O nawet pięciokrotne postojowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy na podstawie tarczy 9.0. Przynajmniej w teorii

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (444)
O nawet pięciokrotne postojowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy na podstawie tarczy 9.0. Przynajmniej w teorii

Nowe rozporządzenie przedłużające pomoc dla przedsiębiorców wejdzie w życie częściowo już 26 kwietnia, częściowo – dopiero 4 maja. Wśród rozwiązań jest m.in. dotacja 5 tys. zł i zwolnienie z ZUS za marzec i kwiecień. Tarcza 9.0 wprowadza jednak też nawet pięciokrotne świadczenie postojowe. 

Tarcza 9.0: nawet pięciokrotne świadczenie postojowe

O nawet pięciokrotne świadczenie postojowe w ramach tarczy antykryzysowej 9.0 mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których kod PKD opisujący ich główną działalność znajduje się w jednej z czterech poniższych grup:

  • 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
  • 91.02.Z,
  • 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
  • 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.
Kolejnym warunkiem, podobnie jak wcześniej, jest spadek przychodów. Przychód uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku musiał był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. Tarcza 9.0 dodaje możliwość porównania przychodu do lutego 2020 r.
Podobnie jak w przypadku zwolnienia z ZUS czy dotacji 5 tys. zł, tak i w przypadku ubiegania się o ponowne postojowe oceny spełnienia warunku związanego z kodem PKD dokonuje się na podstawie danych w REGON na dzień 31 marca 2021 r. To oznacza, że z pomocy mogą skorzystać też młode firmy. Przedsiębiorca, który chce ubiegać się o postojowe, nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, musiał też prowadzić aktywną działalność gospodarczą na dzień 31 marca 2021 r.

Komu przysługuje tylko jednokrotne świadczenie postojowe, a komu – nawet pięciokrotne?

Tarcza 9.0 stanowi, że jednokrotne świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcom z kodami:

  • 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,
  • 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z.

Z kolei maksymalnie dwukrotnie świadczenie przysługuje przedsiębiorcom z kodami PKD 47.71.Z, 47.72.Z, zaś czterokrotnie – z kodem 91.02.Z. Na nawet pięciokrotne świadczenie postojowe mogą zaś liczyć przedsiębiorcy z pozostałymi kodami PKD (z wymienionej wyżej grupy kodów od 49.39.Z do 96.04.Z).

Należy jednak zwrócić też uwagę na paragraf 3 nowego rozporządzenia – zgodnie z nim liczbę ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się – niezależnie od pomniejszeń wskazywanych w poprzednim rozporządzeniu – o liczbę świadczeń przyznanych osobie na podstawie poprzedniego rozporządzenia z dnia 26 lutego. Jeśli zatem ktoś otrzymał dwa świadczenia postojowe na mocy wcześniejszych przepisów, a tarcza 9.0 umożliwia mu wnioskowanie o pięciokrotne świadczenie postojowe, to ostatecznie może otrzymać świadczenie jeszcze trzykrotnie. W praktyce zatem raczej niewielu przedsiębiorców będzie mogło liczyć na pięciokrotne postojowe wyłącznie na podstawie tarczy 9.0.

Przepisy rozporządzenia dotyczące świadczenia postojowego wchodzą w życie 4 maja.