Trzynasta emerytura w 2020 roku. Znamy termin i zasady jej wypłaty

Podatki Praca Dołącz do dyskusji (120)
Trzynasta emerytura w 2020 roku. Znamy termin i zasady jej wypłaty

Kiedy zostanie wypłacona trzynasta emerytura w 2020 roku? To pytanie zadaje sobie wielu emerytów, dla których jest to istotne wsparcie domowych finansów. Jest już projekt ustawy.

12 grudnia 2020 roku do Sejmu wpłynął projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jest to efekt prac, które zapowiedział Premier Mateusz Morawiecki w swoim expose. Już w zeszłym roku emeryci i renciści otrzymali jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 1.100 zł brutto. Świadczenie nazywa się potocznie „trzynastą emeryturą” lub „emeryturą plus”. Wypłacono je każdemu emerytowi i renciście. Trzynasta emerytura nie miała charakteru świadczeń socjalnych z pomocy społecznej, które jak wiemy, zależą od wysokości kwoty przychodu przypadającej na osobę w rodzinie.  Świadczenie spotkało się z ogromnym entuzjazmem ze strony emerytów i rencistów. Termin wypłaty przypadł na maj, tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pojawiły się głosy, że trzynasta emerytura pomogła uzyskać Prawu i Sprawiedliwości lepszy wynik.

Trzynasta emerytura w 2020 roku – zasady

Zgodnie z projektem ustawy dodatkowe świadczenie roczne w 2020 roku będzie przysługiwało tym, którzy na dzień 31 marca mają prawo do świadczeń określonych w art. 2 ust. 1 projektu. Są to

  • emerytury i renty w systemie powszechnym,
  • emerytury i renty rolników, służb mundurowych,
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • emerytury pomostowe,
  • renty socjalne,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Niestety nie każdemu będzie przysługiwała trzynasta emerytura w 2020 roku. Nie otrzymają jej osoby, które na dzień 31 marca będą miały zawieszone prawo do otrzymywania świadczeń. Nie otrzymają jej również sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku. Ponadto świadczenie przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Wtedy wypłata nastąpi proporcjonalnie między uprawnione osoby.

Trzynasta emerytura w 2020 roku – termin wypłaty

Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostaną wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach – do 5, 6, 10,15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. Warto zwrócić uwagę, że osoby korzystające ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego pieniądze z trzynastej emerytury otrzymają dopiero w maju, w terminach wskazanych wyżej. W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa różne  organy emerytalno-rentowe, decyzje wyda, a później wypłaci pieniądze Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzynasta emerytura w 2020 roku – czy wlicza się do dochodu?

Dobrą wiadomością dla korzystających z innych świadczeń jest to, że kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o inne świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie. Ponadto kwota dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie podlega potrąceniom oraz egzekucji.