Nawet pięciokrotna dotacja 5 tys. zł w ramach tarczy 9.0. Jest wyczekiwane rozporządzenie przedłużające pomoc dla przedsiębiorców

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (170)
Nawet pięciokrotna dotacja 5 tys. zł w ramach tarczy 9.0. Jest wyczekiwane rozporządzenie przedłużające pomoc dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy wreszcie doczekali się nowego rozporządzenia przedłużającego pomoc dla poszkodowanych firm. Tzw. tarcza antykryzysowa 9.0 to m.in. zwolnienie z ZUS czy dotacja 5000 zł. Problem polega jednak na tym, że na wejście w życie nowych przepisów przedsiębiorcy… muszą poczekać. 

16 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, czyli tzw. tarcza antykryzysowa 9.0.

Rozporządzenie przewiduje cztery formy pomocy: zwolnienie ze składek ZUS, świadczenie postojowe, dopłaty do pensji oraz dotację 5 tys. zł. Niestety – w rozporządzeniu nie ma nic o obniżce czynszu dla przedsiębiorców wynajmujących lokale np. w galeriach handlowych czy o dofinansowaniu zakupu środków dla dezynfekcji. Wiadomo już zatem, że rząd nie zdecyduje się na ich wprowadzenie.

Tarcza antykryzysowa 9.0: nawet pięciokrotna dotacja 5000 zł

Jedną z form pomocy, która najbardziej interesuje przedsiębiorców, jest dotacja 5 tys. zł. Zgodnie z nowym rozporządzeniem mogą się o nią starać przedsiębiorcy z kodami PKD:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z
  • 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń wramach lecznictwa uzdrowiskowego, októrym mowa wart.2pkt1 ustawy zdnia 28lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
  • 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Lista kodów PKD (opisujących przeważającą działalność przedsiębiorcy) faktycznie została zatem wydłużona. Co ważne, oceny kodu PKD dokonuje się na dzień 31 marca – a nie, jak dotychczas, 30 listopada.

Okazuje się zatem, że tarcza 9.0 sprawia, że dotacja 5000 zł może trafić także do firm, które stosunkowo późno rozpoczęły działalność w jednej z branż uwzględnionych na rządowej liście kodów PKD.

Jeśli chodzi z kolei o warunek spadku przychodów, to zgodnie z nowymi przepisami przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musiał być niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. W nowym rozporządzeniu pojawia się zatem możliwość porównania przychodów do tych z lutego 2020 r.

Wydłużony termin składania wniosków o dotację 5 tys. zł

Tarcza 9.0 sprawia też, że dotacja 5000 zł może być nawet pięciokrotna – dotyczy to przedsiębiorców z kodami PKD wymienionymi wyżej (od kodu 49.39.Z do 96.04.Z). Na czterokrotną dotację mogą liczyć przedsiębiorcy z kodem 91.02.Z. Na trzykrotną – z kodami 47.71.Z oraz 47.72.Z. Dwukrotna dotacja przysługuje przedsiębiorcom z kodami 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, natomiast pojedyncza – z kodami 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Co jednak istotne, liczbę dotacji pomniejsza się – niezależnie od pomniejszenia, o którym mowa w poprzednim rozporządzeniu – o liczbę dotacji udzielonych mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy na podstawie poprzedniego rozporządzenia z dnia 26 lutego. Jeśli zatem przedsiębiorca na podstawie rozporządzenia z dnia 26 lutego otrzymał już dwie dotacje, a na podstawie rozporządzenia z 19 kwietnia przysługuje mu ich łącznie pięć, to w praktyce będzie mógł starać się o jeszcze trzy.

Należy też pamiętać, że nie można starać się o dotację z tarczy 9.0 wskazując przy spadku przychodów takie same miesiące, jakie przedsiębiorca wskazał ubiegając się o świadczenie na mocy poprzedniego rozporządzenia.

Wnioski o dotację 5000 zł można składać do 31 sierpnia 2021 r. Rozporządzenie wchodzi jednak w życie nie teraz, a 26 kwietnia – a w przypadku części przepisów (chociaż nie dotyczą one dotacji 5 tys. zł) – dopiero 4 maja.