Zbliża się ważny termin na złożenie wniosku dla niektórych uczniów. Bez niego pieniądze przepadną

Finanse Rodzina Dołącz do dyskusji
Zbliża się ważny termin na złożenie wniosku dla niektórych uczniów. Bez niego pieniądze przepadną

Wrzesień w pełni, co oznacza, że już od kilku tygodni młodzież wróciła do szkół. W związku z tym osoby uprawnione do świadczenia z ZUS w związku ze śmiercią rodzica muszą pamiętać, by w terminie złożyć wniosek o wypłatę renty. W przypadku opóźnienia pieniądze za wrzesień przepadną. Taki sam efekt może spotkać tych, którzy dorabiając otrzymują zbyt wysokie wynagrodzenia.

Wniosek o wypłatę renty rodzinnej – uczniowie muszą potwierdzać prawo do świadczenia

Renta rodzinna jest świadczeniem dla osób, które utraciły bliską osobę posiadającą uprawnienia do emerytury, czy renty. Katalog uprawnionych do jej otrzymywania jest ściśle określony przepisami i zazwyczaj obejmuje małżonka oraz dzieci zmarłego. Są jednak sytuacje, kiedy rentę będą otrzymywały rodzeństwo, a nawet wnuki.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawo do świadczenia z ZUS mają dzieci do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak po osiągnięciu tego wieku dalej kontynuują naukę, to renta jest wypłacana do 25 roku życia. Kolejnym wyjątkiem jest przedłużenie uprawnienia do zakończenia ostatniego roku studiów jeśli zdarzy się sytuacja, w której dziecko ukończy 25 lat w trakcie jego trwania.

Taka konstrukcja przepisów sprawia, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi mieć możliwość kontroli spełniania warunków do renty. W związku z tym dzieci, które kontynuują naukę po 16 roku życia muszą pamiętać o corocznym składaniu odpowiednich dokumentów.

Ostatni tydzień na złożenie dokumentów

Już 30 września upływa termin na złożenie wniosku o wypłatę renty rodzinnej przez kolejny rok. Do dokumentacji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu ucznia lub studenta. Zazwyczaj szkoły i uczelnie wydając taki druk poświadczają kontynuację nauki jedynie w najbliższym roku. Stąd też dokumenty do ZUS trzeba składać co dwanaście miesięcy.

Jeśli chodzi o studentów to ta grupa nie musi się aż tak spieszyć. Zarówno wniosek, jak i zaświadczenie w ich przypadku trzeba przedstawić do końca października. W nieco odmiennej sytuacji są osoby, które dopiero rozpoczną przygodę z uczelnią. Tutaj wiążący jest termin 30 września, a do wniosku o wypłatę świadczenia trzeba dołączyć zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Uprawnieni wskazanych terminów powinni mocno pilnować. W przypadku ich przekroczenia nie ma bowiem co liczyć na wypłatę renty za wrzesień. Świadczenie zostanie przyznane dopiero od października. To z resztą nie jedyny przypadek, kiedy na konto z tytułu renty rodzinnej wpłynie mniej pieniędzy niż wskazują na to początkowe wyliczenia.

Dorabiać można, ale nie za dużo

Pobieranie renty nie pozbawia uprawnionych prawa do zarobku. Stąd też uczniowie, czy studenci mogą zarabiać bez obawy o utracenie świadczenia. Podobnie sytuacja wygląda na przykład z wdową. Problem pojawi się, gdy otrzymywane wynagrodzenie przekracza ustawowe progi.

Zgodnie z przepisami ZUS zmniejszy nam bowiem rentę rodzinną jeśli przychód przekroczy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Na ten moment jest to kwota 4608,12 zł brutto. Jeszcze gorszy scenariusz rysuje się po przekroczeniu progu 130% wskazanego wynagrodzenia, a więc sumy 8557,94 zł brutto. W takim przypadku należy się liczyć nawet z zawieszeniem prawa do świadczenia.