zł.

Do sumy powyższych składek należy jeszcze doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która na razie nie jest znana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *