Na co mogą liczyć kredytobiorcy w kryzysie? Sprawdzamy jak wyglądają wakacje kredytowe w największych bankach w Polsce

Finanse Dołącz do dyskusji (34)
Na co mogą liczyć kredytobiorcy w kryzysie? Sprawdzamy jak wyglądają wakacje kredytowe w największych bankach w Polsce

Walec przejeżdżający przez naszą gospodarkę nabiera coraz większego rozpędu. Początkowy zapał towarzyszący narodowej kwarantannie mocno osłabł. Powoli dochodzi do nas, że najbliższa przyszłość wcale nie będzie różowa. Kredytobiorcy szukają wytchnienia w płatnościach swoich kredytów. Sprawdzamy, jak wyglądają wakacje kredytowe w największych bankach w Polsce.

Jednym z zaproponowanych wariantów pomocy są wakacje kredytowe, których udzielają banki swoim klientom. Zgodnie z zapowiedzią Związku Banków Polskich coraz więcej banków oferuje udzielenie jakiejś formy odroczenia przynajmniej części płatności. Banki starają się, aby cały proces był jak najmniej sformalizowany i maksymalnie upraszczają procedury. Wszystkie formalności można załatwić bez wychodzenia z domu. Sprawdzamy oferty najwiekszych banków.

Wakacje kredytowe – komunikat Związku Banków Polskich

Już w połowie marca Związek Banków Polskich wydał komunikat, w którym poinformował, że banki w ramach obowiązujących przepisów mogą jakąś formę zawieszenia bądź odroczenia płatności rat kredytów na określony czas. Wakacje kredytowe bardzo często są przewidziane warunkami umów kredytu. Warto więc przewertować postanowienia swoich kontraktów.

Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony – w zakresie dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19.

Sprawdzamy komunikaty największych banków odnośnie oferowanych możliwości i zasad korzystania z odroczenia spłat kredytów.

Wakacje kredytowe – PKO BP

Największy bank w Polsce oferuje możliwość zawieszenia do trzech rat kredytu lub pożyczki. W przypadku pożyczki lub kredytu gotówkowego zawieszenie dotyczy całej raty albo jej części kapitałowej. O tym, której części dotyczy wniosek, decyduje klient. W przypadku pożyczki bądź kredytu hipotecznego wakacje kredytowe obejmują całą ratę (część kapitałowa i część odsetkowa). Trzeba pamiętać o tym, że podczas zawieszenia odsetki w dalszym ciągu są naliczane. To może spowodować zwiększenie raty kredytu w przyszłości.

Klienci PKO BP mogą skorzystać z zawieszenia do trzech następujących po sobie kolejno rat. Każdy wniosek obejmuje wyłącznie jeden miesiąc, więc należy pamiętać o tym, aby wniosek wypełnić ponownie w kolejnym miesiącu najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności raty. Bank nie pobiera opłaty od zawieszenia kredytu.

Z wakacji kredytowych nie mogą skorzystać klienci, którzy mają zaległości w spłacie oraz klienci kredytu mieszkaniowego Rodzina na Swoim.

Ważne! PKO BP przekazuje informację o zawieszeniu raty do Biura Informacji Kredytowej.

Wakacje kredytowe – Bank Pekao S.A. (ten z żubrem)

Klienci Banku Pekao do 31 maja 2020 roku mogą skorzystać z bezpłatnego zawieszenia rat pożyczek i kredytów mieszkaniowych na okres 3 miesięcy. W przypadku pożyczki gotówkowej możliwe jest:

 • zawieszenie 2 rat kapitałowo-odsetkowych – do 3 miesięcy,
 • zawieszenie rat kapitałowych nawet na 6 miesięcy – odsetki płatne co miesiąc.

W przypadku kredytu mieszkaniowego możliwe jest zawieszenie spłaty rat na 3 miesiące. W każdym z powyższych przypadków zawieszenie spłaty powoduje wydłużenie okresu kredytowania.

Wakacje kredytowe – Santander Bank Polska

Klienci Santander Bank Polska mogą skorzystać z możliwości zawieszenia płatności rat kapitałowych kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres 3 lub 6 miesięcy. Przy czym:

 • jeśli do końca okresu spłaty kredytu zostało między 4 a 6 miesięcy – można wnioskować o zawieszenie spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące;
 • jeśli do końca okresu spłaty zostało więcej niż 6 miesięcy – można wybrać 3 albo 6 miesięcy.

Po rozpatrzeniu wniosku przez bank, okres wakacji kredytowych nie może ulec zmianie. Odroczenie raty kapitałowej dotyczy kredytów gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. Z wakacji nie mogą skorzystać klienci, wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne (nie tylko z wniosku samego banku) oraz ci, którzy mają zaległość w spłacie rat przekraczającą 87 dni. Z programu pomocy nie mogą skorzystać kredyty objęte obecnie ugodą windykacyjną z bankiem.

