Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie postojowe? Ministerstwo odpowiada na pytania

Firma Praca Dołącz do dyskusji (348)
Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać świadczenie postojowe? Ministerstwo odpowiada na pytania

Tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość wypłacenia świadczenia postojowego dla osób samozatrudnionych oraz pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Jakie warunki trzeba spełniać, by uzyskać pomoc i jaka będzie maksymalna wysokość świadczenia? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pytania.

Świadczenie postojowe: kto je może uzyskać?

Zgodnie z zapisami tzw. tarczy antykryzysowej świadczenie postojowe mogą otrzymać dwie grupy – osoby samozatrudnione oraz osoby wykonujące obowiązki zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest spełnienie pewnych warunków.

Kiedy można uzyskać świadczenie postojowe?

W przypadku osób samozatrudnionych warunkiem uzyskania świadczenia postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 15 proc. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do miesiąca jeszcze wcześniejszego. Tym samym jeśli wniosek zostanie złożony przez osobę samozatrudnioną w kwietniu, to przychód uzyskany w marcu musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż ten osiągnięty w lutym. Dodatkowo przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł.

Należy jednocześnie pamiętać, że działalność gospodarcza prowadzona przez osobę samozatrudnioną powinna zostać zarejestrowana przed 1 lutego 2020 r. Co jednak ważne, uzyskanie świadczenia postojowego będzie możliwe nawet wtedy, gdy samozatrudniony zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób na umowach cywilnoprawnych: jakie warunki należy spełnić?

Osoby, które wykonują obowiązki zawodowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło i które chcą uzyskać świadczenie postojowe, muszą udowodnić zawarcie umowy w terminie przed 1 lutego 2020 r. Podobnie jak w przypadku osób samozatrudnionych, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie będzie mógł przekroczyć 15 681 zł.

Wysokość świadczenia postojowego: na jaką pomoc mogą liczyć samozatrudnieni, a na jaką – osoby na umowach cywilnoprawnych?

Osoby samozatrudnione otrzymają świadczenie w wysokości ok. 2 tys. zł brutto – czyli w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu.

Osobom na umowach cywilnoprawnych co do zasady również przysługuje świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Są jednak pewne wyjątki – jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wyniosła mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, to w takim przypadku świadczenie postojowe wyniesie tyle samo, co osiągnięty przychód. To oznacza, że jeżeli w marcu przychód wyniósł 500 zł, a wniosek zostanie złożony w kwietniu, to wnioskujący otrzyma właśnie 500 zł świadczenia postojowego.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS – na razie wzór wniosku jest w przygotowaniu.