Wakacje kredytowe w jednym z banków z ważnymi zmianami na skutek interwencji Rzecznika Finansowego

Finanse Prawo Dołącz do dyskusji (45)
Wakacje kredytowe w jednym z banków z ważnymi zmianami na skutek interwencji Rzecznika Finansowego

Wakacje kredytowe w Santander w najbliższym czasie będzie można uzyskać bez podpisywania dokumentów uznających wierzytelność banku za bezsporną. To efekt działań Rzecznika Finansowego Mariusza Goleckiego, który zwrócił uwagę, że w czasie epidemii koronawirusa banki mogą wykorzystywać trudną sytuację kredytobiorców, by stosować praktyki naruszające dobre obyczaje.

Rzecznik Finansowy podważył zasady jakimi rządziły się wakacje kredytowe w Santander

Klienci, którzy wnioskowali o wakacje kredytowe w Santander podpisywali aneks do zawartej umowy kredytowej. Oświadczali w nim, że bank posiada bezsporną wierzytelność wobec kredytobiorcy z tytułu umowy kredytu. W ocenie Rzecznika Finansów takie zapisy mogły prowadzić klientów do błędnych wniosków. Mogli oni myśleć, że decydując się na wakacje kredytowe w Santander, nie będą mieli możliwości w przyszłości kwestionować wysokości zadłużenia. Mogli również błędnie wnioskować, że nie będzie możliwe wystąpienie na drogę sądową z bankiem.

W związku z tymi zapisami Rzecznik Finansowy wystąpił przeciwko Santander z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej związanej z wakacjami kredytowymi. Argumentował, że takie zapisy mogą uderzać w szczególności w klientów, którzy posiadali kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych.

Wakacje kredytowe w Santander – skutki uznania zabezpieczenia

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wniosku Rzecznika Finansowego. W wydanym postanowieniu zakazał stosowania we wzorach umów, umowach, aneksach oraz innych dokumentach, obejmujących oświadczenia woli kredytobiorców w zakresie kredytów, które są denominowane lub indeksowane do walut obcych, postanowień potwierdzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność umowy lub brak w niej klauzul niedozwolonych, wpływających na ważność umowy w całości lub części. Sąd zakazał w szczególności umieszczania zwrotu „bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy”. Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki stwierdził, że:

Podjęte przez nas działania stanowią przejaw troski o interesy klientów, którzy zostali dotknięci skutkami panującej wciąż pandemii COVID-19. Taka decyzja sądu daje pewność osobom dziś podpisującym tego typu aneksy, że nie znajdą się w nich kwestionowane postanowienia. W stosunku do osób, które już takie aneksy zawarły rozwiązaniem korzystnym byłoby złożenie przez bank odpowiednich oświadczeń tym klientom

Rzecznik, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, ma dwa tygodnie na wniesienie powództwa w tym zakresie. Jednocześnie zapewnia, że chętnie porozmawia o tej sprawie z przedstawicielami banku. Ponadto w dalszym ciągu liczy na to, że sprawa zostanie załatwiona bez konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu.

Wakacje kredytowe to rozwiązanie, które z powodzeniem stosują inne państwa europejskie. Nie inaczej jest w naszym kraju. Zgodnie z danymi, w Polsce o wakacje kredytowe zawnioskowało już prawie milion klientów indywidualnych i firmowych. To bardzo popularna forma pomocy kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.