Żabka jednak nie podjudzała do robienia głośnych imprez i picia we własnym mieszkaniu

Biznes Zakupy Dołącz do dyskusji
Żabka jednak nie podjudzała do robienia głośnych imprez i picia we własnym mieszkaniu

Po gruntownej analizie, Komisja Etyki Reklamy (KER) oddaliła skargę złożoną przez konsumenta przeciwko firmie Żabka Polska sp. z o.o. w sprawie reklamy telewizyjnej promującej piwo sprzedawane w sklepach Żabka. Skargę, sygnatury akt KER/054/23, konsument złożył, argumentując, że Żabka zachęcała w niej do łamania prawa poprzez jawne promowanie zakłócania spokoju sąsiadom.

Kontrowersyjna reklama Żabki

Reklama przedstawiała głośną nocną imprezę i picie piwa w prywatnym mieszkaniu, z sąsiadem skarżącym się na hałas. Skarżący uważał, że reklama propaguje nieprawidłowe i niezgodne z prawem zachowania, głównie łamanie artykułu 51 Kodeksu wykroczeń, który zabrania zakłócania spokoju i porządku publicznego.

Żabka Polska, odpowiadając na zarzuty, zaznaczyła, że jej reklamy miały charakter żartobliwy i humorystyczny, prezentując relacje międzyludzkie w sposób przerysowany i karykaturalny. Według Żabki, kontestowana scena była jedynie formą ukazania sąsiedzkich relacji, a zakończenie reklamy, gdzie sąsiad dołącza do imprezy, miało ukazać pozytywne relacje międzyludzkie, a nie konflikt sąsiedzki.

Zespół Orzekający uznał, że przedstawione w reklamie sceny nie naruszają zasad etyki zawartej w Kodeksie Etyki Reklamy. Komisja podkreśliła, że konsument powinien być dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, a przekaz reklamowy był skierowany do dorosłych konsumentów. Reklama, zdaniem Komisji, nie promuje działań bezprawnych, a przedstawione sytuacje mają charakter humorystyczny i satyryczny.

Komisja stwierdziła również, że głównym celem reklamy było ukazanie dostępności produktów oferowanych w sklepach Żabka, takich jak piwo, w późnych godzinach wieczornych. Komunikacja Żabki została oceniona jako zgodna z dobrymi obyczajami, prowadzona z poczuciem odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością, a skarżony przekaz został zakwalifikowany jako promocja produktów dostępnych w sklepach sieci Żabka, a nie jako zachęta do łamania prawa.

Oddalenie skargi przez Komisję Etyki Reklamy oznacza, że reklama Żabki została uznana za zgodną z prawem i etyką. Komisja uznała, że reklama była humorystyczna i nie promuje nielegalnych działań, a jej przekaz był skierowany do świadomego dorosłego konsumenta. Ostateczna decyzja podkreśla, jak ważne jest zrozumienie kontekstu i intencji twórców reklamy oraz jej odbioru przez przeciętnego konsumenta.