Ponad 100 tysięcy złotych za urodzenie dziecka – tyle pieniędzy można otrzymać od rządu

Państwo Rodzina Dołącz do dyskusji (106)
Ponad 100 tysięcy złotych za urodzenie dziecka – tyle pieniędzy można otrzymać od rządu

Świadczenia po porodzie przysługujące rodzicom są bardzo rozbudowane. Znajdują się wśród nich zarówno świadczenia pieniężne i niepieniężne. Z każdego warto skorzystać, w końcu to jedna z nielicznych sytuacji, gdy państwo wspiera praktycznie każdego.

Pierwsze świadczenie po porodzie to becikowe

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 000 zł. Świadczenie może uzyskać każdy, kto spełnia niewygórowane warunki. Wystarczy być rodzicem, opiekunem prawnym lub faktycznym. Kolejną przesłanką jest próg dochodowy, tj. świadczenie przysługuje jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył 1922 zł netto miesięcznie. Co ważne – w wyliczeniach należy ująć również dziecko, z tytułu urodzenia którego wnioskuje się o świadczenie. Trzecim kryterium obowiązującym wyłącznie rodziców dziecka, jest to że matka od 10 tygodnia ciąży do porodu musiała pozostawiać pod opieką lekarską. Nie trzeba się spieszyć. Na złożenie wniosku mamy czas na 12 miesięcy od dnia narodzin. W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wniosek można złożyć internetowo lub w miejscu wyznaczonym przez daną gminę. Poszczególne urzędy gmin publikują wykaz dokumentów jakie należy załączyć do wniosku w zakresie potwierdzenia dochodów na członka rodziny. Może to być zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego w sytuacji prowadzenia przez rodzica działalności gospodarczej. Natomiast dla etatowców najczęściej jest to zaświadczenie o dochodach. Obowiązkowe jest zaświadczenie o tym, że matka najpóźniej od 10 tygodnia ciąży znajdowała się pod opieką lekarską

Od dnia narodzin dziecka przysługuje na nie świadczenie 500 plus

Największy, najkosztowniejszy program socjalny Prawa i Sprawiedliwości. Od zawsze budził kontrowersje. Jednych oburza sama myśl dawania pieniędzy komukolwiek za posiadanie dziecka, inni woleliby zmian, żeby program bardziej wspierał rodziny pracujące. Miał pobudzić dzietność, niestety jak pokazują dane 500 plus nie działa. Świeżo upieczeni rodzice mogą wnioskować o przyznanie im świadczenia od razu po porodzie. 500 zł miesięcznie będą otrzymywać aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. W miesiącu, w którym dziecko się urodziło świadczenie zostanie wypłacone proporcjonalnie w przeliczeniu na dni na świecie w danym miesiącu. Później z regularnością jak w szwajcarskim zegarku co miesiąc rodzice otrzymają przelew z OPS. W ciągu 18 lat państwo, a właściwie podatnicy wypłacą ponad 100 000 zł na każde dziecko.

Matki, które nie pracowały również otrzymają pieniądze

Te matki, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli np, studentki, bezrobotne, czy pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych otrzymają przez rok 1 000 zł miesięcznie. Jeżeli na świat przyszło więcej niż jedno dziecko to okres wypłaty wydłuża się w zależności od liczby dzieci. Przy dwójce świadczenie przysługuje przez 65 tygodni, przy trójce – 67, przy czwórce 69, a gdy urodzi się więcej niż 4 dzieci – przez 71 tygodni. Jest to świadczenie rodzicielskie zwane również od pomysłodawcy rozwiązania „kosiniakowym”. Przy świadczeniu nie obowiązują progi dochodowe. Jednak w sytuacji, gdy zasiłek macierzyński z wypłacany z  innego tytułu był niższy niż 1 000 zł miesięcznie, to jest wyrównywany do kwoty 1 000 zł. Istnieje również ograniczenie czasowe. Jeżeli matka zgłosi się z wnioskiem o wypłatę świadczenia w ciągu trzech miesięcy od dnia porodu, to zostanie jej przyznane z wyrównaniem od dnia porodu. Natomiast po upływie trzech miesięcy świadczenie przysługuje tylko do dnia złożenia wniosku.

Najubożsi mogą liczyć na świadczenie rodzinne

Jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę jest mniejszy niż 674 zł to rodzinie przysługuje zasiłek rodzinny. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko próg dochodowy wynosi 764 zł.  Stawki zasiłku rodzinnego kształtują się następująco:

  • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole

Podczas pobierania zasiłku rodzinnego można otrzymać dodatkowe pieniądze. Za urodzenie dziecka otrzymuje się jednorazowo 1000 zł. W trakcie trwania urlopu wychowawczego dodatek do świadczenia rodzinnego wynosi 400 zł miesięcznie. Za samotne wychowanie dziecka przysługuje 193 zł miesięcznie, a gdy dziecko jest niepełnosprawne to kwota wzrasta do 265 zł. Na dziecko niepełnosprawne w wieku do 5 lat przysługuje 90 zł miesięcznie dodatku na kształcenie i rehabilitację. Po ukończeniu przez dziecko 5 lat dodatek rośnie do 100 zł. Osobom pobierającym zasiłek rodzinny przysługuje również 100 zł płatne jednorazowo z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Podjęcie nauki przez dziecko wiąże się z miesięcznym dodatkiem w kwocie 113 zł w sytuacji, w  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Natomiast jeżeli dziecko będzie dojeżdżać z miejsca zamieszkania  do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły dodatek będzie wynosił 69 zł miesięcznie.

Świadczenia po porodzie często oferują samorządy

Po urodzeniu dziecka warto również zajrzeć na stronę swojej gminy, ponieważ od kilku lat bardzo popularne stały się wyprawki dla noworodków ufundowane przez władze jednostki samorządu terytorialnego. Zazwyczaj wymaganiem jest to, że rodzice musza być zameldowani w danym mieście. Ma to być prostym sposobem na zdobycie popularności, bo każdy lubi dostawać prezenty, a a jednocześnie zachęcać ludzi do zmiany zameldowania. Dzięki temu więcej pieniędzy z tytułu udziału w podatku dochodowym trafia do samorządów.