Odroczenie spłaty raty kapitałowej oznacza, że przez okres 3 lub 6 miesięcy klient płaci wyłącznie tylko odsetki. Okres spłaty kredytu nie zmieni się. Odroczoną kwotę kapitału bank doliczy do kwoty kapitału pozostającego do spłaty. To oznacza, że przyszłe raty kredytów wzrosną.

Ponadto klienci Santander w okresie od 17 marca do 12 kwietnia nie ponoszą opłat za wypłatę gotówki z dowolnego bankomatu.

Wakacje kredytowe – ING Bank Śląski

Zawieszenie rat w ING dotyczy kredytów konsumenckich, firmowych oraz leasingu. Oferta dla kredytów hipotecznych zostanie opracowana w przyszłości. Klienci indywidualni mają dwie możliwości.

 • przez 3 lub 6 miesięcy klienci spłacają tylko odsetki i składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych). Spłata kapitału zostanie zawieszona;
 • przez 3 lub 6 miesięcy klienci spłacają tylko składki ubezpieczenia spłaty kredytu oraz nieruchomości (dotyczy wyłącznie kredytów hipotecznych). Spłata kapitału i odsetek zostanie zawieszona.

Klientom korzystającym z zawieszenia spłaty pełnych rat, bank wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększenia miesięcznego obciążenia. Podobne zasady obowiązują w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze bądź w formie spółek cywilnych, jawnych, partnerskich.

Wakacje kredytowe – mBank

Klienci mBank mogą odroczyć spłatę rat kapitałowych kredytów indywidualnych, firmowych oraz private banking na 6 miesięcy w całym okresie kredytowania.

 • Klient indywidualny może zawiesić płatność dla: kredytu gotówkowego, kredytu hipotecznego, kredytu samochodowego, kredytu samochodowego online, mPożyczki/mRat;
 • klient firmowy może zawiesić płatność dla: pożyczki dla firm, kredytu inwestycyjnego, wielocelowego kredytu zabezpieczonego dla firm, kredytu obrotowego dla firm;
 • klient private banking może zawiesić płatność dla: kredytu hipotecznego, gotówkowego zabezpieczonego i gotówkowego.

Odroczenie płatności dotyczy wyłącznie części kapitałowych rat. MBank nie wydłuża okresu kredytowania, a zatem pozostałe raty po zawieszeniu pozostaną odpowiednio powiększone.

Wakacje kredytowe – BNP Paribas

Klienci banku BNP Paribas mają możliwość zawieszenia płatności rat na dwa sposoby.

 1. Zawieszenie na 3 miesiące spłaty pełnych rat kapitałowo-odsetkowych – po tym okresie bank wydłuży okres kredytowania o 3 miesiące, a odsetki naliczone za ten okres skapitalizuje czyli doliczy do pozostałej do spłaty kwoty kredytu.
 2. Zawieszenie na 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych – szczegóły rozwiązania przekazują konsultanci banku.

Wakacje kredytowe nie obejmują składek ubezpieczeń. Wnioski o zawieszenie płatności należy składać najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem płatności rat.

Wakacje kredytowe – Millennium

Bank Millennium umożliwia przesunięcie raty kredytu gotówkowego o miesiąc. W wyjątkowo trudnej sytuacji kredytobiorcy może on skorzystać z opcji przedłużenia wakacji kredytowych o 3 miesiące. Wakacje kredytowe wydłużają okres spłaty i wpłyną na zwiększenie ostatniej raty. Bank uzależnia to od spełnienia łącznie dwóch warunków.

 • pożyczka została uruchomiona przed 18 marca tego roku;
 • brak zaległości w płatnościach.

W przypadku kredytów hipotecznych możliwość zawieszenia płatności dotyczy 1 lub 3 rat.

Zawieszenie jednej pełnej raty kapitałowo-odsetkowej nie wydłuży okresu kredytowania. Pozostałe raty bank proporcjonalnie podwyższy, a naliczone odsetki skapitalizuje.

Zawieszenie trzech rat kredytu wydłuży okres kredytowania, a odsetki naliczone w trakcie wakacji bank doliczy do kwoty kapitału kredytu. Kapitalizacja odsetek spowoduje wzrost raty kredytu w przyszłości. Warunki stawiane wnioskodawcom są identyczne, jak w przypadku kredytów gotówkowych.

Wakacje kredytowe – Alior Bank

Alior Bank umożliwia zawieszenie płatności rat kredytowo-odsetkowych na okres 3 miesięcy. W czasie wakacji odsetki będą w dalszym ciągu naliczane, a okres spłaty zostanie wydłużony, odpowiednio o termin wynikający z okresu odroczenia. Z powodu naliczenia odsetek wysokość pozostałych rat kredytu zwiększy się. Klienci korzystający z wakacji zostaną poinformowani o nowym harmonogramie wpłat.

Alior umożliwia również zawieszenie płatności części kapitałowej raty kredytu. Wakacji od raty kapitałowej bank udziela na 6 miesięcy. Po tym czasie okres kredytowania wydłuży się odpowiednio, a wysokość rat po wakacjach nie ulegnie zmianie.