Część przedsiębiorców ma czas tylko do 31 marca, by złożyć specjalny wykaz. I uiścić opłatę

Firma Środowisko Dołącz do dyskusji
Część przedsiębiorców ma czas tylko do 31 marca, by złożyć specjalny wykaz. I uiścić opłatę

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wpływającą na środowisko, mają obowiązek corocznego składania sprawozdań i dokonywania odpowiednich opłat. Wykaz o zakresie korzystania ze środowiska należy złożyć do 31 marca – przedsiębiorcom objętym obowiązkiem zostało zatem mało czasu na dopełnienie formalności.

Wykaz o zakresie korzystania ze środowiska trzeba złożyć do 31 marca

Do 31 marca należy złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska za poprzedni rok, który zawiera też informację o wysokości opłaty środowiskowej. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska uznaje się, że ze środowiska korzystają producenci lub inni użytkownicy środowiska, w szczególności przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, ale też jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki indywidualnej, a nawet osoby fizyczne – korzystające ze środowiska w zakresie, który wymaga zezwolenia. Ponadto ze środowiska korzystają również hodowcy, w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, leśnictwie czy rybactwie.

Kiedy konieczne jest złożenie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz uiszczenie opłaty środowiskowej? Obowiązkiem objęte są podmioty, których działalność powoduje wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (np. z kotłowni, procesów technologicznych, spalania paliw w silnikach spalinowych, przeładunku benzyn silnikowych czy chowu lub hodowli drobiu). Oprócz tego opłacie środowiskowej podlega też działalność powodująca emisję gazów cieplarnianych w ramach przyznanych uprawnień czy składowanie odpadów.

Wykaz można złożyć elektronicznie lub tradycyjnie

Podmioty zobowiązane do złożenia wykazu mogą dopełnić formalności zarówno elektronicznie jak i tradycyjnie, w formie papierowej. W przypadku składania wykazu drogą elektroniczną przedsiębiorcy mogą skorzystać z ePUAP. Wykaz jest składany do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Warto jednocześnie dodać, że większość urzędów marszałkowskich udostępnia specjalną aplikację – EkoPłatnik – która pomaga w przygotowaniu takiego wykazu. Do tej pory z aplikacji mogą skorzystać województwa dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, lubelskie, wielkopolskie, podkarpackie, podlaskie i śląskie. Należy jednak pamiętać, że o ile aplikacja pomaga poprawnie wypełnić wykaz, o tyle nie umożliwia jego złożenia.

Dużym utrudnieniem przy przygotowywaniu wykazu z pewnością jest konieczność samodzielnego wyliczenia wysokości opłaty środowiskowej. Stawki na dany rok należy sprawdzać w odpowiednim obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska. Należy też zaznaczyć, że przedsiębiorca ma czas do 31 marca nie tylko na złożenie wykazu, ale również na uiszczenie opłaty środowiskowej na rachunek urzędu marszałkowskiego.