Powraca zasiłek opiekuńczy. Nie wszyscy rodzice będą mogli jednak o niego wnioskować

Codzienne Zdrowie Dołącz do dyskusji
Powraca zasiłek opiekuńczy. Nie wszyscy rodzice będą mogli jednak o niego wnioskować

Premier i minister zdrowia, w związku z ogłoszonymi dziś obostrzeniami, ogłosili, że powraca na ten czas zasiłek opiekuńczy – do co najmniej 9 kwietnia. Będzie obowiązywać na takich samych zasadach jak do tej pory. 

Powraca zasiłek opiekuńczy – co najmniej do 9 kwietnia. Przedszkola i żłobki znowu zamknięte

Na dzisiejszej konferencji minister zdrowia ogłosił twardy lockdown w Polsce od soboty – zamknięte zostaną m.in. wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe (powyżej 2000 m2) oraz zostaną wprowadzone dodatkowe limity w pozostałych placówkach handlowych oraz kościołach.

Oprócz tego rząd zdecydował się jednak również na zamknięcie przedszkoli i żłobków – chociaż z pewnymi wyjątkami. Z opieki w placówkach nadal będą mogły korzystać dzieci rodziców pracujących w zawodach medycznych oraz w służbach mundurowych.

Zamknięcie żłobków i przedszkoli wiąże się jednak z tym, że część rodziców będzie musiała chwilowo zrezygnować z pracy, by móc zająć się dziećmi. W związku z tym premier potwierdził, że powróci zasiłek opiekuńczy – co najmniej do 9 kwietnia, chociaż być może rząd zdecyduje się na jego przedłużenie. Podkreślił też, że będzie obowiazywać na takich samych zasadach jak do tej pory.

Zasiłek opiekuńczy: na jakich zasadach?

Przypomnijmy zatem, na jakich zasadach można ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mają do niego prawo rodzice dzieci do lat 8., z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły z powodu pandemii COVID-19 lub gdy funkcjonują one w ograniczonym zakresie – np. ze względu na limit miejsc. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także tym rodzicom, którzy nie mogą powierzyć opieki nad dzieckiem niani/dziennemu opiekunowi.

Dodatkowo warto też podkreślić, że wcześniej dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał też rodzicom dzieci do lat 16. (jeśli miały one orzeczenie o niepełnosprawności), a także do lat 18. (jeśli posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) czy w niektórych sytuacjach – do lat 24. (w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia socjalnego).

Zasiłek przysługuje tylko jednemu rodzicowi – i tylko wtedy, gdy drugi nie może podjąć opieki nad dzieckiem

Należy jednak pamiętać, że po pierwsze – dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje z automatu. Konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie. Po drugie – o zasiłek można wnioskować tylko wtedy, gdy drugi rodzic nie ma możliwości przejąć opieki nad dzieckiem (czyli gdy oboje pracują). Jeśli jednak tylko jeden z rodziców pracuje, wnioskowanie o zasiłek nie jest możliwe. Tym samym część rodziców nie będzie mogło ubiegać się o świadczenie.

Na razie nie ma jeszcze właściwego rozporządzenia – do tego momentu nie jest możliwe składanie wniosku.