No dobrze, stresujesz się w pracy. Ale czy pomyślałeś kiedyś, że twój szef także się stresuje?

Praca Zdrowie Dołącz do dyskusji
No dobrze, stresujesz się w pracy. Ale czy pomyślałeś kiedyś, że twój szef także się stresuje?

Ponad jedna trzecia pracowników oraz pracodawców w Polsce regularnie doświadcza stresu podczas wykonywania obowiązków zawodowych, co potwierdzają dane z raportu „Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy” przygotowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Przyczyną tego stanu rzeczy są często narzucane terminy, ilość obowiązków oraz nieoczekiwane zadania. Paradoksalnie, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zgadzają się, że stres negatywnie wpływa na efektywność pracy oraz relacje w zespole. 

Oczywiście – stres pracowników w pracy jest ważniejszy od stresu pracodawców. Ci drudzy są lepiej wynagradzani i ich powinnością jest zadbanie o stworzenie komfortowych warunków pracy dla wszystkich. Jednak coraz częściej pracodawcy traktowani są jako maszynki do rozdawania pieniędzy, którym odbiera się prawa do posiadania ludzkich uczuć. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza, że nie zawsze to pracodawca jest na końcu łańcucha pokarmowego.

Przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy, Marta Wojewnik, zwraca uwagę, że stres w miejscu pracy jest odczuwany podobnie mocno zarówno przez pracowników, jak i przez ich szefów. Choć nieoczekiwane zachowania lub decyzje przełożonych nie są głównym źródłem stresu, obie strony uważają, że za redukcję stresu w miejscu pracy odpowiedzialni są przede wszystkim pracodawcy.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na poziom stresu w pracy, według pracowników, jest atmosfera w zespole i w firmie. Dla pracodawców kluczowe jest zapewnienie komfortowego środowiska pracy.

Stres w miejscu pracy nie jest jedynie problemem indywidualnym. Jak podkreśla Bartosz Gaca z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stres może prowadzić do absencji chorobowej, co generuje koszty zarówno dla pracodawców, jak i dla całego systemu ubezpieczeń społecznych. W 2022 roku zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania były przyczyną aż 10% wszystkich dni absencji chorobowej.

W świetle tych danych, potrzebne są skoordynowane działania na różnych poziomach – od organizacji pozarządowych, przez pracodawców, aż po samych pracowników. Tylko dzięki temu będzie można skutecznie przeciwdziałać negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy, który do 2030 roku może prowadzić do tego, że depresja stanie się najczęstszą chorobą na świecie.

Badanie, na podstawie którego powstał raport, zostało przeprowadzone przez agencję SW RESEARCH w dniach od 16 czerwca do 3 lipca 2023 roku. W badaniu wzięli udział zarówno pracodawcy, jak i pracownicy z różnych branż działających w polskiej gospodarce. Pełen raport można sobie przeczytać pod tym adresem.