Oszuści próbują wyłudzić pieniądze podszywając się pod znany bank. Wyłudzenia na PKO są coraz popularniejsze

Gorące tematy Finanse Zbrodnia i kara Dołącz do dyskusji (197)
Oszuści próbują wyłudzić pieniądze podszywając się pod znany bank. Wyłudzenia na PKO są coraz popularniejsze

Popularne dotąd sposoby wyłudzeń „na policjanta”, „na wnuczka” czy „na garnki” odchodzą do lamusa. Współcześni oszuści są znacznie bardziej wyrachowani. Tworzą „firmy klony”, za pośrednictwem których wysyłają klientom zawiadomienia o konieczności uiszczenia niezbędnych opłat. Ofiarą firmy klonu po raz kolejny padł ten sam bank – wyłudzenia na PKO BP stają się coraz popularniejsze.

Klon PKO w Wielkiej Brytanii

Jeszcze niedawno informowaliśmy, że oszuści podszywają się pod PKO w Wielkiej Brytanii. Mechanizm był bardzo prosty: Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO), posługujący się danymi odpowiadającymi właściwemu bankowi PKO, wyłudzał od klientów pieniądze na poczet kredytów, oferował płatne wnioski na „chwilówki” itp. Najbardziej efektowne okazało się jednak telefoniczne przekonywanie klientów do powierzenia fikcyjnemu PKO oszczędności. Mimo, że brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego poinformował oficjalnie na swojej stronie, że Publiczny Kapitał Oszczędności jest niebezpieczną firmą „klonem”, oszukani klienci praktycznie nie mają szans na odzyskanie pieniędzy.

Wyłudzenia na PKO w Polsce

Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce przestrzegła niedawno przed Publicznym Kapitałem Oszczędności, posługującym się również nazwą PKO Bank Warszawa. Fałszywa instytucja podejmuje próby wyłudzenia oszczędności, posługując się sfałszowanymi dokumentami. Wyłudzenia na PKO dotyczą opłat za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”. Jest to odpowiednik brytyjskiego Non Residential Tax ClearanceCertificate (NRTCC). Opłata za certyfikat miała umożliwić wypłatę środków z rachunku prowadzonego przez Publiczny Kapitał Oszczędności. Uwiarygodnieniu dokumentów służyło logo Komisji Nadzoru Finansowego oraz podpis przewodniczącego KNF, Marka Chrzanowskiego.

KNF zaznacza, że powyższe dokumenty nigdy nie zyskały sygnatury przewodniczącego KNF, a do zadań Urzędu nie należy egzekwowanie podatków, a co za tym idzie – również opłat za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów”.

Czym jest Publiczny Kapitał Oszczędności?

Omawiany podmiot jest typową firmą klonem. Nie posiada siedziby na terytorium RP, jak również w żaden sposób nie jest nadzorowany przez KNF. KNF zaznacza, że firma klon PKO Bank Warszawa posługuje się stroną internetową z błędem: www.publicnzykapital.com, na której powołuje się na nadzór brytyjskiego organu nadzoru finansowego Financial Conduct Authority (FCA). Brytyjska FCA również zaprzeczyła, jakoby podmiot znajdował się pod jej nadzorem.

Podobnie jak w przypadku oszustów podszywających się pod PKO w Wielkiej Brytanii, tu – analogicznie – firma klon również odwołuje się do autentycznych danych PKO Banku Polskiego i na swojej stronie internetowej zamieszcza dane adresowe głównej siedziby autentycznego banku jako swoje własne. To może dodatkowo konsternować klientów i wprowadzać ich w błąd.

Ostrzeżenie KNF

W związku z niepokojącymi działaniami firmy klonu, KNF zwraca szczególną uwagę i ostrzega przed wykonywaniem jakichkolwiek operacji finansowych na rzecz PKO Banku Warszawa. Chodzi szczególnie o te, związane z opłatą za „certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów” jak również opłaty za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności.

Urząd komisji Nadzoru Finansowego apeluje również o przekazywanie informacji oraz przesyłanie wszystkich dokumentów, które mogą mieć związek ze sprawą, na adres: knf@knf.gov.pl, z tytułem: „Publiczny Kapitał Oszczędności”.