Kredyty hipoteczne mogłyby być udzielane łatwiej i szybciej. Wiceprezes ING Banku Śląskiego przedstawia konkretne propozycje

Finanse Dołącz do dyskusji
Kredyty hipoteczne mogłyby być udzielane łatwiej i szybciej. Wiceprezes ING Banku Śląskiego przedstawia konkretne propozycje

Udzielanie kredytu hipotecznego nie jest pozbawione uciążliwych formalności. Osoby, które mają zamiar wziąć tego typu kredyt, mogły zainteresować się ostatnio anonsowaną ofertą banku PKO BP, która ma wprowadzać cyfrowy proces jego udzielania. Jednak to nie wszystkie pomysły ułatwienia uzyskania kredytu hipotecznego. Inne rozwiązania przedstawiła także Bożena Graczyk, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Zmiany miałyby dotyczyć przede wszystkim zautomatyzowania i usprawnienia wielu kluczowych etapów udzielania kredytu mieszkaniowego.

Wiceprezes ING podkreśla, że banki muszą wprowadzać usprawnienia dotyczące udzielania kredytów hipotecznych

W wypowiedzi dla agencji prasowej Newseria Biznes, wiceprezes ING Banku Śląskiego potwierdziła, że banki zastanawiają się, w jaki sposób jeszcze bardziej usprawnić udzielanie kredytu hipotecznego. Pomimo tego, że wiele zostało już zrobione, wiceprezes ING zapewnia, że jej bank w dalszym ciągu szuka odpowiednich rozwiązań dla klientów. Jednym z nich ma być wdrożenie daleko posuniętej cyfryzacji udzielania kredytu hipotecznego, która dotyczyłaby przede wszystkim dostępu do ksiąg wieczystych.

Wiceprezes ING proponuje, aby odejść od papierowego dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych; jak podkreśla, cały proces powinien ulec daleko posuniętej cyfryzacji. Bożena Graczyk przypomina także, że proces wpisu od ksiąg wieczystych jest nazbyt uciążliwy dla obu stron, dlatego banki powinny mieć większe możliwości cyfrowego korzystania z zasobów systemu.

Kolejną propozycją jest takie pokierowanie procesem zdalnego udzielania kredytów hipotecznych, aby możliwe stało się korzystanie z danych ZUS przez banki. Zdaniem Bożeny Graczyk, banki powinny mieć możliwość weryfikacji wynagrodzenia klientów ubiegających się o kredyt także w inny sposób. Udostępnienie danych z ZUS bankom miałoby spowodować znaczące przyspieszenie udzielania kredytu. Cały proces nie opierałby się dzięki temu jedynie na deklaracjach i dokumentach, które są dostarczane przez klientów.

Wiceprezes Bożena Graczyk poinformowała także o konieczności zapewnienia większego dostępu banków do baz danych z cenami nieruchomości i ich zmian w czasie.

To nie koniec proponowanych ulepszeń w zakresie kredytów hipotecznych

Wiceprezes Bożena Graczyk stanowczo wypowiadała się także o potrzebie wprowadzenia standardowej umowy kredytu hipotecznego:

Potrzebujemy przesądzeń prawnych i regulacyjnych w zakresie tego, jaki produkt hipoteczny powinien w Polsce obowiązywać. Przede wszystkim pojawia się postulat dotyczący przygotowania i sformułowania standardowej umowy kredytowej.

Przygotowanie tego typu umowy ma także inny cel – wprowadzenie większej przewidywalności na rynku kredytów hipotecznych. Cały proces miałby się odbyć pod nadzorem instytucji takich jak KNF czy UOKiK.