Przedsiębiorca może wrzucić wyjazd na wakacje w koszty firmowe. Pod jednym warunkiem

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (200)
Przedsiębiorca może wrzucić wyjazd na wakacje w koszty firmowe. Pod jednym warunkiem

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, co mogą wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Okazuje się, że – pod pewnymi warunkami – także wyjazd na wakacje można wliczyć w koszty firmowe. 

Wyjazd na wakacje wliczony w koszty firmowe – czy jest to możliwe?

Wliczenie jakiegoś wydatku w koszty firmowe umożliwia przedsiębiorcom obniżenie podstawy opodatkowania, co ostatecznie ma wpływ również na zmniejszenie samego podatku. Nic dziwnego zatem, że przedsiębiorcy chętnie śledzą wszelkie indywidualne interpretacje podatkowe i konsultują z księgowymi, które wydatki mogą wrzucić w koszty.

Niektórzy przedsiębiorcy zresztą idą o krok dalej. Próbują do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć niemal wszystko (łącznie z ekspresami do kawy, gdy są samozatrudnieni i nie przyjmują żadnych klientów w „biurze”, czyli w ich własnym mieszkaniu). Nie powinno zatem dziwić, że niektórzy zastanawiają się, czy wyjazd na wakacje można wliczyć w koszty firmowe.

Co do zasady wyjazd przedsiębiorcy na wakacje to wydatek o charakterze osobistym. To oznacza, że kosztów takich wczasów nie można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Do kosztów firmowych można bowiem zaliczyć tylko takie wydatki, które są powiązane z działalnością przedsiębiorcy oraz przyczyniają się do utrzymania źródła przychodów lub – do ich zwiększenia.

Mogłoby się zatem wydawać, że wyjazd na wakacje przedsiębiorca nie może wrzucić w koszty firmowe. Chyba, że zdecyduje się na połączenie tej aktywności z… uczestnictwem na szkoleniu.

Wyjazd na wakacje a koszty firmowe – udział w szkoleniu

Wydatki na kursy i szkolenia przedsiębiorcy mogą na ogół wliczyć w koszty uzyskania przychodu – oczywiście o ile tematyka takiego szkolenia jest w jakiś sposób związana z tym, czym przedsiębiorca się zajmuje. Część szkoleń ma zresztą wymiar uniwersalny – mowa o kursach marketingowych czy sprzedażowych. Praktycznie każda osoba prowadząca firmę może wliczyć koszt udziału w takim kursie w koszty firmowe.

Można zatem spróbować połączyć wyjazd na wakacje (także poza granicami kraju) właśnie z udziałem w szkoleniu. Dotyczy to zarówno przedsiębiorcy, jak i zatrudnianych przez niego pracowników. Jeśli np. przedsiębiorca wybierze się na wyjazd trzydniowy, podczas którego weźmie udział w warsztatach, to w koszty uzyskania przychodu będzie można wliczyć nie tylko koszt samego szkolenia, ale też i noclegu. To, co przedsiębiorca będzie robić po godzinach szkolenia, nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. W koszty będzie można wrzucić też np. koszt dojazdu.