Zasady kwarantanny zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jakie obowiązują obecnie?

Zdrowie Dołącz do dyskusji (10)
Zasady kwarantanny zmieniają się jak w kalejdoskopie. Jakie obowiązują obecnie?

Obecne zasady kwarantanny zmieniają się tak szybko, że czasem trudno za nimi nadążyć. Niestety gubią się w tym również sami pracownicy sanepidu. Efekt? Jeden wielki bałagan. Jakie zasady kwarantanny obowiązują obecnie?

Spóźniony sanepid nie powinien być zaskoczeniem. Już w kwietniu pracownicy nie byli w stanie sprostać sytuacji. O czym zresztą sama się przekonałam, kiedy dzwoniąc do sanepidu (z zupełnie innego powodu niż koronawirus) pani zapytała mnie, czy przypadkiem nie wiem, czy dana osoba przebywa na kwarantannie, bo w sumie mieszka w sąsiedztwie.

Obecnie na kwarantannie przebywa ponad 100 tysięcy osób i w moim odczuciu sytuacja wymknęła się spod kontroli. Jeden z naszych czytelników otrzymał informację o objęciu kwarantanną po 7 dniach od jej rozpoczęcia. Decyzja wydana wstecz? Takie nowe rozwiązanie prawne na czas kryzysu. Niestety nie wiadomo, czy za opuszczenie miejsca kwarantanny w tym czasie będzie odpowiadać. Nie wiedzą o tym pewnie sami pracownicy sanepidu.

Sytuacja jest o tyle patowa, że w tym momencie właściwie trudno nadążyć za zmianami. Jak więc wyglądają obecne zasady kwarantanny?

Zasady kwarantanny od 24 października

Od wejścia w życie rozporządzenia mamy do czynienia ze zmianą zasad przebywania na kwarantannie. Jedną z ważniejszych zmian jest nakaz odbycia kwarantanny dla każdego, kto został skierowany na test. Poza czasem udania się na badanie oczywiście. Taka osoba będzie przebywać na kwarantannie do czasu otrzymania wyniku. Jeżeli będzie on negatywny, kwarantanna zostanie zakończona, jeżeli pozytywny zmieni się w izolację, trwającą do czasu ustąpienia objawów.

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie?

Obecnie kwarantannie podlegają cztery kategorie osób. Poza osobami skierowanymi na test, przebywają w niej w dalszym ciągu cudzoziemcy z określonych grup krajów spoza UE, po przekroczeniu granicy a także osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną, np. w pracy lub szkole.

Przepisy nie nakładają już obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test w okresie oczekiwania na jego wynik. Dopiero dodatni wynik testu powoduje objęcie kwarantanną. Jej zasady dla osób zamieszkujących z osobą zakażoną są zresztą odmienne od pozostałych przypadków. Ich kwarantannę można podzielić na dwa etapy. Pierwszy – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji. Drugi – stanowi okres ponarażeniowy. Trwa on 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.