W niektórych sytuacjach można poprosić pracodawcę o dodatkowy urlop. Jest jednak udzielany na określonych zasadach

Prawo Dołącz do dyskusji
W niektórych sytuacjach można poprosić pracodawcę o dodatkowy urlop. Jest jednak udzielany na określonych zasadach

Ślub, śmierć kogoś bliskiego czy urodzenie dziecka – pewne zdarzenia w naszym życiu skutkują otrzymaniem dodatkowego dnia wolnego w pracy. Urlop okolicznościowy udzielany jest na ściśle określonych zasadach.

Urlop okolicznościowy 2023 – zasady

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma do dyspozycji 26 lub 20 dni płatnego urlopu. Przepisy Kodeksu pracy przewidują jednak dodatkowe dni związane z istotnymi wydarzeniami w naszym życiu. Wśród nich wymieniany jest ślub, narodziny dziecka lub śmierć bliskiej osoby. Liczba udzielanych dni uzależniona jest od okoliczności, a także stopnia spokrewnienia z osobą zmarłą.

Urlop w wymiarze dwóch dni otrzyma pracownik, który zawrze związek małżeński lub urodzi dziecko. Urlop w tym samym wymiarze będzie mu również przysługiwać w przypadku zgonu i pogrzebu małżonka lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Na jedynie dzień urlopu może liczyć pracownik z powodu śmierci innych członków rodziny: siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Jeden dzień urlopu przysługuje również w przypadku ślubu dziecka.

Ważną kwestią w przypadku urlopu udzielonego z powodu ślubu jest typ zawieranego związku małżeńskiego. Urlop przysługuje tylko w sytuacji ślubu konkordatowego lub cywilnego, nigdy z powodu ślubu kościelnego lub wyznaniowego.

Jak otrzymać urlop okolicznościowy?

Aby otrzymać dodatkowy urlop należy oczywiście wymienione wyżej okoliczności potwierdzić. Pracodawca może więc wymagać odpowiednich dokumentów. Do otrzymania urlopu należy przedstawić pracodawcy akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

Nie ma obowiązku natychmiastowego wykorzystywania urlopu. Również dwudniowy urlop można rozbić na dwa oddzielne dni. Aby jednak było to możliwe, pracownik musi wykazać związek pomiędzy dniem wolnym a zdarzeniem, na podstawie którego jest on udzielany. Niewykorzystany urlop okolicznościowy nie zwiększa puli całkowitego urlopu pracownika.

Przed wnioskowaniem o urlop należy pamiętać o ważnej kwestii. Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego. Warto również pamiętać, że urlop okolicznościowy nie może być udzielony, jeżeli do zdarzenia dojdzie w czasie naszego urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.