Szef na mnie krzyczy, obraża i podważa kompetencje – czy to jest mobbing?

Codzienne Praca Dołącz do dyskusji (357)
Szef na mnie krzyczy, obraża i podważa kompetencje – czy to jest mobbing?

Szef uwziął się na Ciebie? Krzyczy przy byle okazji, a nawet i bez niej? Obraża Cię, wyszydza i ośmiesza przed współpracownikami, a nawet klientami? Daje zadania nie do wykonania w zadanym terminie i rozlicza z tego z całą surowością? Stałeś się ofiarą mobbingu, który od 2004 roku jest ścigany prawnie!

Wymagający i surowy szef nie zawsze wpływa na pracowników tak, by pracowali oni wydajnie. Bywa niejednokrotnie tak, że pracownicy są poniżani, obrażani, a nawet ośmieszani przed współpracownikami, a nawet klientami. Jest to forma mobbingu.

Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, jakiego mogą się dopuścić zwierzchnicy, a nawet współpracownicy. Zwykle objawia się to sporadycznym lub ustawicznym żartowaniem z danej osoby. Robienie jej dowcipów, które mogą być dla niej przykre. Może to być także forma zastraszania poprzez krzyk, głośne komentowanie wyników pracy, wydawanie poleceń podniesionym głosem lub nieprzyjemnym tonem, którym zwierzchnik nie zwraca się do innych.

Mobbing występuje także w przypadku, gdy na pracownika nakładane są wymagania, którym nie jest on w stanie sprostać. Przykładem tego może być wyznaczanie nierealnego terminu wykonania projektu, zakończenia produkcji elementu konstrukcji, czy tym podobne zachowania.

Mobbingiem jest także ostentacyjne pomijanie pracownika przy rozdzielaniu prac lub pozbawianiu możliwości wykonania prac, za które mógłby on otrzymać dodatkowe benefity.

Pojęcie mobbingu znajduje odzwierciedlenie także bezpośrednio w przepisach kodeksu pracy. Art. 943 i kolejne definiują zachowania, które można zakwalifikować jako pojęcie mobbingu, a także katalog spraw, w których pracownik – także były pracownik – może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przepisy mówią bowiem wprost – Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

– wyjaśnia ekspert Bezprawnik.pl w zakresie prawa pracy

Często mobbing może mieć znamiona dyskryminacji, choćby ze względu na pochodzenie, wygląd, rasę, wyznanie, płeć, akcent, etc.

Wszelkie tego typu praktyki są niedozwolone, gdyż na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie pracownikowi komfortowych warunków pracy i równe traktowanie w miejscu wykonywania swoich obowiązków.

Jeśli stałeś się ofiarą mobbingu, lub ktoś z Twojego otoczenia ma takie problemy, to zgłoś się do naszych prawników, którzy są dostępni stale pod adresem kontakt@bezprawnik.pl, z chęcią Wam pomogą.

Zdjęcia pochodzą z freeimages.com