Pracodawca może wydłużyć czas pracy pracowników w trakcie epidemii koronawirusa. Nie dotyczy to jednak wszystkich firm

Praca Dołącz do dyskusji (42)
Pracodawca może wydłużyć czas pracy pracowników w trakcie epidemii koronawirusa. Nie dotyczy to jednak wszystkich firm

Czy możliwe jest wydłużenie czasu pracy pracowników ze względu na koronawirus? Uchwalone przepisy w istocie dają taką możliwość pracodawcom, jednak należy pamiętać, że nie wszystkim – a tylko części z nich. 

Pomysł tymczasowych zmian w prawie pracy pojawił się właściwie na samym początku epidemii koronawirusa. Stosunkowo szybko został też wdrożony w życie. Wielu pracowników obawia się przez to, że ich pracodawca w każdej chwili może na podstawie nowych przepisów wydłużyć ich czas pracy.

Wydłużenie czasu pracy a koronawirus. Kiedy pracodawca faktycznie może skorzystać z tego uprawnienia?

Na mocy przepisów uchwalonych w związku z epidemią koronawirusa, część pracodawców zyskało możliwość wydłużenia czasu pracy swoim pracownikom. Pracodawca może zażądać realizacji godzin nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym do funkcjonowania firmy. Ma też prawo do zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy – tak, by zapewnić ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pracodawca może skorzystać z tych rozwiązań na czas nie dłuższy niż do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wbrew pozorom nie oznacza to jednak wcale, wszyscy pracodawcy zyskali takie uprawnienia. Zgodnie z przepisami, wydłużenie czasu pracy ze względu na koronawirus jest możliwe tylko w przypadku firm prowadzących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Są to firmy, które zajmują się zaopatrywaniem w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatyczne, firmy zajmujące się zaopatrywaniem w wodę, firmy transportowe czy produkujące, składujące i stosujące substancje chemiczne i promieniotwórcze. Oprócz tego – firmy, których działalność jest niezbędna do ciągłości działania infrastruktury krytycznej, a także zapewniające funkcjonowanie stacji paliw płynnych. Pozostałe firmy nie mają możliwości wydłużenia czasu pracy pracowników na podstawie przywołanych przepisów.

Co jednocześnie nie oznacza, że w ogóle nie mogą zmienić np. rozkładu czasu pracy

Pracodawca może na przykład wprowadzić w firmie równoważny system czasu pracy, chociaż musi przy tym pamiętać, że obowiązują go pewne ograniczenia – m.in. maksymalny miesięczny wymiar czasu pracy.

Należy też pamiętać, że pracodawca ma prawo wymagać od pracownika, by nawet po godzinach pracy pozostawał w gotowości do pełnienia obowiązków – chodzi oczywiście o dyżur pełniony przez pracownika. W tym przypadku z kolei pracodawca musi pamiętać o tym, by minimalny czas odpoczynku pracownika w trakcie doby był zachowany.