Fiskus będzie niepocieszony. Wzrośnie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Podatki Dołącz do dyskusji
Fiskus będzie niepocieszony. Wzrośnie kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

Wczoraj na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek. Z projektu wynika, że zostanie wprowadzona wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn.

Obecnie w pierwszej grupie podatkowej kwota wolna od podatku od spadków i darowizn wynosi 9637 zł, w drugiej grupie podatkowej – 7276 zł, a w trzeciej – 4902 zł. Do pierwszej grupy podatkowej zaliczają się najbliżsi krewni (małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, teściowie, zięć, synowa). Do drugiej – nieco dalsi krewni (m.in. rodzeństwo rodziców, dzieci rodzeństwa, dzieci i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa). Do ostatniej, trzeciej grupy podatkowej należy reszta osób. Należy jednocześnie pamiętać, że pod uwagę brane są darowizny z 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna. Tym samym jeśli np. ktoś otrzymał od znajomego darowiznę w wysokości 2 tys. zł, a dwa lata później (od tego samego znajomego) w wysokości 4 tys. zł, to konieczna będzie zapłata podatku.

Znajomość grup podatkowych i wysokości kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn jest niezwykle istotna, ponieważ po przekroczeniu tej kwoty konieczne może się okazać zapłacenie podatku (lub przynajmniej dopełnienie dodatkowych formalności, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej grupy podatkowej). Dobra wiadomość jest jednak taka, że teraz wejdzie w życie wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn.

Wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

W uzasadnieniu do wspomnianego wyżej projektu rozporządzenia ministra finansów możemy przeczytać, że w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc., minister podwyższa kwotę wolną od podatu od spadków i darowizn w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen. Tymczasem od I kwartału 2003 r. do II kwartału 2022 r. wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku wzrósł o 8,27 proc., co wynika z danych GUS. W związku z tym minister finansów decyduje się na podwyższenie wspomnianej kwoty wolnej do 10 434 zł (w przypadku darowizny od jednego darczyńcy) i 20 868 zł w przypadku darowizny od wielu darczyńców.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Nowa, wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn będzie mieć natomiast zastosowanie, jeśli obowiązek podatkowy powstał od dnia następującego po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.