Już za kilka dni pracownicy zyskają nowe prawa. Będą mogli mieć specjalne życzenia

Praca Dołącz do dyskusji
Już za kilka dni pracownicy zyskają nowe prawa. Będą mogli mieć specjalne życzenia

Już 17 listopada 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Funkcjonujące w niezmienionej formie od ponad 20 lat wymogi w zakresie BHP w końcu doczekały się nowelizacji.

Zmiany w prawie pracy

Wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W nowej wersji przepisów m.in. doprecyzowano definicję stanowiska pracy, obowiązek zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz obowiązek zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych. Uchylono również definicje systemu komputerowego oraz obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w trybie określonym w odrębnych przepisach. Ten drugi obowiązek w praktyce jednak dalej istnieje, tyle tylko, że wynika z innego rozporządzenia – (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Nową treść otrzymał także załącznik do rozporządzenia stanowiący minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.

Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe w taki sposób, aby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

I to z tym załącznikiem pracodawcy powinni się zapoznać bardzo szczegółowo.

Pracownicy będą mogli liczyć na więcej

Zgodnie z nim zarówno wyposażenie stanowiska pracy, jak i sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia musi być starannie przemyślane. Przede wszystkim nie może stanowić ono zagrożenia dla pracownika. Co więcej nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego lub wzroku. Ponadto zmieniono wymagania co do ergonomii monitora ekranowego, stołu oraz krzesła. Wprowadzono uregulowanie dotyczące stosowania m.in. laptopów na danym stanowisku pracy przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawca powinien zapewnić pracownikowi stacjonarny monitor ekranowy lub odpowiednią podstawkę pod laptop oraz dodatkową klawiaturę i mysz. Nowe przepisy przewidują także, iż na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek oraz uchwyt na dokumenty posiadający regulację ustawienia wysokości, pochylenia oraz odległości od pracownika.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 17 listopada 2023 r. Pracodawcy zgodnie z przepisami przejściowymi będę mieli 6 miesięcy od tej daty na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do nowych wymogów. Niewątpliwie realizacja tego obowiązku będzie w najbliższym czasie przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.