Urządzenie mieszkania można wliczyć w koszty firmowe. Ale tylko częściowo i tylko pod pewnymi warunkami

Firma Nieruchomości Podatki Dołącz do dyskusji
Urządzenie mieszkania można wliczyć w koszty firmowe. Ale tylko częściowo i tylko pod pewnymi warunkami

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zdecydują się kupić nieruchomość, mogą niekiedy część wydatków na urządzenie mieszkania wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Warto jednak zachować pewną wstrzemięźliwość – zwłaszcza, jeśli mieszkanie zostało kupione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a na prowadzenie działalności przeznaczono tylko jedno pomieszczenie.

Urządzenie mieszkania a koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą we własnym mieszkaniu, może wliczyć część kosztów związanych z utrzymaniem lokalu do kosztów uzyskania przychodu. Warto jednak podkreślić, że podobna zasada obowiązuje w przypadku urządzania mieszkania, które zostało kupione przez przedsiębiorcę – nawet, jeśli lokal został kupiony do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych i nie zostanie wpisany jako środek trwały do ewidencji.

Jeśli chodzi o urządzenie mieszkania a koszty uzyskania przychodu, przedsiębiorca powinien kierować się jedną, podstawową zasadą – w koszty firmowe można raczej bez przeszkód wliczać wydatki poniesione na urządzenie pomieszczenia, w którym będzie mieścił się np. gabinet. Mowa zatem o pomieszczeniu, które będzie służyć w zasadzie wyłącznie prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca urządza takie pomieszczenie od zera, może wliczyć w koszty firmowe nie tylko tak oczywiste wydatki, jak koszt biurka, fotelu czy regału na dokumenty, ale też – paneli czy farb (łącznie z kosztem robocizny). Przedsiębiorca może też wliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki na zakup sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności. W większości przypadków będzie to koszt komputera, telefonu, drukarki czy oprogramowania, ale np. wizażystka wliczy też koszt poniesiony na urządzenie stanowiska do makijażu. Wiele zależy zatem od charakteru działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.

Co z kredytem hipotecznym na zakup mieszkania?

Sporo kontrowersji wywołuje natomiast wliczenie kosztów kredytu na zakup mieszkania w koszty uzyskania przychodu. O ile raty kapitałowej nie można zaliczyć do kosztów firmowych, o tyle w przypadku odsetek od kredytu sytuacja jest nieco inna. Nawet jeśli przedsiębiorca zaciągnął kredyt na zakup mieszkania w celach prywatnych (ale jednocześnie zaczął później wykorzystywać część lub całość lokalu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej), to część lub całość odsetek od kredytu – proporcjonalnie do części mieszkania wykorzystywanego na potrzeby prowadzenia działalności – może wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że mimo wszystko przedsiębiorca powinien zwrócić się do fiskusa o indywidualną interpretację podatkową, potwierdzającą, że jest to w jego przypadku możliwe. Dodatkowo należy mieć świadomość, że do kosztów uzyskania przychodu można jedynie zaliczyć odsetki, które zostały już zapłacone lub skapitalizowane.