Badanie trzeźwości pracownika nie będzie takie proste. W każdym razie, jeśli pracodawca będzie chciał to zrobić prewencyjnie

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Badanie trzeźwości pracownika nie będzie takie proste. W każdym razie, jeśli pracodawca będzie chciał to zrobić prewencyjnie

Sprawdzanie trzeźwości pracownika to nowe uprawnienie pracodawcy, jakie mają dać mu zmieniane przepisy prawa pracy. Nowelizacja wchodzi w życie 21 lutego 2023 roku, ale jak się okazuje, przeprowadzenie badań nie będzie takie proste. W każdym razie, jeśli chodzi o badania niezapowiedziane i prewencyjne.

Prewencyjne sprawdzanie trzeźwości pracownika

Już niedługo wchodzi w życie zapowiadana nowelizacja przepisów Kodeksu pracy. Obejmuje ona m.in. wprowadzenie przepisów umożliwiających sprawdzenie trzeźwości pracownika. Jak się okazuje, nie będzie to jednak proste. Takie badani nie będzie mogło być prowadzone prewencyjnie, jeżeli pracodawca nie dopełni pewnych formalności i obowiązków. Chodzi o wprowadzenie odpowiednich zapisów w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Tylko takie ustalenia dadzą mu prawo do kontroli prewencyjnej.

Obowiązek wprowadzenia zapisów będzie dotyczył określenia grupy pracowników objętych kontrolą oraz sposobu jej przeprowadzenia. W tym także rodzaju urządzeń wykorzystywanych do kontroli. Zapisy będą musiały określać również czas i częstotliwość kontroli. Oczywiście obowiązki dotyczą zarówno kontroli trzeźwości, jak i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu.

Badanie trzeźwości pracownika

Bez względu na zapisy w regulaminie pracy czy układzie zbiorowym lub obwieszczeniu pracodawca będzie miał możliwość odsunięcia od pracy pracownika, co do którego poweźmie podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu (lub środka odurzającego) albo w stanie nietrzeźwości. Odsunięcie będzie groziło również za spożywanie alkohol w czasie pracy. Tylko w wyniku zaistnienia takiej sytuacji pracodawca będzie mógł przeprowadzić badanie pracownika. Warunkiem będzie jednak uzyskanie zgody na badanie. Jeżeli pracownik nie wyrazi zgody na takie badanie, pracodawca będzie mógł wezwać do jego przeprowadzenia organ powołany do ochrony porządku publicznego. Ponowna odmowa będzie skutkowała skierowaniem na badanie moczu lub krwi.

Pracownik, który nie wyraził zgody na badanie, nie zachowa prawa do wynagrodzenia za czas jego przeprowadzenia. Czas przebywania na badaniu będzie również stanowić nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy.