Z reklam Media Expert wynikało, że płaci pracownikom 54 000 złotych. Sprawa podzieliła Komisję Etyki Reklamy

Praca Zakupy Dołącz do dyskusji
Z reklam Media Expert wynikało, że płaci pracownikom 54 000 złotych. Sprawa podzieliła Komisję Etyki Reklamy

Podczas posiedzenia Komisji Etyki Reklamy (KER), rozpatrzono skargę o sygnaturze akt KER/145/22, złożoną przez konsumenta na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg. Skarga skierowana była przeciwko spółce Media Expert S.A. z Warszawy i dotyczyła reklamy mającej na celu promowanie zatrudnienia w tej firmie. 

Skarżący zwrócił uwagę, że reklama umieszczona na billboardach oraz w tramwajach, prezentująca wysokość wynagrodzenia w PLN, wprowadza w błąd, gdyż w małym druku ujawnione jest, że podana kwota jest sumą wynagrodzeń za listopad i grudzień, co zostało uznane za niezgodne z zasadami etyki reklamy, opisanymi w art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy. Opisywaliśmy te reklamy jeszcze w ubiegłym roku na łamach Bezprawnika. Sama kampania była prowadzona jeszcze wcześniej, rzecznik Media Expert w rozmowie z nami przyznał zresztą, że to była nieco nietrafiona kampania i sieć się z niej wycofała. Jak widać jednak, sprawa nadal ciągnie się za siecią.

W odpowiedzi na zawiadomienie, Media Expert przedstawiła swoje stanowisko, argumentując, że reklama zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pozwalają odbiorcom na właściwą ocenę oferty zatrudnienia. Podkreśliła również, że informacje o okresie, za który naliczane jest wynagrodzenie, zostały wyraźnie przedstawione, a różnica w wielkości czcionki nie powinna wprowadzać odbiorców w błąd.

Podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2023 roku, przedstawiciel Skarżonej poparł wyżej przedstawione stanowisko, dodając, że oferta pracy obejmowała okres dłuższy niż tylko listopad i grudzień 2022 roku.

Zespół Orzekający KER uznał, że reklama nie narusza zasad etyki wyrażonych w Kodeksie Etyki Reklamy. Wskazano, że reklama zawierała wszystkie niezbędne informacje, a disclaimer umieszczony bezpośrednio pod kwotą wynagrodzenia był czytelny i nie wprowadzał w błąd. Zaznaczono również, że ocena reklamy dokonana została z perspektywy przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. W związku z tym, Zespół Orzekający postanowił skargę oddalić.

Zdanie odrębne przedstawiła Ewelina Czuba, która zwróciła uwagę, że reklama mogła nadużywać zaufania odbiorców, zwłaszcza na billboardach, gdzie mała czcionka wyjaśniająca zakres wynagrodzenia mogła nie być wystarczająco widoczna. Podkreśliła również, że podawanie wynagrodzenia za okres dwumiesięczny jest niezgodne z praktyką rynku pracy w Polsce, co mogło prowadzić do nieporozumień ze strony potencjalnych kandydatów do pracy.