Wysokość emerytury 2020 od marca wzrośnie co najmniej o 70 zł. Do 1200 zł brutto wzrośnie również minimalna emerytura

Finanse Dołącz do dyskusji (199)
Wysokość emerytury 2020 od marca wzrośnie co najmniej o 70 zł. Do 1200 zł brutto wzrośnie również minimalna emerytura

Od 1 marca wzrośnie wysokość emerytury 2020. Świadczenia będą wypłacane w wyższej kwocie w związku z coroczną waloryzacją.  Świadczeniobiorcy otrzymają podwyżkę w podobnej wysokości jak rok temu. Jednocześnie wzrośnie wysokość minimalnej emerytury wypłacanej przez ZUS.

Wskaźnik waloryzacji, jaki ostatecznie przyjęto w ustawie budżetowej, jest wyższy, niż pierwotnie zakładano. Początkowo mówiono o  3,24%, ale ostatecznie, ze względu na wysoką inflację, wskaźnik ten wynosi 3,56%. Dla porównania warto wskazać, że przed rokiem wynosił on 2,86%. Od tego wskaźnika zależy m.in wysokość corocznej waloryzacji emerytur wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość emerytur wciąż jest na wstydliwie niskim poziomie. Niemniej jednak wyższa wysokość emerytury zawsze jest dobrą wiadomością.

Wysokość emerytury 2020 wzrośnie co najmniej o 70 zł

Od 1 marca wysokość emerytury 2020 wzrośnie o 3,56%. Podwyżka dotyczy wszystkich świadczeniobiorców, którzy pobierali emeryturę lub rentę przed tym dniem, jeżeli prawo do świadczenia nabyli do końca lutego 2019.

Podwyżka wyniesie co najmniej:

  • 70 zł – w przypadku emerytur, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych,
  • 52,50 zł – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 35 zł – w przypadku emerytur częściowych.

Zmianie ulega również kwota bazowa, na której podstawie obliczana jest wysokość przyznawanych świadczeń. Od marca wyniesie 4294,67 zł i będzie wykorzystywana do obliczania wysokości emerytur i rent od 1 marca 2020 r.

Wysokość emerytury 2020 – podwyżka minimalnej emerytury

Nowa wysokość emerytury 2020 oznacza także podwyżkę świadczeń, które ZUS wypłaca w minimalnej wysokości. Od 1 marca ich wysokość będzie kształtować się następująco:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1200 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 900 zł,
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1440 zł,
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1080 zł.

Świadczeniobiorcy otrzymają odpowiednie pismo z ZUS informujące ich o powyższych zmianach. Trzeba jednak zaznaczyć, że nowa wysokość emerytury 2020 będzie obowiązywała automatycznie, a świadczeniobiorca nie musi w tym celu składać żadnych pism lub wniosków. Razem z informacją o waloryzacji świadczenia, emeryci otrzymają drugie pismo. Będzie ono dotyczyło wypłaty trzynastej emerytury. Wysyłka tych listów rozpocznie się w kwietniu.