Ulga termomodernizacyjna – sposób na odliczenie nawet do 53 000 złotych

Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji (25)
Ulga termomodernizacyjna – sposób na odliczenie nawet do 53 000 złotych

Ministerstwo Finansów opublikowało szerokie wyjaśnienia dotyczące ulgi termomodernizacyjnej.  Ulga jest warta uwagi, bo odliczmy ją od dochodu do kwoty 53 000 zł. Limit określamy w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych (które przy okazji pomagają nam w obniżeniu wydatków) w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Ulga termomodernizacyjna – podstawy prawne

Regulacje prawne dotyczące ulgi termomodernizacyjnej znajdziemy w art. 26 ustawy o PIT, a zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 129a. Ulga termomodernizacyjna w ustawie o ryczałcie jest uregulowana w art. 11. Celem wprowadzenia ulgi jest wsparcie przedsięwzięć modernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Ulga termomodernizacyjna: podstawowe informacje

Odliczenia dokonamy od podstawy obliczenia podatku. Z ulgi skorzystają podatnicy, którzy opodatkują swoje dochody wg skali lub jednolitej 19% stawki podatku. Odliczenie przysługuje też tym, którzy opłacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków poniesionych przez określonego podatnika. Jest to właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Musi posiadać tytuł prawny, z którego wynika jego prawo własności do nieruchomości. Warunkiem odliczenia jest zakończenie przedsięwzięcia w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono wydatek.

Wyjaśnienia mówią o tym, czym jest budynek mieszkalny jednorodzinny. Jest to budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Służy zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Jest konstrukcyjną całością. Co ważne, dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Budynek musi mieć status budynku mieszkalnego na dzień dokonania odliczenia.

Co jeszcze warto wiedzieć o uldze termomodernizacyjnej?

Jeżeli nie ma możliwości technicznej montażu instalacji (w tym fotowoltaicznej) na budynku mieszkalnym jednorodzinnym to ulga przysługuje także jeśli instalacja będzie zamontowana na innym budynku. Np. na garażu, budynku gospodarczym, który służy budynkowi mieszkalnemu.

Ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko już wybudowanych budynków. Nie można  z niej skorzystać w przypadku budynku, który jest w budowie.

Poza tym istotną informacją jest to, że podatnik nie jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W wyjaśnieniach znajdziemy określenie przedmiotu przedsięwzięcia na które wydatki podlegają odliczeniu oraz katalog wydatków uprawniających do ulgi.

Wydatki odliczymy na podstawie faktur, które wystawi podatnik VAT taki, który nie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Poza tym, jeżeli dostaniemy zwrot  wydatków w jakiejkolwiek formie np. dotacje gminne, z funduszy ochrony środowiska, wtedy taki zwrot musimy doliczyć do swojego dochodu.

Kiedy rozliczymy ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę rozliczymy w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiemy wydatki. Kwotę odliczenia, która nie ma pokrycia w rocznym dochodzie odliczymy w kolejnych latach. Jednak pamiętajmy, że nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiemy pierwszy wydatek.

Regulacje dotyczące ulgi termomodernizacyjnej mają swoje grono krytyków, jednak dla wszystkich, którzy posiadają domki jednorodzinne propozycja jest warta uwagi bo można przemyśleć modernizacje, które i tak zamierzamy przeprowadzić pod kątem skorzystania z odliczenia. Ulgę odliczamy od dochodu, co oznacza, że dla podatników rozliczających się stawką 18% korzyść wyniesie 9540 zł., a dla tych podatników u których cały wydatek mieści się w dochodzie objętym 32% stawką będzie to 16 960 zł.