Urlop okolicznościowy 2019 – pracownik nie dostanie urlopu w każdym przypadku, nawet jeśli chodzi o ślub

Praca Dołącz do dyskusji (64)
Urlop okolicznościowy 2019 – pracownik nie dostanie urlopu w każdym przypadku, nawet jeśli chodzi o ślub

Urlop okolicznościowy 2019 może być przyznany przez pracodawcę tylko w określonych sytuacjach. Odpowiednie przepisy precyzują okoliczności, w których skorzystanie z tego rodzaju urlopu jest uzasadnione. Należy jednak pamiętać, że urlop okolicznościowy nie trwa zbyt długo – właśnie ze względu na swój specjalny charakter.

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy 2019?

To, kiedy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy w przypadku wystąpienia szczególnych rodzinnych okoliczności.

Zgodnie z par. 15 rozporządzenia

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;

2) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jak widać, urlop okolicznościowy jest możliwy właściwie w przypadku czterech okoliczności. Czyli – narodzin, ślubu, zgonu lub pogrzebu członków rodziny lub osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką. Wymiar urlopu wypoczynkowego różni się w zależności od stopnia pokrewieństwa między pracownikiem a członkiem rodziny. Warto zwrócić uwagę na fakt, że pracownik nie zawsze dostanie urlop okolicznościowy. Jeśli będzie chciał się wybrać np. na ślub kuzynki, musi wziąć urlop na żądanie.

Uwaga: zwolnienie przez pracodawcę z pracy (np. na okresowe badania lekarskie) jest postrzegane jako odrębna sytuacja.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Pracownik, który jest na urlopie okolicznościowym zachowuje prawo do wynagrodzenia za okres, w którym był nieobecny w pracy. Wynagrodzenie za czas trwania urlopu okolicznościowego liczy się w taki sam sposób jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

Jeśli dany pracownik chce skorzystać z urlopu okolicznościowego, powinien odpowiednio wcześniej powiadomić pracodawcę o okolicznościach określonych w rozporządzeniu. Dotyczy to zwłaszcza ślubu. O takiej uroczystości pracownik wie znacznie wcześniej, niezależnie od tego, który członek rodziny bierze główny udział w uroczystości. Nieco inaczej jest np. w przypadku zgonu członka rodziny lub narodzin dziecka. W takiej sytuacji pracownik powinien zawiadomić pracodawcę możliwie szybko, najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy.