Coraz częściej naszym podatkom przygląda się nie tylko fiskus, ale i służby specjalne

Państwo Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Coraz częściej naszym podatkom przygląda się nie tylko fiskus, ale i służby specjalne

Statystyka z dwóch lat obowiązywania przepisów, regulujących wymianę informacji między skarbówką, a służbami specjalnymi pokazuje, że ta współpraca jest bardzo owocna. Jak podała „Gazeta Prawna”  ponad 200 tys. razy szef KAS przekazał w latach 2020–2021 do CBA i ABW informacje o rozliczeniach podatników. Widać, że na potęgę służby prześwietlają zeznania podatkowe.

Służby prześwietlają zeznania podatkowe

Gazeta podaje, że jeszcze w 2019 roku CBA i ABW pytały fiskusa o rozliczenia zaledwie 517 podatników. Rok później ta liczba wzrosła już do ponad 6 tys. Jak widać służby chętnie korzystają z ułatwień, jakie stwarzają im nowe przepisy. A ponieważ skarbówka od 1 lipca zyskuje łatwiejszy dostęp do danych o naszych finansach, to można się spodziewać dalszego zacieśnienia współpracy. Już wkrótce fiskus może zażądać od banków informacji o „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych”. A nawet o posiadanych pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami bankowymi. Liczbie tych rachunków lub pełnomocnictw. Obrotach i stanach rachunków, z podaniem dat oraz kwot poszczególnych wpływów. A także dat oraz kwot poszczególnych obciążeń rachunków i ich tytułów oraz ich nadawców i odbiorców.

Wystarczy, że organy KAS rozpoczną postępowanie przygotowawcze lub czynności wyjaśniające w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. W takiej sytuacji na pisemne żądanie szefa KAS  bank jest obowiązany do sporządzania i przekazywania informacji.

Idą o krok dalej

W tej chwili służby skarbowe także mogą uzyskać dostęp do konta, ale tylko osoby podejrzanej. Od 1 lipca będą miały takie prawo już na etapie postępowania przygotowawczego. To budzi obawy, że mogą nadużywać swoich uprawnień. Pojawiają się też inne wątpliwości. Czy ta zmiana nie narusza tajemnicy bankowej. Rzecznik Praw Obywatelskich przestrzegał, że ten przepis poszerza zakres ingerencji w strefę prywatności obywateli.

Szef KAS, Bartosz Zbaraszczuk , uspokajał niedawno w odpowiedzi na interpelację poselską, że Polacy nie powinni się obawiać nadużyć ze strony organów skarbowych. Nowe przepisy, w jego ocenie, tylko ujednolicają i doprecyzowują uprawnienia KAS. Zapewnił, że pozyskane informacje chronione są tajemnicą skarbową.

Jest szansa, że obawy przed konsekwencjami takich zmian w przepisach mogą znaleźć zrozumienie w Ministerstwie Finansów. Szef KAS przekazał, że resort bierze pod uwagę zgłoszone uwagi do treści zmienionego przepisu art. 48 ustawy o KAS. A także, że ” aktualnie trwa ponowna analiza w celu jego zmiany”. Co prawda, póki co, od 1 lipca skarbówka będzie sprawdzać konta bankowe, ale może jej uprawnienia zostaną jednak ograniczone.