Wydatki na organizację wigilii pracowniczej mogą być kosztem firmowym – ale pod warunkiem, że pracownicy nie zajmą się wyłącznie jedzeniem

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (32)
Wydatki na organizację wigilii pracowniczej mogą być kosztem firmowym – ale pod warunkiem, że pracownicy nie zajmą się wyłącznie jedzeniem

Coraz więcej firm decyduje się na organizację wigilii pracowniczej – podobnie jak na wręczanie pracownikom drobnych podarunków. Z punktu widzenia prawa podatkowego powstaje jednak istotne pytanie – czy zorganizowana wigilia firmowa pracowników stanowi koszt uzyskania przychodu?

Wigilia firmowa a koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z przepisami prawa, za koszt uzyskania przychodu można uznać wydatek, który służy zabezpieczeniu źródła dochodów w firmie, ich zachowaniu lub osiągnięciu. Są to zatem wszystkie wydatki, które mają wpływ na to, że przedsiębiorca nadal będzie osiągał dochody lub – zacznie osiągać jeszcze wyższe.

Czy wigilia firmowa może być zatem uznana za koszt uzyskania przychodu? Zasadniczo – tak, ale przedsiębiorcy powinni mieć się na baczności, bo jest również kilka wyjątków.

Wydatki poniesione na rzecz pracowników a koszty firmowe – przedsiębiorcy muszą uważać

Po pierwsze – do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć wydatki poniesione na pracowników. Mowa nie tylko o wynagrodzeniu pracowniczym czy premiach, ale również – innych wydatkach, takich jak chociażby organizacja wigilii dla pracowników firmy. Konieczne jest jednak spełnienie odpowiednich warunków.

Po pierwsze – spotkanie powinno mieć na celu integrację pracowników i stworzenie właściwej atmosfery w pracy. To z kolei ma się przełożyć oczywiście na zwiększenie motywacji pracowników, a co za tym idzie – ich efektywności. Zwiększona efektywność wykonywanych przez pracowników zadań ma z kolei oczywiście pomóc w zabezpieczeniu dochodów firmy lub nawet – ich zwiększeniu. Najlepiej jednak, jeśli podczas spotkania wigilijnego w firmie pracownicy będą oddawać się nie tylko konsumpcji, ale – na wszelki wypadek – podsumują również wyniki firmy w danym roku czy krótko omówią plany na przyszły rok. Dzięki takiemu zabiegowi organy podatkowe nie będą mogły zarzucić przedsiębiorcy, że w istocie wigilia firmowa miała tylko umożliwić pracownikom poczęstowanie się świątecznymi potrawami. To już z kolei mogłoby spowodować, że fiskus podważyłby ujęcie wydatków na wigilię pracowniczą jako koszty firmowe.

Oprócz tego pracodawca musi również pamiętać o należytym udokumentowaniu organizacji takiej imprezy. Chodzi zarówno o faktury obrazujące wydatki na poczęstunek jak i – materiały do prezentacji czy agendę spotkania. Dzięki temu jeszcze łatwiej będzie wykazać cel spotkania firmowego i to, że nie ograniczał się on do konsumpcji.

Uwaga na alkohol

Przedsiębiorcy powinni również pamiętać, że skarbówka nie podejdzie przychylnie do ujęcia w wydatki firmowe kosztu zakupu alkoholu – czy to na wigilię pracowniczą, czy do koszów prezentowych dla pracowników. Przemawiają za tym już wcześniejsze interpretacje fiskusa. Zdaniem organów podatkowych nie ma związku między wydatkami na alkohol a zabezpieczeniem dochodów czy ich powiększeniem. Dodatkowo fiskus powoływał się również na przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości dotyczące zadań w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi. Tym samym wydatków na alkohol na wigilii firmowej czy w prezentach dla pracowników przedsiębiorca nie ujmie w kosztach firmowych.