Fiskus pozwala wliczyć wydatki na imprezę w koszty firmowe. Ale pod pewnym warunkiem

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
Fiskus pozwala wliczyć wydatki na imprezę w koszty firmowe. Ale pod pewnym warunkiem

Przedsiębiorcy z uwagą śledzą kolejne interpretacje podatkowe wydane przez fiskusa – zwłaszcza, że na przestrzeni ostatnich kilku lat fiskus dość często zmienia zdanie. Jedna z nowych interpretacji dotyczy rozliczania imprezy firmowej w kosztach podatkowych. Okazuje się, że wydatki na imprezę można wliczyć w koszty firmowe, ale pod pewnym warunkiem. Wszystko zależy od… listy gości.

Wydatki na imprezę w koszty firmowe. Fiskus stawia warunek

Jak opisuje „Rz”, jeden z podatników zgłosił się do fiskusa z pytaniem, czy wydatki na imprezę można wliczyć w koszty firmowe. Chodziło konkretnie o organizację uroczystości jubileuszowej, składającej się z dwóch części – uroczystej konferencji oraz bankietu i noclegu. Jak argumentuje spółka, „celem konferencji jubileuszowej jest zwiększenie świadomości kontrahentów i pracowników odnośnie działalności historii Spółki, integracja oraz wzmocnienie więzi między Spółką, Pracownikami oraz kontrahentami”.

Jak wyjaśniała międzynarodowa firma farmaceutyczna, która zwróciła się o interpretację, uczestnikami imprezy będą nie tylko pracownicy, ale również – przedstawiciele hurtowni czy profesorowie uczelni. Część gości przybędzie również na imprezę jubileuszową z osobami towarzyszącymi. Jak argumentowała spółka, współpraca z hurtowniami jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności spółki, a między firmą a hurtowniami zawierane są liczne transakcje. Firma farmaceutyczna podkreśliła również, że zarówno pracownicy jak i przedstawiciele hurtowni są „stałym elementem działalności spółki” i uczestniczą w projektach firmy.

Spółka argumentowała dodatkowo, że

poniesie koszt zorganizowania uroczystości w celu integracji zespołu, zapoznania się Pracowników i osób współpracujących i kontrahentów, zacieśnienia więzi pomiędzy gośćmi Spółki (stanowiącymi ważny element działania Spółki). Ponadto, w trakcie uroczystości przekazane będą ważne informacje na temat rozwoju spółki, tj. przedstawienie wizji i strategii Spółki na najbliższe lata oraz umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy gośćmi.

Zdaniem spółki koszty imprezy mogą być w całości wliczone w koszty firmowe. Jak się okazuje, taka argumentacja nie do końca przekonała fiskusa.

Koszty poniesione na imprezę dla pracowników – tak. Dla pozostałych osób – nie

Fiskus uznał, że o ile koszty organizacji imprezy dotyczące pracowników jak najbardziej można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, o tyle te dotyczące przedstawicieli hurtowni i pozostałych osób – już niekoniecznie. Są to bowiem, zdaniem fiskusa, koszty poniesione na reprezentację – rozumianą jako tworzenie pozytywnego wizerunku firmy. A jak wiadomo, koszty reprezentacji nie mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodu.

Tym samym spółka, jeśli chce wliczyć jakiekolwiek wydatki w koszty firmowe, będzie musiała je podzielić – w innym wypadku będzie to niemożliwe.